Takaisin edelliselle sivulle

Fingerroosin säätiö haluaa kaikenikäiset ikääntyneiden elämään

Fingerroosin säätiö haluaa kaikenikäiset ikääntyneiden elämään

17.1.2017

Turun seudulla vaikuttava Fingerroosin säätiö uskoo ylisukupolvisuuteen, yhteistyöhön kaupungin kanssa ja kokeilevaan työkulttuuriin.
 

Fingerroosin säätiö haluaa toiminnallaan edistää vanhusten henkistä ja fyysistä hyvinvointia.

”Haluamme, että ihmisen elämänkaari nähdään kokonaisuutena ja siihen liittyy vahvasti ylisukupolvisuus. Ikääntyneet saavat iloa siitä, että ihmiset kohdataan yli sukupolvirajojen,” sanoo toimitusjohtaja Ulla-Maija Nikula.

Fingerroosin säätiön vuonna 2014 aloittaneen Löytävän vanhustyön (Löytävä- hanke 2014–2017) tavoitteena on löytää palvelujen ulkopuolelle jäävät ja/tai yksinäiset, jotka usein kärsivät myös masennuksesta ja päihdeongelmista.

”Tuomme helpotusta heidän elämäänsä ja rakennamme luottamusta. Mottomme on ”jos halutaan, niin löydetään”. Ja niin olemme löytäneetkin. Emme kuitenkaan vedä tiukkoja rajoja, vaan haluamme kohdata mm. Me-talon kautta kaikkia yksinäisiä - ikään katsomatta. Tämän päivän nuoret ovat huomisen vanhuksia.”

Tärkeä yhteistyö Turun kaupungin kanssa

Löytävä vanhustyö menee sinne, missä vanhukset ovat.  Joko asiakas itse tai omainen tai läheinen voi olla yhteydessä Löytävä-työntekijään. Myös kuka tahansa huolestunut kansalainen voi nimettömänä tehdä ilmoituksen Löytävän työn tekijöille.

”Löytävä vanhustyö suuntautuu koteihin ja vanhusten omiin ympäristöihin, sinne missä he liikkuvat. Teemme työtä yhdessä Turun kaupungin kanssa. Selvitämme, miten kotona oikeasti menee.”

Yksilöllinen asiakastyö on maksutonta, matalan kynnyksen toimintaa. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset kartoittavat asiakkaan tilanteen ja tarvittaessa hänet ohjataan oikeiden palveluiden piiriin. Turun keskustassa toimii myös Kohtaamispaikka Tarina, mistä löytyy esimerkiksi huolipiste ja pienryhmätoimintaa. Tarinasta saa tukea ja ohjausta erilaisiin elämäntilanteisiin. Myös ruotsinkielisiä ryhmiä kokoontuu.

”Itse toimin ennen kaupungin kodinhoidon päällikkönä, joten oli luontevaa istua kaupungin edustajien kanssa ja pohtia yhteistyön mahdollisuuksia. Minulla oli myös tietoa siitä, mitä hyvä yhteistyö on.”

Yksi säätiön toimintamuodoista on Pilketoiminta. Se on Löytävä hankkeen toimintaa ja toteutuu ammattilaisten vetämä työparityönä Turun kaupungin kotihoidon työntekijöiden kanssa.  Pilkeryhmä on päihdeongelmaisten ikääntyvien vertaistukiryhmä. Tällä hetkellä eri puolilla pääkaupunkiseutua toimii jo liki parisenkymmentä ryhmää ja Turkuun perustetaan neljättä.

Huikean hienoa palautetta

Asiakkailta kerätään palautetta lähtötilanteen säännöllisesti. Asiakas itse kuvaa ja kertoo tilanteestaan. Palaute on ollut hyvää. Toiminnalle on ollut selkeästi tarve.

Nikulan mukaan Fingerroosin säätiö on onnistunut muun muassa sen takia, että se on saanut hyviä työntekijöitä, joilla on kokemusta ja näkemystä katveryhmästä. He myös jaksavat tehdä ja kehittää toimintaa. Mitä vinkkejä Nikula antaisi muille järjestöille?

”Yhteistyö eri toimijoiden kanssa on elintärkeää.  Ei kannata ajatella siiloissa. Pitää myös rohkeasti kokeilla uusia toimintatapoja ja uudistaa vakiintuneita tapoja. Epäonnistumista ei kannata pelätä. Kaikkia meitä tarvitaan palvelutyöhön.” Nikula kehottaa järjestöjä olemaan valppaina ja aktiivisina sote- ja maakuntauudistuksessa, että junaan pääsee mukaan.

Epäonnistumista ei kannata pelätä. Kaikkia meitä tarvitaan palvelutyöhön.”

Toimiva yhteistyöverkosto saa kiitosta

STEAn seurantavastaava Nina von Hertzen-Oosi sanoo, että toiminnassa on kiinnitetty erityistä huomiota kohderyhmän tavoittamiseen ja toiminnan kohdentamiseen asiakkaiden tarpeista lähtien. Projektissa on lähdetty rohkeasti tavoittelemaan haastavaa kohderyhmää sekä kehittämään oikeanlaisia työmuotoja tämän kohderyhmän hyvinvoinnin edistämiseksi. Projektissa on ollut aidosti kokeileva työote. 
 
”Projekti on saavuttanut tavoitteensa tähän mennessä hyvin.  Kohderyhmä on määritelty selkeästi ja projektissa on keskitytty mahdollisimman kattavaan asiakasymmärrykseen, jotta asiakasta voidaan tukea ja ohjata kiinnittymään oikeanlaisiin palveluihin. Projektissa on ollut erityisen toimiva yhteistyöverkosto, jonka avulla asiakkaille on kyetty kokonaisvaltaisella otteella tarjoamaan heidän tarvitsemiaan palveluita,” von Hertzen-Oosi toteaa.
 

RAY tuki Fingerroosin säätiön toimintaa 194 000 eurolla vuonna 2016.

Lue lisää Fingerroosin säätiöstä:
http://www.fingerroos.net/
 

Asiakaspalautteista poimittua:

”Mitä mää mitään psykiatria. Sä olet paljon parempi psykiatri kun istut siinä ja kuuntelet.”
”En olisi ikinä uskonut, että voin tällaistakin apua saada.”
”…vaikka ei mulla mitään suurta kriisiä ole…mutta jotenkin vielä haluaisin olla…vielä niin kuin olla olemassa.”
”Eikä edes muista niitä vaivoja, vasta kun täältä lähtee huomaa, että ai niin, enhän mä pääsekkää liikkumaa.”
 

teksti: Sanna Kontkanen
kuvat: Fingerroosin säätiön omia kuvia