Takaisin edelliselle sivulle

Walkers-bussissa ollaan läsnä ja keskustellaan - ihan kaikesta

Walkers-bussissa ollaan läsnä ja keskustellaan - ihan kaikesta

11.12.2016

Aseman Lapset ry:n Walkers-bussi vie nuorisotyötä sinne, missä sitä erityisesti tarvitaan. Alue vaihtuu kolme kertaa vuodessa. Bussissa annetaan tilaa pelkälle olemiselle ja juttelemiselle.

Walkers-bussi asemoituu aina kahden kuukauden ajaksi alueelle, missä on havaittu oireilua, häiriökäyttäytymistä tai muuta nuoriin liittyvää huolta. Bussi tuo alueelle oman osaamisensa ja antaa lisävahvistusta paikalliseen nuorisotyöhön.

"Ohjausryhmäämme kuuluu edustajia Helsingin, Espoon ja Vantaan nuorisotoimista, sosiaalivirastoista ja poliisista. Keskusteluissa saamme hyvän näkemyksen siitä, missä tapahtuu. Saamme myös suoria yhteydenottoja. Pystymme reagoimaan nopeasti", kertoo Walkers-bussin toimintavastaava Timo Kyllönen.

Kyllönen ja kasvattaja Nina Liuko ovat saapuneet marraskuisena iltana Vantaan Koivukylän kirjastoon. Walkers-bussin kärsiessä teknisistä vioista kirjasto tarjoaa tilat toiminnalle.

"Bussin vastoinkäymisistä alkoikin uusi yhteistyö", iloitsee Kyllönen.

Moniammatillinen yhteistyö on muutenkin Walkers-bussin toiminnan ytimessä.  Jo ennen alueelle saapumista jalkaudutaan ja verkostoidutaan alueen eri toimijoiden kanssa. Kyllönen kertoo, että bussin pitää lunastaa paikkansa muiden alueella viettävien aikuisten keskuudessa. On tehtävä selväksi, että bussilla on oikeus olla alueella, ja että se on nimenomaan nuorten paikka.Alkuhaasteiden jälkeen paikalliset kyllä hyväksyvät asian ja antavat hyvääkin palautetta.

"Mahtavaa, että pidätte huolta Koivukylän nuorista", oli joku äskettäin kehunut.


"Mahtavaa, että pidätte huolta Koivukylän nuorista", oli joku äskettäin kehunut.

Positiivisuus edellä

Kyllösen ja Liukon mukaan nuoret ovat huikean avoimia ja keskustelevat ihan kaikesta. Miten Walkers-bussin työntekijät saavat nuoret avautumaan elämästään ja ajatuksistaan?

"Emme aloita lauseita ei-sanalla. Uskomme, että kaikissa on jotain hyvää", sanoo Liukko.

Monet nuorista kohtaavat elämässään vain negatiivista palautetta antavia aikuisia. Walkers-bussissa toimitaan positiivisuus edellä. Kyllösen mielestä nuorisotyössä ei saa yrittää tehdä liikaa.

"Me annamme tilaa pelkälle olemiselle ja juttelemiselle. Täällä voi kodin ulkopuolella pohtia asioita ääneen ja peilata samalla itseään. On myös tärkeää kohdata kasvotusten eikä vain verkossa. Olemme aidosti läsnä ja kuuntelemme."

Molemmat sanovat sitä, että kouluilla on nykyään kovat kasvatuspaineet, ja samalla pitäisi opettaa myös asiasisältöjä. Tilanteita aidolle vuorovaikutukselle on vähän. Walkers-bussi täyttää tätä aukkoa.

Miten nuoret sitten löytävät mukaan?

"Olemme käyneet paikallisissa yläkouluissa, laittaneet koteihin Wilma-viestiä ja mainostaneet paikallisjakeluissa. Tehokkain on kuitenkin puskaradio. Lähes joka kerta joku uusi nuori on lähtenyt kaverinsa mukaan."

Toiminnan vaikutusta alueella mitataan paikallisille toimijoille tehtävällä kyselyllä, jossa kartoitetaan alueen tilannetta bussin lähtemisen jälkeen. Vantaan Koivukylän kirjaston työntekijä Timo Tommola kertoo oman näkemyksensä.

"Meillä on niin sanottu huumeneulaindikaattori. Neulojen määrä kirjaston vessoissa on vähentynyt."

Itsenäisyyspäivänä Walkers-bussin aika Koivukylässä päättyy. Kyllönen ja Liuko myöntävät, että haikeutta on ilmassa.

"Toisaalta, alueella on jo valmiiksi ammattitaitoa. Haluamme saada nuoret huomaamaan, että paikallisten toimijoiden kanssa voi olla toimiva ja hyvä suhde."

Kuva: Walkers-bussi mahdollistaa nuorisotyön siellä, missä sitä erityisesti tarvitaan.

Toiminnalla on saatu hyviä tuloksia

STEAn seurantavastaava Nina von Hertzen-Oosi sanoo, että toimintamallin yhtenä vahvuutena on se, että alueen tarpeet kartoitetaan joka kerta ennen alueelle menoa. Kartoituksen perusteella laaditaan aluekohtaiset tavoitteet, joita seurataan kolmen kuukauden päästä kun bussi on lähtenyt alueelta. Kokemuksia hyödynnetään myös seuraavalla alueella.

Kerätyn seurantatiedon hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä on kiinteä osa hankkeen toimintaa. Toiminnassa on myös erityisen paljon kiinnitetty huomiota kohderyhmän tavoitettavuuteen: aukioloajat painottuvat ilta-aikoihin ja toiminta viedään sinne, missä nuoret muutenkin oleskelevat.  

Walkers-bussin toimintamallissa korostuu myös yhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyö kunnan kanssa toimii erityisen hyvin: alueen työntekijät ovat itse bussilla kohtaamassa nuoria. Alueiden toimijoiden välisen yhteistyön koetaan parantuneen ja tällä tavoin palveluita tarvitsevia nuoria ja alueen toimijoita on voitu saattaa yhteen.

"Nuoret ovat kokeneet tulleensa aidosti kuulluksi ja nuoria on saatu alueen muiden palveluiden piiriin kun bussi on lähtenyt alueelta. Alueiden koettiin rahoittuneen bussin toiminnan aikana. Nuorten häiriökäyttäytymisen koettiin vähentyneen kun siihen päästiin puuttumaan bussin avulla", Hertzen muotoilee.

Vuonna 2016 RAY tuki Walkers-bussin toimintaa 220 000 eurolla.

Lue lisää toiminnasta: http://www.asemanlapset.fi/fi/toimintamuotomme/walkers-bussi
 

teksti: Sanna Kontkanen
kuvat: Aseman Lapset ry