Avustusohjelmat

STEA kohdentaa osan avustusvaroista ohjelmiin, jotka ovat useampien samoihin tavoitteisiin pyrkivien hankkeiden koordinoituja ja ohjattuja kokonaisuuksia.

Ohjelmarahoituksen puitteissa hankkeiden verkostoitumisen ja muun yhteistyön avulla saadaan aikaiseksi parempia tuloksia. Ohjelmahankkeiden välinen vuorovaikutus sekä hankekokonaisuuden ja toimintaympäristön välinen vuorovaikutus parantavat toiminnan  laajoja  hyvinvointivaikutuksia. Erityisesti kehittämishankkeissa, mutta myös järjestöjen muussa toiminnassa syntyneen tiedon, kokemusten ja lupaavien käytäntöjen levittäminen ja mahdollisimman laaja hyödyntäminen on tärkeää.

Yhteisenä  kehittämisalustana  ohjelma  tarjoaa hankkeille vahvemman tuen kehittämiseen, tulosten ja vaikutusten seurantaan, juurruttamiseen ja myös oppimiseen.

Tällä hetkellä STEAlla on käynnissä kolme omaa avustusohjelmaa, jotka päättyvät vuonna 2017. Ohjelmiin ei voi enää hakea.

Vuonna 2017 käynnistyvät STM:n Suomi 100 -avustusohjelmat. Avustusohjelmat rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen pelituotoista, jotka jäivät jakamatta ennen kuin Raha-automaattiyhdistys, Veikkaus Oy ja Fintoto yhdistyivät yhdeksi yhtiöksi vuoden vaihteessa.

Emma & Elias Emma & Elias

Emma & Elias -avustusohjelma (2012 - 2017) kokoaa yhteen eri järjestöjen hankkeita, joilla edistetään lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia.

Ohjelmassa toimivien järjestöjen avulla löydetään, vahvistetaan ja monipuolistetaan yleishyödyllisille järjestöille soveltuvia toimintatapoja lasten ja heidän perheidensä terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Ohjelmassa keskitytään yläkouluikäisten (15 vuotta) ja sitä nuorempien lasten kasvuolosuhteiden parantamiseen.

Ohjelman koordinaatiosta vastaa Lastensuojelun Keskusliitto.

Tutustu Emma & Elias -avustusohjelman toiminnan aikana tuotettuihin materiaaleihin ohjelman verkkosivuilla www.emmaelias.fi/hillokellari.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Elina Varjonen, etunimi.sukunimi@stm.fi
www.emmaelias.fi

Eloisa ikä Eloisa ikä

Eloisa ikä -avustusohjelma (2012 - 2017) luo edellytyksiä ikäihmisten hyvälle arjelle.

Eloisa ikä-avustusohjelma edistää yli 60-vuotiaiden ikäihmisten toimimista omissa lähiyhteisöissään.

Ohjelmassa kiinnitetään huomiota erityisesti psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Lähtökohtana ovat ihmisten omat voimavarat, vahvuudet, elämänkokemus ja näkemys omasta arjesta.

Eloisa ikä -avustusohjelman hankkeet vahvistavat haasteellisissa elämäntilanteissa elävien ikäihmisten osallisuutta, edistävät mielen hyvinvointia ja ehkäisevät ikäihmisten yksinäisyyttä. 

Ohjelman koordinaatiosta vastaa Vanhustyön keskusliitto.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Elina Varjonen, etunimi.sukunimi@stm.fi
www.eloisaika.fi

Paikka auki Paikka auki

Paikka auki -avustusohjelma (2014-2017) edistää erityisesti vaikeasti työllistyvien ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten mahdollisuuksia päästä työelämään sekä vahvistaa nuorten työelämävalmiuksia.

Paikka auki -avustusohjelman kohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat, vaikeasti työllistyvät tai työkokemusta vailla olevat nuoret.  

Ohjelman tavoitteena on löytää uusia toimintamalleja nuorten työelämävalmiuksien vahvistamiseksi ja mahdollistaa työelämän ulkopuolella olevien nuorten palkkaamisen terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävien järjestöjen yleishyödyllisiin toimintoihin.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Timo Mulari, etunimi.sukunimi@stm.fi

STM:n Suomi 100 -avustusohjelmat STM:n Suomi 100 -avustusohjelmat

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) käynnisti kolme uutta avustusohjelmaa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi. STM hyväksyi STM:n Suomi 100 -avustusohjelmien rahoitusta saavat hankkeet heinäkuun alussa. STM päätti rahoitusta saavat hankkeet STEAn tekemän avustusehdotuksen pohjalta. Hakemuksia tuli 388. Hyväksynnän niistä sai 70.

Avustusohjelmat rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen pelituotoista, jotka jäivät jakamatta ennen kuin Raha-automaattiyhdistys, Veikkaus Oy ja Fintoto yhdistyivät yhdeksi yhtiöksi vuoden vaihteessa.

Avustusohjelmat toimivat vuosina 2017–2020. Tänä vuonna sosiaali- ja terveysministeriö jakaa ohjelmiin 5,1 miljoonaa euroa. Yhteensä juhlavuoden avustusohjelmiin STM kohdentaa noin 37 miljoonaa euroa.

Ohjelmat ovat:
 

1. Kaikille eväät elämään -avustusohjelma eriarvoisuuden vähentämiseksi

Avustusohjelmalla edistetään lasten, nuorten ja lapsiperheiden yhtäläisiä mahdollisuuksia, vähennetään eriarvoisuutta ja torjutaan ylisukupolvisen syrjäytymisen uhkaa. Avustusohjelmaa koordinoi Lastensuojelun Keskusliitto ry.

2. Toimintakyky kuntoon - avustusohjelma työikäisten toimintakyvyn parantamiseksi

Avustusohjelman kohderyhminä ovat työikäiset suomalaiset, joiden toimintakyky on heikentynyt tai vaarassa heikentyä. Avustusohjelmaa koordinoi Silta-Valmennusyhdistys ry.

3. Järjestö 2.0: mukana muutoksessa - avustusohjelma yhdenvertaisuuteen digitalisoituvassa toimintaympäristössä

Avustusohjelmalla vahvistetaan järjestöjen roolin ja toimijaverkostojen muodostumista sote- ja maakuntauudistuksessa sekä maakuntien ja kuntien sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön tukena. Lisäksi ohjelmalla tuetaan kansalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua ja toimia osana nykypäivän tietoyhteiskuntaa. Avustusohjelmaa koordinoi SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.

 

Lue lisää avustusohjelmista:

Suomi 100 -avustusohjelmien kuvaus
Rahoitusta
saavat hankkeet

Lisätietoja
arviointi- ja kehittämispäällikkö Elina Varjonen, STEA, p. 02951 63223, etunim.sukunimi@stm.fi