Avustusohjelmat

STEA kohdentaa osan avustusvaroista ohjelmiin, jotka ovat useampien samoihin tavoitteisiin pyrkivien hankkeiden koordinoituja ja ohjattuja kokonaisuuksia.

Ohjelmarahoituksen puitteissa hankkeiden verkostoitumisen ja muun yhteistyön avulla saadaan aikaiseksi parempia tuloksia. Ohjelmahankkeiden välinen vuorovaikutus sekä hankekokonaisuuden ja toimintaympäristön välinen vuorovaikutus parantavat toiminnan  laajoja  hyvinvointivaikutuksia. Erityisesti kehittämishankkeissa, mutta myös järjestöjen muussa toiminnassa syntyneen tiedon, kokemusten ja lupaavien käytäntöjen levittäminen ja mahdollisimman laaja hyödyntäminen on tärkeää.

Yhteisenä  kehittämisalustana  ohjelma  tarjoaa hankkeille vahvemman tuen kehittämiseen, tulosten ja vaikutusten seurantaan, juurruttamiseen ja myös oppimiseen.

STEA tukee myös järjestöjen osallistumista sellaisiin kansallisiin rahoitusohjelmiin, jotka sopivat STEAn avustuskohteiksi.

Tällä hetkellä STEAlla on käynnissä kolme omaa avustusohjelmaa, jotka päättyvät vuonna 2017. Ohjelmiin ei voi enää hakea.

Emma & Elias Emma & Elias

Emma & Elias -avustusohjelma (2012 - 2017) kokoaa yhteen eri järjestöjen hankkeita, joilla edistetään lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia.

Ohjelmassa toimivien järjestöjen avulla löydetään, vahvistetaan ja monipuolistetaan yleishyödyllisille järjestöille soveltuvia toimintatapoja lasten ja heidän perheidensä terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Ohjelmassa keskitytään yläkouluikäisten (15 vuotta) ja sitä nuorempien lasten kasvuolosuhteiden parantamiseen.

Ohjelman koordinaatiosta vastaa Lastensuojelun Keskusliitto.

Tutustu Emma & Elias -avustusohjelman toiminnan aikana tuotettuihin materiaaleihin ohjelman verkkosivuilla www.emmaelias.fi/hillokellari.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Elina Varjonen, etunimi.sukunimi@stm.fi
www.emmaelias.fi

Eloisa ikä Eloisa ikä

Eloisa ikä -avustusohjelma (2012 - 2017) luo edellytyksiä ikäihmisten hyvälle arjelle.

Eloisa ikä-avustusohjelma edistää yli 60-vuotiaiden ikäihmisten toimimista omissa lähiyhteisöissään.

Ohjelmassa kiinnitetään huomiota erityisesti psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Lähtökohtana ovat ihmisten omat voimavarat, vahvuudet, elämänkokemus ja näkemys omasta arjesta.

Eloisa ikä -avustusohjelman hankkeet vahvistavat haasteellisissa elämäntilanteissa elävien ikäihmisten osallisuutta, edistävät mielen hyvinvointia ja ehkäisevät ikäihmisten yksinäisyyttä. 

Ohjelman koordinaatiosta vastaa Vanhustyön keskusliitto.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Elina Varjonen, etunimi.sukunimi@stm.fi
www.eloisaika.fi

Paikka auki Paikka auki

Paikka auki -avustusohjelma (2014-2017) edistää erityisesti vaikeasti työllistyvien ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten mahdollisuuksia päästä työelämään sekä vahvistaa nuorten työelämävalmiuksia.

Paikka auki -avustusohjelman kohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat, vaikeasti työllistyvät tai työkokemusta vailla olevat nuoret.  

Ohjelman tavoitteena on löytää uusia toimintamalleja nuorten työelämävalmiuksien vahvistamiseksi ja mahdollistaa työelämän ulkopuolella olevien nuorten palkkaamisen terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävien järjestöjen yleishyödyllisiin toimintoihin.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Timo Mulari, etunimi.sukunimi@stm.fi

Suomi 100 -avustusohjelmat

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) käynnistää kolme uutta avustusohjelmaa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi.

Ohjelmahaku päättyi maaliskuun lopussa. STEA valmistelee avustusohjelmiin valittavista hankkeista STM:lle avustusehdotuksen, joka julkaistaan toukokuussa. STM päättää ohjelmaan valittavista hankkeista kesällä 2017.

Kuhunkin ohjelmaan valitaan hakemusten perusteella noin 20 hanketta sekä yksi koordinaatiohanke. Hankkeiden valinnassa noudatetaan STEAn yleisiä hakemusten arviointikriteerejä ja lisäksi arvioidaan hakemuksessa kuvattuja toiminnan tavoitteita suhteessa ohjelman tavoitteisiin.
 

Ohjelmat ovat:

1. Kaikille eväät elämään -avustusohjelma eriarvoisuuden vähentämiseksi

Avustusohjelman kohderyhmänä ovat syrjäytymisvaarassa tai haasteellisissa elämäntilanteissa elävät perheet.

2. Toimintakyky kuntoon - avustusohjelma työikäisten toimintakyvyn parantamiseksi

Avustusohjelman kohderyhmänä ovat työikäiset, joiden toimintakyky on heikentynyt tai on vaarassa heikentyä sairauden, vamman tai vaikeiden elämänkokemusten seurauksena tai epäterveellisten elintapojen takia. 

3. Järjestö 2.0: mukana muutoksessa - avustusohjelma yhdenvertaisuuteen digitalisoituvassa toimintaympäristössä

Lue lisää avustusohjelmista:

Suomi 100 -avustusohjelmien kuvaus