Hakemusten käsittely

STEAn avustukset ovat harkinnanvaraisia valtionavustuksia. STEAlle verkkoasioinnin kautta toimitettuja hakemuksia käsittelee STEAn valmistelutiimissä 14 avustusvalmistelijaa. Avustusvalmistelijoiden tiimi tekee tiivistä yhteistyötä STEAn valvonta- sekä arviointi-ja kehittämistiimin kanssa, kuten myös eri ministeriöiden, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa.

Vuoden 2017 avustusehdotus on käsitelty vuonna 2016 voimassa olleen lainsäädännön mukaisesti Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) hallituksessa. RAY julkaisi vuoden 2017 avustusehdotuksen joulukuussa 2016.

Jatkossa STEA julkaisee vuotuisen avustusehdotuksensa aina joulukuun lopussa. Sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen perustettava arviointi- ja avustusjaosto ottaa kantaa ehdotukseen, jonka jälkeen sosiaali- ja terveysministeriö päättää avustusten jaosta tammi-helmikuussa. Päätösesitys viedään valtioneuvoston raha-asiainvaliokuntaan puollettavaksi. STEA maksaa ensimmäiset avustuserät avustuspäätöksen jälkeen.

STEAn avustusten käsittelystä on säädetty sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.

Tutustu myös:

RAY:n avustusehdotus vuodelle 2017
STEA-avustuksia koskevat säädökset