Kuka avustusta voi hakea

STEAn avustusta voidaan myöntää oikeuskelpoisille yleishyödyllisille yhteisöille (järjestöille) ja säätiöille. Myös yleishyödylliset osakeyhtiöt ja osuuskunnat voivat olla avustuskelpoisia.

STEA-avustusta voi hakea toimintaan, jonka tavoitteena on terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen.

Yhteisöt saavat avustuksia yleiseen tai kohdennettuun toimintaan, investointeihin sekä kehittämis- ja käynnistämishankkeisiin ja muihin tarkoitukseltaan ja kestoltaan rajattuihin hankkeisiin.

Avustuksia ei ole tarkoitettu lakisääteisten julkisten palveluiden eikä liike- tai elinkeinotoiminnan rahoittamiseen.

STEAn avustuksia ei myönnetä järjestöillekään laajamittaiseen rahavälitteiseen, elinkeinotoimintaa lähellä olevaan toimintaan tai lakisääteisten julkisten palveluiden rahoittamiseen.

Valtionavustuksista annettuun lakiin on koottu avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset, joiden puitteissa STEA tapauskohtaisesti harkitsee avustuksen myöntämistä valmistellessaan avustusesitystä sosiaali- ja terveysministeriölle.
 

STEA-avustuksia koskevat säädökset

STEA-avustusten myöntämisestä säädetään seuraavissa säädöksissä. Linkit vievät Finlexiin.

 

Tutustu myös:
Avustuslinjaukset
Hakuopas
Avustustietokanta
Mihin avustusta voi käyttää
Hakemusten käsittely