Avustusten maksaminen

Ensimmäiset avustuserät maksetaan sosiaali- ja terveysministeriön tekemän avustuspäätöksen jälkeen helmikuussa.

Avustukset maksetaan joko automaattisesti neljässä tasasuuruisessa erässä, maksusuunnitelman mukaisesti tai maksupyynnön perusteella.

Avustusten maksuja käsitellään STEAn verkkoasioinnissa (asiointi.stea.fi).

Avustusten maksutapa on kirjattu avustuspäätökseen

STEA maksaa yleisavustukset (Ay-avustus) ja kohdennetut toiminta-avustukset (Ak-avustus) pääsääntöisesti automaattisesti neljässä tasasuuruisessa erässä helmikuun, toukokuun, elokuun ja marraskuun alkupäivinä.

Poikkeustapauksissa STEA voi maksaa kohdennetun toiminta-avustuksen (Ak-avustus) tavanomaista nopeammassa tai hitaammassa aikataulussa, mikäli avustetun toiminnan kulujen ajoittuminen sitä edellyttää. Maksatus voidaan tässä tapauksessa muuttaa STEAssa joko maksusuunnitelman tai maksupyynnön mukaan tapahtuvaksi.

Projektiavustukset (C-avustus) maksetaan lähtökohtaisesti maksusuunnitelman perusteella.

Investointiavustukset (B-avustus) STEA maksaa järjestön toimittaman maksupyynnön perusteella.

Kunkin avustuskohteen maksutapa vahvistetaan kohteen avustuspäätöksessä.

Järjestöjen maksusuunnitelmat, maksupyynnöt ja kuluselvitykset toimitetaan STEAlle verkkoasioinnissa asiointi.stea.fi.

Verkkoasioinnissa voi myös seurata suoritettuja ja tulevia maksutapahtumia.