Takaisin edelliselle sivulle

Järjestö 2.0: mukana muutoksessa -avustusohjelmaa koordinoi SOSTE

Järjestö 2.0: mukana muutoksessa -avustusohjelmaa koordinoi SOSTE

30.8.2017

Yksi Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) käynnistämistä kolmesta uudesta avustusohjelmasta Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi on Järjestö 2.0: mukana muutoksessa -avustusohjelma.

Järjestö 2.0: mukana muutoksessa -avustusohjelmalla vahvistetaan järjestöjen roolin ja toimijaverkostojen muodostumista sote- ja maakuntauudistuksessa sekä maakuntien ja kuntien sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön tukena. Lisäksi ohjelmalla tuetaan kansalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua ja toimia osana nykypäivän tietoyhteiskuntaa. Ohjelmaan kohdennetaan valtionavustuksia vuonna 2017 yhteensä noin 4 milj. euroa.

STM hyväksyi Järjestö 2.0: mukana muutoksessa -avustusohjelman rahoitusta saavat hankkeet heinäkuun alussa STEAn tekemän avustusehdotuksen pohjalta. Mukana ohjelmassa on seitsemän digitalisaatiota tukevaa hanketta ja 17 maakunnallista hanketta yhteistyörakenteen vahvistamiseksi.

Avustusohjelmaa koordinoimaan valittiin SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. Se koordinoi myös Etelä-Savon maakunnallista hanketta. Koordinaatiohankkeen tehtävänä on luoda edellytyksiä ohjelman sisäiselle verkottumiselle ja vuorovaikutukselle sekä vuoropuhelulle sidosryhmien kanssa.

"Ensimmäisessä yhteisessä tapaamisessamme elokuussa oli 37 osallistujaa, mikä oli hieno saavutus. Fiilis oli innostunut ja odottava. Hankkeiden tavoitteet ovat yhteneväisiä. Yhteenkuuluvuuden tunnetta vahvistamaan toivottiin myös yhteistä logoa. Katsotaan, miten asia etenee", kertoo SOSTEn Järjestö 2.0 -ohjelman hankepäällikkö Tarja Bergström.

Kun kaikki hankkeet ovat saaneet rekrytointiprosessinsa päätökseen, aikoo SOSTE tehdä tarvekartoituksen.

"Kysymme hankkeilta syyskuun aikana, minkälaista tukea ne meiltä toivovat. Meidän tehtävämme on tarjota koulutusta ja mahdollisuuksia. Haluamme tehdä järjestöjen työn näkyväksi ja selkeyttää niiden roolia sote- ja maakuntauudistuksessa."

SOSTE rohkaisee hankkeita käyttämään Innokylää. Jokaiselle hankkeelle on jo perustettu Innokylään oma alusta. Bergström sanoo, että hankkeille tarjotaan tukea ja apua tekniikan haltuunottoon. Osa maakuntien hankkeista onkin jo siirtynyt tuottamaan sisältöä Innokylään. Verkostolle on perustettu myös oma suljettu Facebook-ryhmä.

Seuraava hankkeiden kokoontuminen on lokakuun alussa SOSTEtalk!-tapahtumassa Oulussa.Loka-marraskuussa järjestetään STEAn kanssa koulutustilaisuus, missä käydään läpi tavoitteiden asettamista ja niiden konkretisointia mitattaviksi.

"Meillä on muutenkin tiedossa tapahtumarikas syksy. Kokoonnumme tarpeen mukaan eri kokoonpanoilla ja maakuntien hankkeet esittelevät toimintaansa SOSTEN alueverkostojen kokouksissa ja tapaamme Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aluekierroksella."

Kierroksen järjestää sosiaali- ja terveysministeriö yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen, Kuntaliiton, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n, Työterveyslaitoksen, maakuntien, kuntien, aluehallintovirastojen ja järjestöjen kanssa.

"Odotukset ovat korkealla!  Tässä tarjoutuu erinomainen tilaisuus järjestöille kehittää omaa toimintaansa ja sen suuntaamista kohti tulevaa sote- ja maakuntarakennetta."

STM:n Suomi 100 -avustusohjelmat rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen pelituotoista, jotka jäivät jakamatta ennen kuin Raha-automaattiyhdistys, Veikkaus Oy ja Fintoto yhdistyivät yhdeksi yhtiöksi vuoden vaihteessa.

Avustusohjelmat toimivat vuosina 2017–2020. Tänä vuonna sosiaali- ja terveysministeriö jakaa ohjelmiin 5,1 miljoonaa euroa. Yhteensä juhlavuoden avustusohjelmiin STM kohdentaa noin 37 miljoonaa euroa.

Lue lisää

teksti: Sanna Kontkanen

kuvat: SOSTEn omia kuvia / Sami Suominen