Takaisin edelliselle sivulle

Kasvualusta yhteistyölle

Kasvualusta yhteistyölle

24.11.2016

Emma & Elias -avustusohjelmaan kuuluu yhteensä 32 RAY:n rahoittamaa hanketta, joilla edistetään lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia.

Kun erityislasten vanhemmille vertaistukea tarjoava Leijonaemot-yhdistys lähestyi miesten hyvinvointia tukevaa Miessakit-yhdistystä, yhteistyöstä syntyi isille tarkoitettuja vertaistukiviikonloppuja.

Esimerkki on vain yksi kymmenistä konkreettisista tuloksista, joka on syntynyt Emma & Elias -avustusohjelman aikana.

”Ideana on, että suurempi joukko kulkee yhteisten tavoitteiden kautta samaan suuntaan. Kyse on kuitenkin samoista lapsista ja perheistä”, kertoo ohjelmapäällikkö Ulla Lindqvist Lastensuojelun keskusliitosta, joka koordinoi ohjelmaa.

Emma & Elias -ohjelmaan kuuluu yhteensä 32 RAY:n rahoittamaa hanketta, joilla edistetään lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Toimijoita verkostossa on mukana huomattavasti enemmän, sillä yhteen hankkeeseen saattaa kuulua kymmenenkin järjestöä.

”Kaikilla ei ole samanlaisia intressejä, joten siksi on perustettu erilaisia teemaryhmiä. Toiset tukevat pikkulapsiperheitä, toiset puolestaan vanhempia, joiden elämäntilanne on hankala. Esimerkiksi toinen vanhempi voi olla vankilassa tai hänellä on päihdeongelma.”

Yksi suurimmista ryhmistä pureutuu vapaaehtois- ja tukihenkilötoimintaan, joka on järjestöjen ydintä.

”Yhteisestä tekemisestä ja hankkeiden toiminnasta syntyvät ohjelman tulokset, joita me koordinoimme.”


Kuva: Duo kehittää ja järjestää kahden kulttuurin perheille suunnattua valtakunnallista vertaistoimintaa.

Emma & Elias on siis eräänlainen sateenvarjo-ohjelma tai pikemminkin kasvualusta, kuten Lindqvist määrittelee. Toiminnan tavoitteina on haastaa kaikkia aikuisia tukemaan lapsiperheitä, osallistaa lapsia ja tukea vanhempia.

”Ohjelma mahdollistaa sen, että voimme koota yhteen sellaisia ihmisiä, jotka pohtivat samoja ongelmia. Sen ansiosta tieto on virrannut verkostotasolla aivan eri tavalla kuin ennen.”

Ohjelma karsii päällekkäistä työtä, kun jaetaan osaamista ja järjestetään yhdessä koulutusta.

Ohjelma karsii päällekkäistä työtä, kun jaetaan osaamista ja järjestetään yhdessä koulutusta.

Lindqvistin mielestä teemaryhmätyöskentely on innovatiivista siinäkin mielessä, että järjestöissä tehdään nyt jotain sellaista, mitä ei lue niiden projektisuunnitelmissa. Sen ansiosta on syntynyt epätodennäköisiäkin kumppanuuksia ja tietysti ystävyyssuhteita ihmisten välillä.

”Useat hankkeet ohjelmassa ovat alkaneet yhdessä järjestää toimintaa, koska ovat huomanneet, että he tukevat samoja perheitä. Esimerkiksi erityislapsiperheiden parisuhdeiltojen organisoinnissa on mukana useita ohjelmaan kuuluvia.”

Tuhansien järjestöjen maassa Emma & Elias -ohjelman antamaa tukea viestintään on myös pidetty erityisen arvokkaana. Lindqvistin mukaan etenkin pienille järjestöille se on ollut kullanarvoista.

”Tulosten lisäksi hankkeiden raportit ovat yhteistyön myötä parantuneet.”

Kuluneen viiden vuoden aikana Emma & Elias -logosta onkin tullut oman alansa eräänlainen laadun tae – kuten esimerkiksi ravitsemuksellisesti laadukkaisiin elintarvikkeisiin lätkäistystä Sydänmerkistä.

Ohjelma pyrkii nyt juurruttamaan toimiviksi havaitut toimintamallit käytäntöön, jotta ne leviäisivät järjestökentälle mahdollisimman laajalti.

Lisää tietoa:
emmaelias.fi

teksti: Marko Ylitalo
kuvat: Miikka Pirinen