Nuorille töitä

11.11.2016

Paikka auki -avustusohjelma edistää nuorten työllistymistä ja työelämävalmiuksia työllistämällä nuoria järjestöihin.

Usein saa lukea, kuinka vaikeaa korkeakoulutettujen on työllistyä näinä taloudellisesti vaikeina aikoina ja kuinka satojen hakemusten jälkeenkään ei ansioluettelo täydenny. Työmarkkinoilta löytyy kuitenkin vieläkin kilpaillumpia paikkoja.

”Jos laittaa hakuun säällisen paikan, jota voi hakea ilman koulutusta ja josta saa kohtuullisen korvauksen, sinne on tuhansia hakijoita – eikä kymmeniä tai satoja kuten korkeakoulutetuilla”, sanoo RAY:n erityisasiantuntija Timo Mulari.

”Mitä nuorempi ja kokemattomampi hakija on, sitä heikommassa asemassa hän on, kuten työelämässä muutenkin”, Mulari jatkaa.

Tähän puuttuu Paikka auki -ohjelma, jonka kehittämiskoordinaattorina Mulari toimii. Tarkoituksena on edistää nuorten työllistymistä ja työelämävalmiuksia. Ohjelma työllistää nuoria järjestöihin, mitä varten RAY:ltä voi hakea palkkausrahaa.

Avustuksia myönnetään sellaisten nuorten palkkaamiseen, joilla ei entuudestaan juuri ole työkokemusta.

”Työttömien lisäksi ihan yhtä tervetulleita ovat nuoret, jotka ovat vaikka eläkkeellä mielenterveysongelmien takia. Kyse ei ole työvoimapoliittisista toimenpiteistä, vaan vapaaehtoisista nuorista.”

Paikka auki -ohjelma siis rahoittaa järjestöjä palkkaamaan nuoria ja seuraa tavoitteiden toteutumista. Sen lisäksi siihen kuuluu 22 kehittämisprojektia ympäri Suomea, joissa työstetään uusia avauksia siihen, miten nuoria voisi työllistää.

Kuva: Paikka auki -toiminta tukee muun muassa Kota ry:n toimintaa, jossa sovelletaan seikkailukasvatuksellisia menetelmiä.

Projektit on suunnattu erilaisille kohderyhmille, kuten mielenterveyskuntoutujille tai maahanmuuttajille tai sille suurelle joukolle nuoria, jotka eivät vielä ole löytäneet omaa juttuaan, vaikka on tullut kokeiltua jo kaikenlaista.

Ohjelmassa puututaan myös ammattikoulupudokkuuteen, sillä tilastojen valossa se on erittäin suuri uhka tulevaisuuden työllistymiselle.

Tällä hetkellä mukana on yli 100 järjestöä, jotka palkkaavat vaikeasti työllistyviä nuoria.

Tällä hetkellä mukana on yli 100 järjestöä, jotka palkkaavat vaikeasti työllistyviä nuoria. Koska tahoja on monenlaisia, niin on työtehtäviäkin, mutta monet nuorista työskentelevät avustavissa tehtävissä.Useat paikoista ovat sote-järjestöissä, joista monet ovat palkanneet nuoria omasta kohderyhmästään, kuten esimerkiksi kuulovammaisia.

”Ohjelmalla on suuri vaikutus niihin nuoriin, joilla on erityisiä vaikeuksia työllistyä esimerkiksi sairauden tai vamman takia. Jos taas ajattelee nuorisotyöttömyyttä koko yhteiskunnan kannalta, niin vaikutus tilastoihin jää hyvin pieneksi.”

Työllistymisjaksot kestävät vuoden, ja vuosittain työtä saa noin 150 nuorta.

”Vaikka luku on valtakunnallisesti melko vähäinen, niin yksilötasolla se on suuri. En voi sanoa, että ohjelmalla on korjattu Suomen nuorisotyöttömyyttä, mutta siihen osallistuneet ovat ilmoittaneet hyötyneensä paljon.”

Ohjelma kantaa nuorta vielä työllistymisjakson jälkeenkin, sillä vuodessa oppii erilaisia työelämätaitoja ja saatu työkokemus auttaa tulevaisuuden työnhaussa.

teksti: Marko Ylitalo
kuva: Maria Grönroos