Takaisin edelliselle sivulle

Parkinson-liitto luottaa systemaattisuuteen

Parkinson-liitto luottaa systemaattisuuteen

2.3.2017

30 vuoden rajapyykin ylittänyt Suomen Parkinson-liitto ry haluaa luoda mahdollisuuksia vapaaehtoistyölle. Myös sopeutumisvalmennukset sekä vaikuttaminen ja viestintä ovat liiton työn peruskiviä.

Suomen Parkinson-liitto tukee ja edistää Parkinsonin tautia ja muita liikehäiriösairauksia sairastavien ja heidän läheisiensä hyvinvointia. Toiminnanjohtaja Hanna Mattila kertoo, että vielä vuonna 1994 Parkinsonin taudista ei ollut edes suomenkielistä opasta. Paljon on siis saatu aikaan noista vuosista.

"Nykyisin julkaisemme lehteä, olemme somessa, toimitamme uutiskirjettä ja neljä kertaa vuodessa lähetämme kenttäpostia. Mutta myös kasvokkain tapaamiset ovat meille tärkeitä. Tänä vuonna lähdemme jäsenyhdistyksiemme ja kerhojemme vapaaehtoisten kanssa koulutusristeilylle Tukholmaan."

Tärkeä viestintäkanava liitolle on nettisivusto, jota ammattilaisetkin hyödyntävät. Sivuille kerätään paljon ajankohtaista asiaa niin Parkinsonin taudista kuin muistakin liikehäiriösairauksista. Parkinsonin tautia sairastavia arvioidaan Suomessa olevan noin 14 000.

"Vaikka olemmekin keskusjärjestö, on meillä hyvät yhteydet yksittäisiin ihmisiin. Meillä toimii esimerkiksi neuvontapuhelin.  Vastaanotamme paljon yhteydenottoja päivittäin ja meillä toimii neurologin, hoitajan ja liikuntasuunnittelijan neuvontapuhelimet. Uusia ohjaus- ja neuvontatapoja kehitämme tänä vuonna liiton strategian teeman mukaisesti."
 

Yhteistyössä on voimaa

Liittoon kuuluu 19 jäsenyhdistystä ja 110 kerhoa ympäri Suomen. Parkinson-liiton toimitilat ja keskustoimisto sijaitsevat Turussa. Turun järjestösuunnittelijan lisäksi liitolla on neljä muuta järjestösuunnittelijaa: Oulussa, Tampereella, Kuopiossa ja Helsingissä.

"Haluamme tukea vapaaehtoisia, jotka usein itsekin ovat sairaita. Parkinsonin tauti on etenevä neurologinen sairaus ja aiheuttaa erilaisia haittoja, joten tukea tarvitaan. Haluamme luoda mahdollisuuksia vapaaehtoistyölle", Mattila sanoo.

Mattila kertoo, että liitto tekee paljon yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Neuroliiton kanssa on järjestetty yhteisiä sopeutumisvalmennuskursseja ja Aivoliiton kanssa on yhteinen kuntoutusosasto Suvituulessa. Se on Aivoliiton ja Suomen Parkinson-liiton yhteisesti omistama Erityisosaamiskeskus Turun Hirvensalossa.

STEAn seurannan mukaan Parkinson-liitto tekee työnsä hyvin. Mattila kertoo, mikä hänen mielestään on edesauttanut asiassa.

"Toimintasuunnitelmamme toteutuu, toimintamme on rahoittajan hyväksymää ja noudatamme tarkkaan ohjeita ja lainsäädäntöä. Toimintamme on myös vuosi vuodelta muuttunut systemaattisemmaksi. Se näkyy myös tuloksissa."

Kuva: Kelpo polku –kävelytapahtumilla kiinnitettiin huomiota hoitopolkujen sujuvoittamiseksi 30 paikkakunnalla. Helsingissä koettiin yhteyttä käsi kädessä.

STEAlta hyvät pisteet

STEAn Niina Pajarin mukaan Suomen Parkinson-liitossa tavoitteet on aseteltu hyvin ja riittävän konkreettisesti. Tämän ansiosta tuloksia on helppo mitata. Liitto järjestää koulutusta sekä paikallis- ja aluetason toimintaa.

"Koulutus sinällään hyvin segmentoitua ja voisi kuvitella vastaavan tarpeeseen, sillä sitä järjestetään erikseen liikuntavastaaville, kerhonvetäjille, kokemuskouluttajille jne. Myös raportointi on kunnossa, eri näkökulmia on tuotu esiin ja niitä on osattu kysyä", kertoo Pajari.

Tänä vuonna Suomen Parkinson-liitto ry saa STEA-avustusta yhteensä 1 023 900 euroa.

Lue lisää liiton toiminnasta:
https://www.parkinson.fi/

teksti: Sanna Kontkanen
kuvat: Parkinson-liiton omia kuvia