Takaisin edelliselle sivulle

Välitä!-yksikkö kehittää toimintaansa asiakkaan etu mielessä

Välitä!-yksikkö kehittää toimintaansa asiakkaan etu mielessä

7.4.2017

Välitä!-yksikkö jatkaa Tampereen seudulla Välitä!-hankkeen työtä. Toiminnassa on onnistuttu merkittävästi parantamaan seksuaaliväkivallan uhrien palveluohjausta.

Välitä! -hanke (2012–2015) oli Raha-automaattiyhdistyksen hankeavustuksella rahoitettua nopeaa kriisiapua seksuaaliväkivaltaa kokeneille. Setlementti Tampere ry:n Välitä!-yksikkö jatkaa Välitä!-hankkeen toimintaa. Sille myönnettiin vuoden 2016 alusta toiminta-avustusta, jonka myötä toiminta Tampereen seudulla vakiintui.

”Tarjoamme matalan kynnyksen apua seksuaalista väkivaltaa kokeneille sekä heidän läheisilleen. Uutena kohderyhmänä meillä ovat nyt myös seksuaalirikokseen syyllistyneet tai siitä epäillyt”, kertoo yksikönjohtaja Satu Hintikka.

On tärkeää saada apua heti tapahtuneen jälkeen.  Traumaattisen kokemuksen käsittely on hyvä aloittaa mahdollisimman pian oloja vakauttavalla työskentelyllä. Käsittelemätön kokemus saattaa muuten haitata ihmisen koko loppuelämää. Yksikkö tarjoaa nykyään apua myös sitä viiveellä hakeville, koska moni yrittää selviytyä aluksi välttämällä asian ajattelemista ja siitä puhumista, ja havahtuu avun tarpeeseen vasta myöhemmin.

”Toimintamuotoja on useita.  Kriisityöhön liittyvien tapaamisten lisäksi meillä on vertaistukiryhmiä niin kasvotusten kuin verkossakin. Lisäksi järjestämme lyhyitä traumainfoja sekä viikonloppuryhmiä.”

Traumainfoissa kerrotaan traumaattisten tapahtumien vaikutuksista ihmiseen sekä harjoitellaan keinoja hallita niistä johtuvia oireita.

Hintikka kertoo, että valtaosa asiakkaista on naisia.

”Miesten osuus on kasvanut kuitenkin koko ajan. Nyt miehiä on 12 % asiakkaista. Miehiä on vaikeampi saada mukaan ryhmätoimintaan, mutta he osallistuvat paremmin anonyymisti verkossa. Yritämme saada parhaillaan ensimmäistä kasvokkaista miesten ryhmää kokoon.”

Hankkeessa ryhmätoimintaa pystyttiin eriyttämään sen mukaan, onko seksuaalirikos tapahtunut lapsuudessa vai aikuisiällä. Vaikka lapsuudessa koetussa seksuaalinen hyväksikäyttö voi traumatisoida samalla tavalla kuin aikuisena tapahtunut raiskaus, niin kokemuksina ja seurauksiltaan ne ovat usein erilaisia. Ryhmissä vertaistuki toteutuu paremmin, kun molemmille on tarjolla oma ryhmä ja myös menetelmät on valittu kummankin ryhmän tarpeisiin sopiviksi.

Asiakkaan etu edellä

Kun asiakas on kriisitilanteessa, ei hän monesti pysty eikä jaksa etsiä tarjolla olevaa apua.

”Tavoitteenamme on ollut rakentaa asiakkaalle saumaton hoitopolku niin, ettei asiakkaan tarvitsisi kertoa tarinaansa kymmeneen eri paikkaan.  Asiakkaan etu on pidettävä koko ajan kirkkaana mielessä kun toimintaa kehitetään”, Hintikka sanoo.

Seksuaalista väkivaltaa kokeneen hoitoketju saatiin rakennettua Pirkanmaalle jo hankkeen aikana. Nyt joka sairaanhoitopiiriin ollaan rakentamassa vastaavaa hoitoketjua.

Hintikka itse on ollut aiemmin töissä RIKU:ssa eli Rikosuhripäivystyksessä. Jo siellä hän huomasi, että seksuaaliväkivallan uhrien auttamistyölle oli tarvetta. Kun tarve on selvä, on hanketta helppo viedä eteenpäin.

”Hankettamme suunnittelemassa oli joukko ihmisiä, joilla oli jo kokemusta ja näkemystä näiden ihmisten auttamisesta. Meillä oli jo valmiita verkostoja ammattilaisiin, jotka ovat avainasemassa tämän kohderyhmän tavoittamisessa (mm. poliisi, ensiapu, turvakoti ja muut järjestötoimijat), ja hyödynsimme näitä jo suunnitteluvaiheessa. Tieto hankkeesta levisi tehokkaasti verkostojen kautta. Tavoitimme heti alusta alkaen apua tarvitsevat hyvin siellä, missä he asioivat.”

Viime vuonna asiakkaita oli 232, ja vertaistukiryhmiin osallistuneita 123. Suurin osa asiakkaista haastatellaan ennen vertaistukiryhmään osallistumista.  Asiakaskontakteja oli viime vuonna 1734, joista tapaamisia oli 450 ja puheluita tai sähköposteja 886.

”Hyvien tulosten takana on ammattitaitoinen henkilöstö sekä aktiivinen ja oikea yhteistyö verkoston kanssa”, Hintikka toteaa.

Kuva: Välitä!-hankkeen työntekijät (vasemmalta oikealle) olivat Heidi Kervinen, Satu Hintikka, Maire Toijanen, Perttu Hänninen ja Mervi Talvitie.

STEA: Hankkeen työ ja toimintamalli dokumentoitu poikkeuksellisen hyvin

STEAn seurantavastaavan Mirka Smolejin mukaan hankkeessa on kerätty mittavaa ja monipuolista näyttöön perustuvaa aineistoa siitä, että hankkeessa on onnistuttu merkittävästi parantamaan seksuaaliväkivallan uhrien palveluohjausta.

”Tiedonkeruussa on huomioitu sekä asiakkaiden, ammattilaisten että sidosryhmien näkökulma. Hankkeessa tehty työ ja itse toimintamalli on dokumentoitu poikkeuksellisen hyvin. Seksuaalisen väkivallan tekijöiden tavoittaminen sosiaalisessa mediassa ei tuottanut merkittäviä tuloksia, mutta kokeilu oli ennakkoluuloton ja lisäsi ymmärrystä kasvokkaisen kriisityön merkityksestä kohderyhmän auttamisessa. Loppuraportoinnissa oli ansiokasta myös, että siinä tuotiin esiin myös niitä osioita, jotka eivät onnistuneet suunnitelman mukaan ja pohdittiin toimintamallin jatkokehittämistarpeita.”

Vuonna 2017 Välitä!-yksikkö saa STEA-avustusta yhteensä 176 000 euroa.

Lue lisää toiminnasta:

https://www.seksuaalivakivalta.fi/

teksti: Sanna Kontkanen
kuvat: Välitä!-yksikön omia kuvia