Takaisin edelliselle sivulle

Vanhempien Akatemia tukee vanhemmuutta Oulussa

Vanhempien Akatemia tukee vanhemmuutta Oulussa

26.4.2017

Nuorten Ystävät ry:n Vanhempien Akatemia tukee vanhemmuutta auttamalla vanhempia auttamaan itseään ja perheitään pienissäkin tilanteissa. Yhteistyötä tehdään muiden järjestöjen ja Oulun kaupungin kanssa. Vanhemmat ovat vahvasti mukana toiminnan arvioinnissa ja tulosten seurannassa.

”Vanhemmuuden varhaisen tuen toimintamalli”, tiivistää alkuun kehittämispäällikkö Riitta Alatalo Vanhempien Akatemiasta.

Vanhempien Akatemia on osa yli 100 vuotta toimineen Nuorten Ystävät -kansalaisjärjestön toimintaa, joka auttaa lapsia, nuoria ja perheitä.

”Autamme vanhempia auttamaan itseään ja perheitään. Autamme pienissäkin tilanteissa, niitä voivat olla esimerkiksi lapsen kehitykseen liittyvät kiukku, uhmaikä ja haastava käyttäytyminen, mutta meille voi tulla myös eropohdinnoissa tai parisuhteen haasteissa ”, kertoo Alatalo.

Toimitilat sijaitsevat Oulun keskustassa, mutta toiminta kattaa koko Oulun työssäkäyntialueen. Osa tilaisuuksista striimataan, ja katsojia on Lapista kuin Keski-Suomestakin asti.

Järjestössä halutaankin hyödyntää jatkossa enemmän tietotekniikan antamia mahdollisuuksia.

3-portainen toimintamalli mahdollistaa ”miksauksen”

Vanhempien Akatemian toiminta jakaantuu kolmelle eri tasolle. Asiakkaat voivat hyödyntää kaikkia tasoja ja rakentaa niistä omaan tilanteeseen sopivan yhdistelmän. Osallistumiseen on monenlaisia mahdollisuuksia.

Ensimmäinen taso muodostuu vanhempainilloista, asiantuntijaluennoista, perhetapahtumista ja -retkistä. Näiden lisäksi järjestetään teemallisia iltoja, kuten vaikkapa avioero perheessä lapsen näkökulmasta.

Kakkostaso keskittyy toiminnallisiin ryhmiin ja kursseihin.

”Järjestämme parisuhdekursseja, vertaisryhmiä esimerkiksi avioeroa läpikäyville, liikunnallisia perhekursseja ja perheteatteria. Teatterin keinoin työstetään yhdessä perheen arkisia tilanteita, jotka ovat tuttuja useimmille, aamut, kohtaamiset ja kännykän käyttö herättävät monenlaisia tunnetiloja niin lapsissa kuin aikuisissakin.  Prosessi on tärkeämpi kuin lopputulos. Syksyn työskentelystä kootaan yhdessä teatteriesitys johonkin kevään suureen luentotilaisuuteen.”

Vanhempien Akatemian tapahtumissa käydään läpi isoja ja syvällisiä asioita. Monet vanhemmat ovat kertoneet saaneensa vinkkejä työelämäänkin. Toisista perheistä on löydetty myös uusia ystäviä.

Kolmannella tasolla tarjotaan yksilöllistä ohjausta ja tukea kasvatukseen, eroasioihin ja parisuhteeseen.

”Meille on helppo tulla. Teemme paljon yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa, joten osaamme tarvittaessa ohjata asiakkaitamme oikean avun äärelle. Verkostoituminen kumppaneidemme kanssa on tärkeää.”

Kuva: Vanhemmille ja kasvatusalan ammattilaisille suunnatut lasten kasvatusta ja perheiden hyvinvointia käsittelevät asiantuntijaluennot ovat olleet todella suosittuja.
 

Miehet ovat ilahduttavan aktiivisia

Alatalon mukaan isät on helppo saada mukaan toimintaan.

”Olemme hyvin iloisia ja tyytyväisiä, että miehet ovat niin aktiivisia. Miehet monesti varaavat ajan parisuhdekurssille. Noin 40 % toimintaamme osallistujista on miehiä. Erityisesti he osallistuvat toiminnallisiin juttuihin.”

Maailmalla on pitkät perinteet ennaltaehkäisevästä vanhemmuuden tukemisesta. Suomessa perhetyö ajatellaan olevan kaupunkien tekemää ja sen käyttö on hieman ongelmallista järjestöille. Pikkuhiljaa tämä on tulossa Suomeenkin. Alatalo sanoo, että ennaltaehkäisevästä työstä kyllä puhutaan meillä paljon, mutta harva uskaltaa tai pääsee sitä aidosti tekemään, yleensä toiminta kohdentuu jo olemassa olevien ongelmien pahenemisen ehkäisemiseen, mikä tietysti on myös erittäin tärkeää.

 Mitä vinkkejä Alatalo antaisi muille järjestötoimijoille?

”Kannattaa olla ennakkoluuloton ja kokeilla rohkeasti uusia asioita. Myös verkostoituminen ja yhteistyö kaupunkien ja kuntien työntekijöiden, koulujen ja päiväkotien ja muiden kumppaneiden kanssa ovat tärkeitä.”

STEAn valmistelupäällikkö Hilppa Tervonen muistuttaa, että lasten huolestuttavaa käyttäytymistä esiintyy joka viidennessä suomalaisperheessä. Oulun alueella se tarkoittaa reilua 5 000 lapsiperhettä.

”Erityisesti ne perheet, jossa lapsella ei ole diagnoosia, ovat helposti kaiken avun ulkopuolella. Nuorten Ystävät ry on ottanut tärkeästä asiasta haasteen vastaan. Erinomaista toiminnassa on se, että siinä tehdään yhteistyötä muiden järjestöjen ja Oulun kaupungin kanssa. Toiminnan arvioinnissa ja tulosten seurannassa vanhemmat ovat vahvasti mukana”, kehuu Tervonen.

Vanhempien Akatemia saa STEA-avustusta tänä vuonna yhteensä 156 000 euroa.

Lue lisää toiminnasta:

https://www.nuortenystavat.fi/yksik%C3%B6t/vanhempien_akatemia

teksti: Sanna Kontkanen kuvat: Vanhempien Akatemian omia kuvia

Kuva: Perheteatterikurssi huipentuu aina teatteriesitykseen.