Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys -tehtävän verkkoasiointiin saaneiden järjestöjen tulee palauttaa selvitys STEAlle 31.3. mennessä. Päivystysnumeromme 050 350 5528 auttaa mahdollisissa ongelmatilanteissa arkisin klo 9-11 ja 12-15.

Kohdennettua toiminta-avustusta (Ak-avustus) saavien järjestöjen tulee toimittaa STEAlle tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys (TVS) joka toinen vuosi (parittomina vuosina). Seuraavan kerran selvitykset tulee toimittaa keväällä 2017 niistä kohdennetuista toiminta-avustuksista (Ak-hankkeista), joille on myönnetty avustusta vähintään 30 000 euroa. Selvityksessä pyydetään tietoja vuosilta 2016 ja 2015.

STEA lähettää raportointivelvollisille järjestöille TVS-tehtävän verkkoasiointiin (asiointi.stea.fi). TVS-verkkolomakkeelle ei ole tehty muita muutoksia kuin raportointivuoden lisääminen.

Jos selvitystä pyydetään saman järjestön useammasta avustuskohteesta, täytetään jokaisesta kohteesta oma erillinen TVS.