Verkkoasioinnissa käyttökatko 23.10. klo 17–19

Verkkoasioinnissa käyttökatko 23.10. klo 17–19

17.10.2017

STEAn verkkoasiointi on poissa käytöstä maanantaina 23.10.2017 kello 17.00 – 19.00 välisen ajan. Pahoittelemme käyttökatkon mahdollisesti aiheuttamaa haittaa.


Sosiaali- ja terveysministeriö tukee -merkki poistuu käytöstä

Sosiaali- ja terveysministeriö tukee -merkki poistuu käytöstä

2.10.2017

STEA-avustusta saavien järjestöjen käytössä ollut "sosiaali- ja terveysministeriö tukee Veikkauksen tuotoilla" -merkki poistuu käytöstä.

Mikäli merkki on käytössä painetuissa julkaisuissa, ei julkaisujen jakelua tarvitse lopettaa. Jatkossa vanhaa merkkiä ei enää tule ottaa käyttöön missään kanavissa tai tuotoksissa.

Veikkaus on julkaissut avustuksen saajille uuden  ”Tuettu Veikkauksen tuotoilla” -merkin.  Veikkaus myös ohjeistaa avustuksen saajia merkin käytöstä.

Lue lisää Veikkauksen verkkosivulta


Nimitysuutisia

Nimitysuutisia

2.10.2017

STEAn valvontapäällikkö Kristian Seemer on jäänyt perhevapaalle. Hänen tehtäviään hoitaa 2.10. alkaen va. valvontapäällikkö Tea Jansson.

Viestintäpäällikkö Liisa Kairesalo on palannut perhevapaalta.

Erityisasiantuntija Sini Seemer on palannut perhevapaalta.

Tiedottaja Sanna Kontkanen on lopettanut tehtävässään syyskuun lopussa.

Avustusvalmistelija Eija Kilgast on lopettanut tehtävässään syyskuun lopulla. Avustusvalmisteluvastuissa on tehty uudelleenjärjestelyjä Eijan lähdön myötä. Järjestöt, joiden vastuuhenkilö STEAn avustusvalmistelussa on vaihtunut, ovat saaneet ilmoituksen uudesta yhteyshenkilöstään STEAn verkkoasiointiin (asiointi.stea.fi) 18.9.

 


Etsimme vapaaehtoistoiminnan ideoita valmennettavaksi

Etsimme vapaaehtoistoiminnan ideoita valmennettavaksi

12.9.2017

Onko sinulla arkea parantava ratkaisu tai muu kokeilun arvoinen idea ihmisten hyvinvointiin liittyvään vapaaehtoistoimintaan? STEA etsii loka-marraskuun aikana ideahaun kautta uusia vapaaehtoistoiminnan muotoja rahoitettavaksi.

STEAn vapaaehtoistoiminnan ideahaku aukeaa 2. lokakuuta ja kestää 15. marraskuuta saakka. Kokeilun paikka on netissä toimiva palvelu, missä kaikki voivat ideoida ja kehittää kaikenlaisia yhteisiä kokeiluja sekä hakea niille rahoitusta. Palvelun tarjoaa valtioneuvoston kanslia.

Kokeilun paikka yhdistää ideoijat, sparraajat, rahoittajat ja käyttäjät. Heitä ideasi Kokeilun paikka -sivustolle – oletpa sitten yksittäinen henkilö, yhteisö tai järjestö. Ideahaku on avoin kaikille. Kannattaa kuitenkin huomioida, että varsinaisen avustushakemuksen STEAlle voi ensi keväänä tehdä vain avustuskelpoinen yleishyödyllinen järjestö tai säätiö.

STEA poimii Kokeilun paikka -sivustolle tulleet vapaaehtoistoimintaan liittyvät parhaat ideat ja valmentaa ideoiden jalostamisessa rahoituskelpoiseksi. Kahden päivän valmennus pidetään keväällä 2018. Valmennuksessa käydään STEAn asiantuntijoiden kanssa läpi aiheeseen liittyvää tutkimusta, kohderyhmän huomioimista, yhteistyömahdollisuuksia, idean muuttamista projektisuunnitelmaksi ja rahoitushakemuksen tekoa.

Kokeilun paikka on tehty valtioneuvoston kanslian ja suomalaisen kokeilijayhteisön yhteistyönä. Se on syntynyt hallitusohjelmaan nojaavassa Kokeileva Suomi -kärkihankkeessa, joka luo edellytyksiä kokeilukulttuurille yhteiskunnan eri tasoilla.

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Sini Seemer, etunimi.sukunimi@stm.fi

Tutustu Kokeilun paikkaan sivulla www.kokeilunpaikka.fi

päivitetty 9.10.2017 – Muuttunut lisätietojen antaja: Sini Seemer

STEA viestii jatkossa myös verkkoasioinnissa

STEA viestii jatkossa myös verkkoasioinnissa

22.8.2017

STEA ottaa elokuussa käyttöön verkkoasioinnin (asiointi.stea.fi) käyttäjille suunnatun Ilmoitus-toiminnon.

Jatkossa tärkeistä avustuksen hakuun ja raportointiin liittyvistä päivämääristä ja tehtävistä, STEAn yhteyshenkilöiden vaihtumisesta ja verkkoasioinnin uusista käytännöistä lähetetään verkkoasioinnin käyttäjille ilmoitus suoraan järjestön verkkoasiointiin.

Ilmoituksen saapumisesta tulee tieto myös verkkoasioinnin käyttäjien sähköpostiosoitteeseen. Lähetetyt ilmoitukset tallentuvat verkkoasioinnin Tehtävähistoria-osioon.

Ilmoitus-toiminnolla pyritään parantamaan järjestöjen tiedonsaantia STEA-avustusten hakuun, käyttöön ja raportointiin liittyvissä asioissa. Verkkoasioinnissa viestit voidaan myös kohdistaa entistä tarkemmin vain niille järjestöille, joita kyseinen tieto koskee. Ilmoitukset eivät korvaa STEAn muita viestintäkanavia, tiedotamme jatkossakin avustuksiin liittyvistä aiheista myös verkkosivuillamme www.stea.fi, uutiskirjeessä, Facebook-sivullamme ja Twitterissä.

Lisätietoja:

viestinta.stea@stm.fi


Jatkoavustusten haku vuodelle 2018 on auki 14.8.–2.10.

Jatkoavustusten haku vuodelle 2018 on auki 14.8.–2.10.

14.8.2017

Käynnissä olevien STEA-avustusta saavien hankkeiden ja toimintojen jatkoavustusten hakuaika on alkanut. Haku on auki STEAn verkkoasioinnissa 14.8.–2.10.2017 klo 16.15. Jatkoavustusta voi hakea hankkeille ja toiminnoille, joiden hakemuslomakkeen STEA on toimittanut järjestön verkkoasiointiin. Hakemuslomakkeet löytyvät verkkoasioinnin Avustuksen haku -osion Jatkohakemus-valikosta.

Yleisavustuksen hakulomake uudistui tänä vuonna. Lisätietoja uudistuksesta löydät STEAn verkkosivulta (www.stea.fi/-/yleisavustuksen-haku-kaytto-ja-raportointi). Tutustu myös uudistukseen liittyviin usein kysyttyihin kysymyksiin ja niiden vastauksiin sivulla /www.stea.fi/avustusten-haku/avustuslajit

Jatkoavustusta haettaessa kannattaa erityistä huomiota kiinnittää toimintaan mahdollisesti suunniteltujen muutosten kuvaamiseen ja muutostarpeen perusteluihin (lomakkeen kohta "Yhteenveto muutoksista edelliseen vuoteen verrattuna") Hakemuslomakkeella tulee myös ilmoittaa, mikäli muutoksia ei tehdä.

Vuodesta 2018 alkaen STEA-avustukset myönnetään aina täysinä tuhansina euroina.  

STEAn avustusvalmistelijat neuvovat ja auttavat avustusten hakuun liittyvissä kysymyksissä. Hakuaikana 15.8.–29.9. vastaamme hakuun liittyviin kysymyksiin arkisin klo 9-11 ja 12-15 välisenä aikana myös päivystävässä puhelinnumerossa 050 310 5692.

päivitetty 29.9.2017 – Jatkoavustusten haku on auki maanantaihin 2.10. klo 16.15 saakka. Aikaisemmasta tiedosta poiketen jatkoavustusten hakemuksia voidaan toimittaa STEAlle verkkoasioinnissa vielä maanantaina 2.10. klo 16.15 mennessä. Lisäaika perustuu lakiin säädettyjen määräaikain laskemisesta (150/1930).

STEA-avustusten määrä vuonna 2018

STEA-avustusten määrä vuonna 2018

10.8.2017

Valtiovarainministeriö julkaisi 10.8.2017 ehdotuksensa vuoden 2018 valtion talousarviosta. Talousarvioehdotuksessa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) sosiaali- ja terveysjärjestöille terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen myönnettävien valtionavustusten (STEA-avustusten) määrä on 358 miljoonaa euroa.

Talousarvioehdotuksen avustussumma poikkeaa STEAn tammikuussa julkaisemassa avustustoiminnan linjausten toimeenpanosuunnitelmassa mainitusta vuoden 2018 avustussummasta.

Talousarvioehdotuksen mukainen 358 miljoonan euron avustussumma jaetaan vuonna 2018 STEA-avustuksina sosiaali- ja terveysalan järjestöille seuraavasti:

 • STM:n vuonna 2017 Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi käynnistämää kolmea uutta avustusohjelmaa rahoitetaan vuonna 2018 noin 11 miljoonalla eurolla. Ohjelmia rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) pelituotoista, jotka jäivät jakamatta ennen kuin RAY, Veikkaus Oy ja Fintoto yhdistyivät yhdeksi yhtiöksi vuoden vaihteessa.
 • Vuonna 2018 mahdollisesti toteuttavaan ylimääräiseen avustushakuun ja sen myötä mahdollisesti käynnistyviin uusiin avustusohjelmiin varataan RAY:n pelituotoista jakamatta jääneitä varoja noin 16 miljoonaa euroa.
 • Ohjeellisen avustussuunnitelman vuodelle 2018 saaneiden avustuskohteiden varaukset vuodelle 2018 ovat yhteensä noin 260 miljoonaa euroa. Sitomatonta rahaa on siten käytettävissä noin 71 miljoonaa euroa. Tähän summaan sisältyvät toukokuussa STEAlta haetut uudet hankkeet ja toiminnot, mahdolliset avustustason korotukset ja ne jatkoavustukset, joilla ei tällä hetkellä ole ohjeellista avustussuunnitelmaa, mutta joiden avustamiselle STEA arvioi edelleen olevan perusteet.

Valtivarainministeriön talousarvioehdotus käsitellään hallituksen budjettiriihessä elokuun lopulla, jonka jälkeen talousarvio siirtyy eduskunnan käsittelyyn. Eduskunta hyväksyy lopullisen talousarvion joulukuussa.

http://budjetti.vm.fi/


STM:n Suomi 100 -avustusohjelmien rahoitusta saavat hankkeet on hyväksytty

STM:n Suomi 100 -avustusohjelmien rahoitusta saavat hankkeet on hyväksytty

5.7.2017

Sosiaali- ja terveysministeriö on hyväksynyt STM:n Suomi 100 -avustusohjelmien rahoitusta saavat hankkeet keskiviikkona 5.7.

STM:n Suomi 100 -avustusohjelmat ovat:
•    Kaikille eväät elämään – avustusohjelma eriarvoisuuden vähentämiseksi
•    Toimintakyky kuntoon – avustusohjelma työikäisten toimintakyvyn parantamiseksi
•    Järjestö 2.0: mukana muutoksessa – avustusohjelma yhdenvertaisuuteen digitalisoituvassa toimintaympäristössä

Avustusohjelmat rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen pelituotoista, jotka jäivät jakamatta ennen kuin Raha-automaattiyhdistys, Veikkaus Oy ja Fintoto yhdistyivät yhdeksi yhtiöksi vuoden vaihteessa.

Avustusohjelmat toimivat vuosina 2017–2020. Tänä vuonna sosiaali- ja terveysministeriö jakaa ohjelmiin 5,1 miljoonaa euroa. Yhteensä juhlavuoden avustusohjelmiin STM kohdentaa noin 37 miljoonaa euroa.

STM päätti rahoitusta saavat hankkeet STEAn tekemän avustusehdotuksen pohjalta.

Ohjelmaan hyväksytyt hankkeet

Lisätietoja
arviointi- ja kehittämispäällikkö Elina Varjonen, STEA, p. 02951 63223, etunim.sukunimi@stm.fi


STEAn johtajaksi Kristiina Hannula

STEAn johtajaksi Kristiina Hannula

28.6.2017

Valtioneuvosto on nimittänyt keskiviikkona 28.6. Kristiina Hannulan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) johtajaksi. Hannula aloittaa tehtävässään 1.9.2017.

Hannula on työskennellyt vuodesta 2012 alkaen Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:ssä ensin johtajana ja vuodesta 2015 alkaen toiminnanjohtajana. Tätä ennen hän on toiminut vuosina 2007–2011 Terveys - Hälsan ry:ssä toiminnanjohtajana. Koulutukseltaan Hannula on liikuntatieteiden maisteri.

STEAn johtajaksi haki 47 henkilöä.

Lisätietoja
hallintojohtaja Liisa Perttula, p. 02951 63521, etunimi.sukunimi@stm.fi


Haluatko toimipaikkasi STEAn karttapalveluun? Vastaa kyselyymme kesäkuussa!

Haluatko toimipaikkasi STEAn karttapalveluun? Vastaa kyselyymme kesäkuussa!

21.6.2017

Lähestymme kaikkia STEAn hanke- ja kohdennettua toiminta-avustusta  vuonna 2017 saavia järjestöjä Webropol-kyselyllä. Kyselyllä pyritään selvittämään ja tarkentamaan järjestötoiminnan varsinaista sijaintia, eli järjestöjen kaikkien toimipisteiden sijaintia. Kyselyn myötä toimipaikkojen sijainti pystytään helposti siirtämään kartalle ja toimipaikkoihin voidaan liittää lisätietoa, kuten esimerkiksi järjestön internet-osoite tai sosiaalisen median linkkejä.

Kesällä tehtävä karttaikkuna julkaistaan STEAn verkkosivuilla loppukesästä/alkusyksystä, ja sen tavoitteena on palvella laajemmin myös sosiaali- ja terveysjärjestöjen avun ja tuen tarvitsijoita sekä edistää samalla järjestöjen toiminnan tunnettuutta ja löydettävyyttä.

Lisätietoja tulevasta karttapalvelusta ja tarkemmat ohjeet kyselyyn vastaamiseen saat kesäkuussa sähköpostitse.

Lisätietoja
korkeakouluharjoittelija Niklas Pappinen, STEA, p. 0295 163 145


Uusien STEA-avustusten hakuaika päättyi 31.5.

Uusien STEA-avustusten hakuaika päättyi 31.5.

5.6.2017
Uusien STEA-avustusten hakuaika päättyi 31.5. STEA vastaanotti 888 hakemusta. Avustusta haettiin yhteensä 135 856 816 euroa.
Hakijoita oli 665, joista 315 ei ole tällä hetkellä STEAn avustusten piirissä.


Avustuksia suunnataan STEAn avustuslinjausten mukaisille tavoitealueille:
• järjestöjen toimintaedellytysten ja perusrahoituksen turvaamiseen,
• terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen,
• yhteisöllisyyden ja osallistumismahdollisuuksien edistämiseen,
• erityisryhmien asumisen tukemiseen,
• kriisiauttamiseen ja arjen turvallisuuden edistämiseen,
• työelämäosallisuuden vahvistamiseen.

STEA edellyttää avustetulta toiminnalta tavoitteellisuutta, joka perustuu todettuun tarpeeseen. Avustusharkinnassa huomioon otettavia seikkoja ovat mm. toiminnan kohderyhmän osallistaminen suunnitteluun, toiminnan vastaaminen yhteiskunnan ja yksilön muuttuviin tarpeisiin, läpinäkyvyys ja avustusvarojen taloudellinen käyttö. Lisäksi huomioidaan toiminnan erottuminen kuntien lakisääteisistä toiminnoista ja palveluista sekä hakijan yhteistyö kuntien, maakuntien ja muiden toimijoiden kanssa.

STEA-avustukset on jaoteltu toiminta-avustuksiin (yleisavustus ja kohdennettu toiminta-avustus), investointiavustuksiin ja hankeavustuksiin.

Yleisavustuksia (Ay) myönnetään järjestöjen vakiintuneesta, sääntöjen mukaisesta toiminnasta aiheutuviin menoihin. Avustusharkinnassa otetaan huomioon yleisavustuksen tarve, tarkoituksenmukaisuus, järjestön muu rahoitus sekä taloudenhoidon ja hallinnon järjestäminen.

Kohdennettuja toiminta-avustuksia (Ak) myönnetään järjestön toiminnan kokonaisuudesta erotetun toiminnon nettomenoihin.

Investointiavustuksia (B) myönnetään pääsääntöisesti erityisryhmien tukiasuntojen hankintoihin sekä esimerkiksi laajoihin verkkohankkeisiin tai järjestöjen yhteisiin ICT-hankkeisiin.

Hankeavustuksia (C) myönnetään uusien toimintojen kehittämiseen ja käynnistämiseen sekä muihin määräaikaista rahoitusta tarvitseviin hankkeisiin.

STEAn avustuslinjaukset ja muut avustuksen hakemiseen liittyvät ohjeet löydät STEAn verkkosivujen aineistopankista.

STEA julkaisee avustusehdotuksensa joulukuussa 2017.


STEA luovutti Suomi 100 -avustusohjelmien avustusehdotuksen sosiaali- ja terveysministeriölle

STEA luovutti Suomi 100 -avustusohjelmien avustusehdotuksen sosiaali- ja terveysministeriölle

12.5.2017

Sosiaali- ja terveysministeriö avasi helmi-maaliskuussa sosiaali- ja terveysjärjestöille avustushaun kolmeen Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi käynnistyvään avustusohjelmaan.

Ohjelmien toiminta rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen tuotoista, jotka jäivät jakamatta Raha-automaattiyhdistyksen, Veikkauksen ja Fintoton yhdistyessä vuoden vaihteessa. Yhteensä juhlavuoden ohjelmiin kohdennetaan ohjelmakaudella 2017–2020 noin 36–40 miljoonaa euroa.  

Ohjelmat vastaavat ajankohtaisiin haasteisiin

Suomi 100 -avustusohjelmiin haki mukaan yhteensä 335 sosiaali- ja terveysalan järjestöä. Yhteensä hankehakemuksia toimitettiin STEAlle hakuajan puitteissa 387.

STEA vastaa suomalaisten rahapeliyhtiöiden tuotoista sosiaali- ja terveysalan järjestöjen terveyttä ja hyvinvointia edistäviin hankkeisiin myönnettävien valtionavustusten valmistelusta, valvonnasta ja avustetun toiminnan arvioinnista. Pääsääntöisesti STEA-avustuksia myönnetään järjestöille kerran vuodessa, keväällä nopealla aikataululla toteutettu avustusohjelmahaku oli poikkeuksellinen.

- Olemme iloisia siitä, että avustusten hakuun ja myöntämiseen on tullut lisää joustoa, jotta järjestöt pääsevät entistä ketterämmin tarttumaan ajankohtaisiin yhteiskunnan haasteisiin myös kansalaisjärjestötoiminnan keinoin, sanoo STEAn arviointi- ja kehittämispäällikkö Elina Varjonen.

Vuonna 2017 käynnistyvät avustusohjelmat ovat:

 1. Kaikille eväät elämään -avustusohjelma eriarvoisuuden vähentämiseksi
  - Ohjelmaan ehdotetaan valittavaksi 23 hanketta, jotka vahvistavat haasteellisissa elämäntilanteissa olevien perheiden arjessa selviytymistä mm. kummi- ja vertaistoiminnan avulla.
   
 2. Toimintakyky kuntoon -avustusohjelma työikäisten toimintakyvyn parantamiseksi
  - Ohjelmaan ehdotetaan valittavaksi 20 hanketta, jotka lisäävät työikäisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kykyä toimia arjessa, työssä ja vapaa-ajalla. 
   
 3. Järjestö 2.0: mukana muutoksessa -avustusohjelma yhdenvertaisuuden edistämiseksi muuttuvassa toimintaympäristössä
  - Jokaiseen Suomen maakuntaan ehdotetaan yhtä hanketta edistämään sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödyllisten, kuntalaisia tukevien toimintojen sijoittumista ja yhteistyötä tulevassa toimintaympäristössä maakuntauudistuksen yhteydessä.

Lisäksi ohjelman yhteydessä ehdotetaan käynnistettäväksi seitsemän hanketta, joiden tavoitteena on lisätä digitaalisuuden mukanaan tuomia mahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.

- Etenkin Järjestö 2.0 -ohjelmaan valittavilta hankkeilta odotamme paljon, Varjonen painottaa. Järjestöjen aktiivinen osallistuminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun ja toteuttamiseen on ajankohtaista juuri nyt. Suomi 100 -avustusohjelmien avulla järjestöt saavat tarvittuja lisäresursseja maakuntatasolla tehtävään konkreettiseen työhön, josta on hyötyä pitkälle tulevaisuuteen. 

Varsinaisten ohjelmahankkeiden lisäksi jokaiselle avustusohjelmalle ehdotetaan yhtä ns. koordinaatiohanketta, jonka tehtävänä on vastata ohjelmahankkeiden sisäisen verkoston yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta, tukea yksittäisten hankkeiden toimintaa ja viestiä ohjelman toiminnasta eri sidosryhmille.

STM päättää ohjelmahankkeista

STEAn avustusehdotus on toimitettu sosiaali- ja terveysministeriön käsiteltäväksi.

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva arviointi- ja avustusjaosto ottaa kantaa avustusehdotukseen, jonka jälkeen sosiaali- ja terveysministeriö päättää myönnettävistä avustuksista. Tavoitteena on, että avustusohjelmiin valittavat hankkeet käynnistyvät jo kesällä 2017.

Tutustu STEAn avustusehdotukseen

Lisätietoja
arviointi- ja kehittämispäällikkö Elina Varjonen, STEA, p. 02951 63223
erityisasiantuntija Timo Mulari, STEA, p. 02951 63142


STEA haastaa järjestöt avoimeen ideointiin

STEA haastaa järjestöt avoimeen ideointiin

3.5.2017
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) avaa lokakuussa ideahaun, jonka tavoitteena on kannustaa sosiaali- ja terveysalan järjestöjä kehittämään uusia vapaaehtoistoiminnan muotoja hyödyntäviä hankkeita yleishyödyllisen kansalaisjärjestötoiminnan edistämiseksi.

Ideahaku toteutetaan kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen tänään julkaisemalla Kokeilun paikka -alustalla, joka mahdollistaa ideoiden avoimen jakamisen, arvioinnin ja kehittämisen muiden aiheesta kiinnostuneiden kanssa.

STEA-avustuksilla rahoitetaan vuosittain erilaisia järjestöjen kehittämis-, käynnistämis- ja kokeiluhankkeita noin 70 miljoonalla eurolla. Avustuksia voivat hakea yleishyödylliset sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhteisöt, mutta hankkeiden ideointiin, kehittämiseen ja toteuttamiseen voivat osallistua myös muut kuin järjestöissä toimivat.

”Uskomme, että Kokeilun paikka tuo myös järjestöille uudenlaisia mahdollisuuksia yhteistyöhön ja ajatustenvaihtoon eri alojen osaajien kanssa”, sanoo STEAn arviointi- ja kehittämispäällikkö Elina Varjonen.

”On hienoa, että erilaisten ihmisten ja organisaatioiden yhteiselle vuorovaikutukselle on nyt oma tilansa. Haluamme osaltamme kannustaa järjestöjä paitsi kokeilemaan omien ideoidensa toimivuutta alustalla, myös tuomaan omia näkemyksiään esille muiden toimijoiden kokeilujen yhteydessä”, Varjonen lisää. 

Tänään virallisesti julkaistu Kokeilun paikka (http://kokeilunpaikka.fi) on valtioneuvoston kanslian ja suomalaisen kokeilijayhteisön yhdessä kehittämä alusta. Se on syntynyt Kokeileva Suomi -kärkihankkeessa, joka luo edellytyksiä kokeilukulttuurin kukoistukselle yhteiskunnan eri tasoilla.

Tarkempia tietoja STEAn syksyn ideahausta vapaaehtoistoiminnan muotojen kehittämiseksi julkaistaan verkkosivulla www.stea.fi elokuussa.

Lisätietoja:
Kokeilun paikka -alusta: erityisasiantuntija Annukka Berg, annukka.berg(at)vnk.fi, p. 050 308 6441
STEAn ideahaku:
erityisasiantuntija Sini Seemer, sini.seemer(at)stm.fi

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen, joka vastaa Veikkaus Oy:n pelituotoista sosiaali- ja terveysjärjestöille myönnettävien avustusten valmistelusta, maksamisesta, käytön valvonnasta sekä vaikutusten arvioinnista.  

päivitetty 20.11.2017 – Päivitetty lisätietojen antajian yhteystiedot.

Tuomas Koskelasta STEAn väliaikainen johtaja 1.5.2017 alkaen

Tuomas Koskelasta STEAn väliaikainen johtaja 1.5.2017 alkaen

27.4.2017

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) johtaja Sisko Seppä jättää tehtävänsä huhtikuun lopussa. STEAn väliaikaiseksi johtajaksi on nimitetty 1.5.2017 alkaen Tuomas Koskela, joka on aiemmin toiminut STEAn arviointi- ja kehittämispäällikkönä.
 
STEAn väliaikaiseksi arviointi- ja kehittämispäälliköksi on nimitetty 1.5. alkaen Elina Varjonen, joka on toiminut STEAn arviointi- ja kehittämistiimissä erityisasiantuntijana. 

Lisätietoja:
STEA, viestintä, viestinta.stea(at)stm.fi p. 0295 16 3118


STEA-avustusten haku vuodelle 2018 alkaa 18.4.

STEA-avustusten haku vuodelle 2018 alkaa 18.4.

12.4.2017
Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää Veikkaus Oy:n tuotosta harkinnanvaraisia valtionavustuksia oikeuskelpoisille sosiaali- ja terveysalan yhteisöille ja säätiöille.

Avustusta yleishyödylliseen terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävään toimintaan vuodelle 2018 voi hakea Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA) seuraavasti:
 
 • 18.4.–31.5.2017  uudet avustukset
 • 14.8.–30.9.2017  käynnissä olevien hankkeiden ja toimintojen jatkoavustukset

Haku on avoinna STEAn verkkoasioinnissa asiointi.stea.fi.

Avustuksia suunnataan STEAn avustuslinjausten mukaisille tavoitealueille:
• järjestöjen toimintaedellytysten ja perusrahoituksen turvaamiseen,
• terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen,
• yhteisöllisyyden ja osallistumismahdollisuuksien edistämiseen,
• erityisryhmien asumisen tukemiseen,
• kriisiauttamiseen ja arjen turvallisuuden edistämiseen,
• työelämäosallisuuden vahvistamiseen.

STEA edellyttää avustetulta toiminnalta tavoitteellisuutta, joka perustuu todettuun tarpeeseen. Avustusharkinnassa huomioon otettavia seikkoja ovat mm. toiminnan kohderyhmän osallistaminen suunnitteluun, toiminnan vastaaminen yhteiskunnan ja yksilön muuttuviin tarpeisiin, läpinäkyvyys ja avustusvarojen taloudellinen käyttö. Lisäksi huomioidaan toiminnan erottuminen kuntien lakisääteisistä toiminnoista ja palveluista sekä hakijan yhteistyö kuntien, maakuntien ja muiden toimijoiden kanssa.

STEA-avustukset on jaoteltu toiminta-avustuksiin (yleisavustus ja kohdennettu toiminta-avustus), investointiavustuksiin ja hankeavustuksiin.

Yleisavustuksia (Ay) myönnetään järjestöjen vakiintuneesta, sääntöjen mukaisesta toiminnasta aiheutuviin menoihin. Avustusharkinnassa otetaan huomioon yleisavustuksen tarve, tarkoituksenmukaisuus, järjestön muu rahoitus sekä taloudenhoidon ja hallinnon järjestäminen.

Kohdennettuja toiminta-avustuksia (Ak) myönnetään järjestön toiminnan kokonaisuudesta erotetun toiminnon nettomenoihin.

Investointiavustuksia (B) myönnetään pääsääntöisesti erityisryhmien tukiasuntojen hankintoihin sekä esimerkiksi laajoihin verkkohankkeisiin tai järjestöjen yhteisiin ICT-hankkeisiin.

Hankeavustuksia (C) myönnetään uusien toimintojen kehittämiseen ja käynnistämiseen sekä muihin määräaikaista rahoitusta tarvitseviin hankkeisiin.

STEAn avustuslinjaukset ja muut avustuksen hakemiseen liittyvät ohjeet löydät STEAn verkkosivujen aineistopankista.

STEAn avustusvalmistelijat neuvovat ja auttavat avustusten hakuun liittyvissä kysymyksissä. Hakuajan 18.4.-31.5. vastaamme hakuun liittyviin kysymyksiin arkisin klo 9-11 ja 12-15 välisenä aikana myös päivystävässä puhelinnumerossa 050 310 5692. 

päivitetty 8.8.2017 – Avustushakemuksen voi toimittaa verkkoasioinnissa 31.5. aikana.

Suomi 100 -avustusohjelmiin 387 avustushakemusta

Suomi 100 -avustusohjelmiin 387 avustushakemusta

3.4.2017

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) Suomi 100 -avustusohjelmahaku päättyi perjantaina 31.3.

Sosiaali-ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) vastaanotti määräaikaan mennessä 387 hankehakemusta. Ohjelmahakuun osallistui 335 sosiaali- ja terveysalan järjestöä. Hakemukset jakautuivat tasaisesti kolmeen eri avustusohjelmaan:

1.Kaikille eväät elämään -avustusohjelma eriarvoisuuden vähentämiseksi
- Avustusohjelman kohderyhmänä ovat syrjäytymisvaarassa tai haasteellisissa elämäntilanteissa elävät perheet. Ohjelmalla edistetään lasten, nuorten ja lapsiperheiden yhtäläisiä mahdollisuuksia ja vähennetään eriarvoisuutta. Lisäksi ohjelmalla torjutaan aktiivisesti ylisukupolvisen syrjäytymisen uhkaa.

2.    Toimintakyky kuntoon - avustusohjelma työikäisten toimintakyvyn parantamiseksi
- Avustusohjelman kohderyhmänä ovat työikäiset, joiden toimintakyky on heikentynyt tai on vaarassa heikentyä sairauden, vamman tai vaikeiden elämänkokemusten seurauksena tai epäterveellisten elintapojen takia.  Tavoitteena on vahvistaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja parantaa ihmisten kykyä toimia arjessa, työssä ja vapaa-ajalla.

3.    Järjestö 2.0: mukana muutoksessa - avustusohjelma yhdenvertaisuuteen digitalisoituvassa toimintaympäristössä
Ohjelmalla on kaksi päätavoitetta:
a) vahvistaa järjestöjen roolin ja toimijaverkostojen muodostumista sote- ja maakuntauudistuksessa sekä maakuntien ja kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön tukena, tai
b) tukea kansalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua ja toimia osana nykypäivän tietoyhteiskuntaa.

STEA valmistelee hakemusten pohjalta STM:lle avustusehdotuksen toukokuussa. Tavoitteena on, että ohjelmien työ voi käynnistyä jo kesällä 2017.  

Avustusohjelmat toimivat vuosina 2017–2020. STM kohdentaa juhlavuoden avustusohjelmiin yhteensä noin 36–40 miljoonaa euroa. Avustusohjelmat rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) pelituotoista, jotka jäivät jakamatta ennen kuin RAY, Veikkaus Oy ja Fintoto yhdistyivät yhdeksi yhtiöksi vuoden vaihteessa.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Elina Varjonen, STEA, etunimi.sukunimi@stm.fi, p. 0295 163 223


Ohjelmahaku- ja TVS/väliraportointiaika päättyy 31.3.

Ohjelmahaku- ja TVS/väliraportointiaika päättyy 31.3.

31.3.2017

Suomi 100 -avustusohjelmahankkeiden hakuaika ja TVS- ja väliraporttien palautusaika päättyy tänään 31.3.

Jos hankehakemus ja raportti on vielä toimittamatta, suosittelemme toimittamaan ne varmuuden vuoksi hyvissä ajoin - mieluiten virka-aikana klo 16.15 mennessä.

Päivystyspuhelimet palvelevat perjantaina:

Avustushakemuksia koskeva päivystyspuhelimemme palvelee numerossa 050 310 5692.

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitystä tai väliraporttia koskeviin kysymyksiin vastaamme numerossa 0503505528.


STM:n Suomi 100 -avustusohjelmien avustushaku alkaa 20.2.

STM:n Suomi 100 -avustusohjelmien avustushaku alkaa 20.2.

6.2.2017

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) käynnistää kolme uutta avustusohjelmaa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) avaa ohjelmia varten ylimääräisen avustushaun 20.2.-31.3.2017. Avustusta haetaan verkossa asiointi.stea.fi.

Avustusohjelmien rahoitusta voivat hakea STEA-avustuskelpoiset sosiaali- ja terveysalan järjestöt sekä säätiöt. Kuhunkin ohjelmaan valitaan hakemusten perusteella noin 20 hanketta sekä yksi koordinaatiohanke. Hankkeiden valinnassa noudatetaan STEAn yleisiä hakemusten arviointikriteerejä ja lisäksi arvioidaan hakemuksessa kuvattuja toiminnan tavoitteita suhteessa ohjelman tavoitteisiin.

Ohjelmat ovat:

1.Kaikille eväät elämään -avustusohjelma eriarvoisuuden vähentämiseksi

Avustusohjelman kohderyhmänä ovat syrjäytymisvaarassa tai haasteellisissa elämäntilanteissa elävät perheet. Toiminnan keskiössä on koko perheyhteisö, ja tavoitteena on arjen tukeminen kohderyhmän tarpeista käsin. Ohjelmalla edistetään lasten, nuorten ja lapsiperheiden yhtäläisiä mahdollisuuksia ja vähennetään eriarvoisuutta. Lisäksi ohjelmalla torjutaan aktiivisesti ylisukupolvisen syrjäytymisen uhkaa.

2.    Toimintakyky kuntoon - avustusohjelma työikäisten toimintakyvyn parantamiseksi

Avustusohjelman kohderyhmänä ovat työikäiset, joiden toimintakyky on heikentynyt tai on vaarassa heikentyä sairauden, vamman tai vaikeiden elämänkokemusten seurauksena tai epäterveellisten elintapojen takia.  Tavoitteena on vahvistaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja parantaa ihmisten kykyä toimia arjessa, työssä ja vapaa-ajalla.  

3.    Järjestö 2.0: mukana muutoksessa - avustusohjelma yhdenvertaisuuteen digitalisoituvassa toimintaympäristössä

Ohjelmalla on kaksi päätavoitetta:
1.vahvistaa järjestöjen roolin ja toimijaverkostojen muodostumista sote- ja maakuntauudistuksessa sekä maakuntien ja kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön tukena. Tavoitteena on käynnistää jokaisessa maakunnassa hanke, joka voi toimia tukena sote-ja maakuntauudistuksen muutosvaiheessa. Niiden tehtävänä on koordinoida maakunnassa toimivien järjestöjen muutostyötä, edistää järjestöjen keskinäistä yhteistyötä, muutosvalmiutta ja verkottumista kuntien ja maakuntien kanssa.

tai

2.tukea kansalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua ja toimia osana nykypäivän tietoyhteiskuntaa. Ohjelmassa on tarkoitus kokeilla, kehittää ja hyödyntää keinoja, joiden avulla voidaan lisätä heikoimmassa asemassa olevien valmiuksia sähköiseen asiointiin ja osallisuuteen.

Koordinaatiohanke kullekin avustusohjelmalle
Kullekin avustusohjelmalle haetaan noin 20 käynnistämis-, kehittämis- tai levittämishankkeen lisäksi yhtä koordinaatiohanketta, jonka tehtävänä on luoda edellytyksiä ohjelman verkottumiselle ja vuorovaikutukselle, tukea yksittäisiä hankkeita neuvonnan, ohjauksen ja koulutuksen keinoin sekä viestiä ohjelman toiminnasta, tuloksista ja vaikutuksista eri sidosryhmille.

STEA tekee ohjelmiin valittavista hankkeista STM:lle avustusehdotuksen toukokuussa. Hankkeiden toiminta käynnistyy heti STM:n avustuspäätöksen jälkeen kesällä 2017.

Tutustu tarkempaan kuvaukseen ohjelmasisällöistä

Katso video STEAn Haku päällä -koulutuspäivän avustusohjelmat-osiosta.

Lue lisää avustuksen hakuehdoista:
STEA avustuslinjaukset 2017-2019
Avustuslinjausten toimeenpanosuunnitelma 2017-2018
Hakuopas 2017-2018

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Elina Varjonen, STEA, p. 02951 63223
erityisasiantuntija Timo Mulari, STEA, p. 02951 63142


Sosiaali- ja terveysministeriö päätti avustuksista vuodelle 2017

Sosiaali- ja terveysministeriö päätti avustuksista vuodelle 2017

3.2.2017

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) päätti Veikkauksen voittovaroista jaettavista STEA-avustuksista
2. helmikuuta. STM myönsi avustukset Raha-automaattiyhdistyksen ehdotuksen pohjalta. Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi jakoesitystä 2.2.

Avustusta saa yli 850 yleishyödyllistä sosiaali- ja terveysalan järjestöä ja säätiötä 1834 kohteeseen yhteensä 317,6 miljoonaa euroa.

STEA lähettää kaikille avustusta hakeneille avustuspäätöksen STEAn verkkoasiointiin tänään.

Avustuksia haki 1208 järjestöä ja säätiötä. Eri kohteita, hankkeita tai toimintoja oli 2623. Haettujen avustusten yhteismäärä oli 471,1 miljoonaa euroa.

 

Lisätietoja:

STM:n tiedote päätöksestä
STEAn avustustietokanta


Järjestöt Ideahaun valmennukseen on valittu

Järjestöt Ideahaun valmennukseen on valittu

11.1.2017

Viime syksyn Ideahaun tavoitteena oli löytää kaikkein huono-osaisimpiemme hyvinvoinnin parantamiseksi täysin uusia kansalaisjärjestötoiminnan toimintatapoja ja -muotoja, joita STEA voisi jatkossa avustaa.

Valmennukseen valittiin seuraavat järjestöt:

 • Nuorten Ystävät ry
 • Suoja-Pirtti ry
 • Vuolle Setlementti ry
 • Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö (UKK-instituutti)
 • Sininauhaliitto ry
 • Sovatek-säätiö
 • Turun Seudun TST ry
 • ViaDia Espoo ry
 • Suomen Mielenterveysseura ry
 • Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr
 • Kuopion Setlementti Puijola ry / monikulttuurikeskus Kompassi
 • Sovinto ry
 • Sisäilmasta sairastuneet ry
 • Kriminaalihuollon tukisäätiö
 • Poluta Elämäsi Ry
 • Väestöliitto RY
 • Kotiryhmäverkosto ry
 • Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
 • Innofantit Ry
 • Profiam Tuki ry
 • Irti Huumeista ry
 • Marttaliitto ry
 • Amabile ry, www.amabilery.fi
 • Suomen Setlementtiliitto
 • Homeless Academy ry
 • Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja läheiset ry
 • Suomen Punainen Risti
 • Diakonia-ammattikorkeakoulu
 • Rästy ry
 • Rinnekoti-Säätiö
 • Kehitysvammaliitto

Valmennuksessa omaa ideaa työstetään ja hiotaan yhdessä STEAn asiantuntijoiden, tutkijoiden, projektiammattilaisten ja muiden saman asian parissa työskentelevien kanssa.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Timo Mulari, p. 0295163142, etunimi.sukunimi@stm.fi