Organisaatio

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen, joka vastaa Veikkaus Oy:n pelituotoista sosiaali- ja terveysjärjestöille myönnettävien avustusten valmistelusta, maksamisesta, käytön valvonnasta sekä vaikutusten arvioinnista.

Lisäksi STEA viestii ja tiedottaa valtionavustusten hakemiseen ja käyttöön liittyvistä menettelyistä.

STEAssa toimii viisi erillistä tiimiä.

STEAn ohjausryhmän muodostavat johtaja, arviointi- ja kehittämispäällikkö, valmistelupäällikkö, valvontapäällikkö sekä viestintäpäällikkö.