Takaisin edelliselle sivulle

Uusi avustusohjelma auttaa työikäisiä pysymään kunnossa

Uusi avustusohjelma auttaa työikäisiä pysymään kunnossa

31.8.2017

Toimintakyky kuntoon -avustusohjelma on alkanut. Avustusohjelma auttaa työikäisiä suomalaisia pysymään fyysisesti ja psyykkisesti kunnossa.

Toimintakyky kuntoon -avustusohjelman kohderyhminä ovat työikäiset suomalaiset, joiden toimintakyky on heikentynyt tai vaarassa heikentyä esimerkiksi sairauden, vamman, epäterveellisten elämäntapojen tai sosiaalisten ongelmien takia.

Ohjelman tavoitteena on kohderyhmään kuuluvien fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen esimerkiksi yhteisöllisyyttä edistävien toimintatapojen, terveellisten elämäntapojen ja liikunnan lisäämisen keinoin.

Avustusohjelmaa koordinoi Silta-Valmennusyhdistys ry. Mukana ohjelmassa on 20 erilaista osahanketta. Koordinaatiohanke aloitti työnsä parisen viikkoa sitten.

”Olemme jo tavoittaneet valtaosan mukana olevista hankkeista ja kartoitamme parhaillaan heidän toiveitaan, ajatuksiaan ja ideoitaan. Monella suunnalla on kuitenkin vielä rekrytointivaihe meneillään, joten sähköisen alkukartoituksen ohjelman osahankkeille toteutamme vasta syyskuun alussa”, kertoo Toimintakyky kuntoon - avustusohjelman kehittämispäällikkö Mira Roine.

Roine kertoo, että ohjelman kehittämishankkeissa pureudutaan työ- ja toimintakyvyn haasteiden koko kirjoon päihde- ja mielenterveysongelmista aina neurologisiin perussairauksiin.  Mukana on myös hankkeita, joissa pyritään kohentamaan koko työikäisen väestön elämäntapoja ohjauksen ja neuvonnan keinoin. 

Roine kertoo, että syksyn aikana ohjelman hankkeille järjestetään aloitusseminaari Helsingissä. Ohjelmakauden aikana toteutetaan myös alueellisia koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksia hankkeiden tarpeiden mukaan.

Syksyn aloitusseminaarissa käynnistetään koko ohjelmakauden kestävä hankkeiden yhteiskehittäminen, joka jatkuu kasvokkaisten tapaamisten välillä digitaalisilla alustoilla. Sosiaalisen median peruskanavat kuten Instagram, Facebook ja Twitter on jo otettu käyttöön ja ohjelman tuotosten yhdeksi jakelukanavaksi suunniteltu YouTube-kanava avataan pian.

Hyvät käytännöt jakoon

Millaisen roolin Silta-Valmennusyhdistys ry aikoo sitten ottaa koordinaatiohankkeena?

”Tuemme osahankkeita aktiivisesti koko ohjelmakauden ajan.  Erityisesti haluamme tarjota tukea tulosten seuraamiseen ja levittämiseen sekä aihealueeseen liittyvän yhteiskunnallisen keskustelun edistämiseen. Meillä on toimintakentälle vahvat verkostot, joiden avulla pystymme myös välittämään hankkeille ajankohtaista tietoa ja esimerkiksi vinkkaamaan hyödyllisistä tilaisuuksista ympäri Suomea. ”

Ohjelmakauden Silta-Valmennusyhdistys haluaa mahdollistaa hankkeiden keskinäistä yhteiskehittämistä niin että osahankkeet saavat aitoja synergiaetuja toinen toisistaan.  Sekä hankkeiden yhteisessä työskentelyssä että tuotosten jalkauttamisessa hyödynnetään monipuolisesti digitaalisia alustoja, sosiaalista mediaa, videoita ja blogeja.

Eduskuntavaalien ja SOTE-uudistuksen lähestyessä koordinaatiohanke haluaa sitouttaa myös päättäjät mukaan ohjelman tavoitteiden edistämiseen.

”Haluamme hankkeiden asiat esille päätöksentekokeskusteluihin ja pienet toimijat esiin.”

Ohjelman käynnistymisajankohta loppukesä on ollut verkostojen kokoamisen kannalta haasteellinen, mutta tunnelmat muutama viikko ohjelman käynnistymisestä ovat korkealla. Osahankkeiden suunnalta on esitetty paljon konkreettisia toiveita ja kiitelty rakennetta, jossa yksittäisillä kehittämishankkeilla on takanaan ohjelman koordinaatiohankkeen tuki.

”Olemme halunneet viestiä osahankkeille, että meihin voi ja tulee olla yhteydessä matalalla kynnyksellä kaikissa hanketyön iloissa ja mahdollisissa suruissa”, Roine summaa lopuksi.

 ”Jos emme osaa itse auttaa, etsimme varmasti yhdessä ratkaisun.”

STM:n Suomi 100 -avustusohjelmat rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen pelituotoista, jotka jäivät jakamatta ennen kuin Raha-automaattiyhdistys, Veikkaus Oy ja Fintoto yhdistyivät yhdeksi yhtiöksi vuoden vaihteessa.

Avustusohjelmat toimivat vuosina 2017–2020. Tänä vuonna sosiaali- ja terveysministeriö jakaa ohjelmiin 5,1 miljoonaa euroa. Yhteensä juhlavuoden avustusohjelmiin STM kohdentaa noin 37 miljoonaa euroa.

teksti: Sanna Kontkanen
kuvat: Silta-Valmennusyhdistys ry:n omia kuvia