Tavoitealueet

STEAn avustukset jakautuvat kuudelle järjestötoiminnan osa-alueelle (tavoitealueelle). Tutustu avustuksiin tavoitealueittain verkosivullamme.