erilaisia henkilöhahmoja kuvaamassa STEAn avustuskohteiden toimintaa

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA)

Gärningar som främjar välfärden

STEA's understödsförslag för 2018 har publiserats

Understöd söktes av 1152 organisationer för 2441 understödsobjekt.Sammanlagt ansökte man understöd om 469 miljoner euro. STEA:s hela understödsförslag för 2018 finns på adressen: avustukset.stea.fi

Aktuellt

Aktuellt: särskild ansökan om understöd i februari–mars

För organisationer inom social- och hälsovårdsbranschen öppnas en särskild ansökan om statsunderstöd i februari. Ansökan är öppen i STEA:s e-tjänst under tiden 5.2–3.4.2018.

Årsredobevisning

Årsredovisningsuppgifterna ska lämnas in till STEA före utgången av maj.

E-tjänster

STEA:s e-tjänst betjänar organisationerna med uppgifter förknippade med ansökan om, utbetalning av, rapportering om och ändringsansökan av understöden.

Materialbank

I Materialbanken finns alla anvisningar, guider, presentationsmaterial och andra publikationer som STEA gett ut.

Lär känna understöd databasen

I STEAs understödsdatabasen finns alla understödsbeslut ordnade per organisation och per verksamhet. Där finns också information om geografiska fördelning.

Kontaktuppgifter

Kontakta oss i frågor som rör understöd
0295 16001 stea@stm.fi
Kontaktinformation