erilaisia henkilöhahmoja kuvaamassa STEAn avustuskohteiden toimintaa

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA)

Gärningar som främjar välfärden

Understödsbeslutet 2017

Information om STEA:s samtliga understödsobjekt publicerats på avustukset.stea.fi/sv-se (3.2.)

Aktuellt

Utredningen om resultat och effekter

STEA skickar URE-uppgiften till rapporteringsskyldiga organisationer via e-tjänsten i början av året.

Årsredobevisning

Årsredovisningsuppgifterna skickas via e-tjänsten i början av året. Den ska lämnas in till STEA före utgången av maj.

E-tjänster

STEA:s e-tjänst betjänar organisationerna med uppgifter förknippade med ansökan om, utbetalning av, rapportering om och ändringsansökan av understöden.

Materialbank

I Materialbanken finns alla anvisningar, guider, presentationsmaterial och andra publikationer som STEA gett ut.

SHM stöder -symbol

Ladda ned symbolen ”SHM stöder med Veikkaus intäktar” i materialbanken och läs igenom bruksanvisningen för symbolen i samma mapp.

Kontaktuppgifter

Kontakta oss i frågor som rör understöd
0295 16001 stea@stm.fi
Kontaktinformation