erilaisia henkilöhahmoja kuvaamassa STEAn avustuskohteiden toimintaa

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA)

Gärningar som främjar välfärden

Ansökningstiden för fortsatta understöd inleds 14.8.

Fortsatt finansiering kan sökas för de pågående projekt, investeringar och verksamheter för vilka man önskar få finansiering också för följande år. Organisationerna får färdiga formulär för ansökning om fortsatt understöd för pågående understödsobjekt till e-tjänsten (asiointi.stea.fi). Ansökningstiden för fortsatta understöd går ut 30.9.

Aktuellt

STEA:s understödsförslag avseende programmen under Finlands 100-årsjubileum

STEA lämnade understödsförslaget avseende programmen under Finlands 100-årsjubileum till social- och hälsovårdsministeriet.

Årsredobevisning

Årsredovisningsuppgifterna ska lämnas in till STEA före utgången av maj.

E-tjänster

STEA:s e-tjänst betjänar organisationerna med uppgifter förknippade med ansökan om, utbetalning av, rapportering om och ändringsansökan av understöden.

Materialbank

I Materialbanken finns alla anvisningar, guider, presentationsmaterial och andra publikationer som STEA gett ut.

Lär känna understöd databasen

I STEAs understödsdatabasen finns alla understödsbeslut som fattats på 2000-talet ordnade per organisation och per verksamhet. Där finns också information om geografiska fördelning.

Kontaktuppgifter

Kontakta oss i frågor som rör understöd
0295 16001 stea@stm.fi
Kontaktinformation