erilaisia henkilöhahmoja kuvaamassa STEAn avustuskohteiden toimintaa

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA)

Gärningar som främjar välfärden

Ansökning av nya understöd slutar 31.5.

Nyä understöd för allmännyttig verksamhet som främjar hälsa och välfärd för 2018 kan sökas 18.4.–31.5.2017 kl. 16.15.

Aktuellt

STEA:s understödsförslag avseende programmen under Finlands 100-årsjubileum

STEA lämnade understödsförslaget avseende programmen under Finlands 100-årsjubileum till social- och hälsovårdsministeriet.

Årsredobevisning

Årsredovisningsuppgifterna ska lämnas in till STEA före utgången av maj.

E-tjänster

STEA:s e-tjänst betjänar organisationerna med uppgifter förknippade med ansökan om, utbetalning av, rapportering om och ändringsansökan av understöden.

Materialbank

I Materialbanken finns alla anvisningar, guider, presentationsmaterial och andra publikationer som STEA gett ut.

SHM stöder -symbol

Ladda ned symbolen ”SHM stöder med Veikkaus intäktar” i materialbanken och läs igenom bruksanvisningen för symbolen i samma mapp.

Kontaktuppgifter

Kontakta oss i frågor som rör understöd
0295 16001 stea@stm.fi
Kontaktinformation