Sisältöjulkaisija

null Arki on mietittävä uudelleen – järjestöt tuovat siihen sisältöä

Arki on mietittävä uudelleen – järjestöt tuovat siihen sisältöä

Koko arki on muuttunut. Meiltä on viety pois lähellä olemisen mahdollisuus. Läheisyyden tarpeeseen vastaavat nyt järjestöt.

Sen lisäksi, että koronalla on ollut vaikutuksia viimeisen vuoden aikana monien terveyteen ja toimeentuloon, on se pakottanut Ihmiset järjestämään arkeansa uudelleen ja muuttamaan omaa käyttäytymistään. Koko arki on muuttunut, kaikki on mietittävä uudelleen. Pahin asia lienee se, että lähellä olemisen mahdollisuus on viety meiltä pois.

Sitran raportissa Elämäntavat pandemian jälkeen (12/2020) esitellään havaintoja siitä, miten kriisi on vaikuttanut kaupunkilaisten arvoihin, asenteisiin ja käyttäytymiseen Suomessa.

Sitran selvityksen tarkoituksena ei ole ennustaa tulevaa, vaan siinä on haluttu osoittaa, miten pandemia on muuttanut arjen dynamiikkaa. Nämä muutokset muodostavat perustan mahdolliselle pysyvämmälle muutokselle kohti kestävämpää hyvää elämää. Tämä edellyttää raportin mukaan sitä, että kansalaisyhteiskunnalla ja kaupallisilla toimijoilla on yhteiset intressit ja niiden toiminta tukee muutosta kohti kestävämpää arkea.

Kriisiin liittyvät muutokset ihmisten ajattelutavoissa ja arjessa voivat edistää kestävämpien elämäntapojen omaksumista. Ihmiset määrittelevät uudelleen, millainen on hyvä elämä. Muutokset ulottuvat arjen eri osa-alueisiin ja liittyvät siihen, miten ihmiset toimivat arkisissa tilanteissa ja mitä he odottavat toisiltaan, järjestöiltä ja yrityksiltä. Järjestöjen rooli on tulevaisuudessa toki moninainen, mutta itse näen, että tärkein asia on se, että järjestöt pystyvät vastaamaan juuri läheisyyden tarpeeseen.

Sitran selvityksessä jaetaan ihmiset edelläkävijöihin, nopeisiin omaksujiin ja verkkaiseen enemmistöön. Samalla tavalla mielestäni voidaan jakaa myös järjestöt. Jokainen valitsee itse roolinsa. Toivon, että on rooli mikä tahansa, se rooli tuo lisäarvoa tähän outoon aikaan, jota elämme. Parhaimmillaan tuo valittu rooli tuo läheisyyden tunnetta ja onnellisuutta niille ihmisille, joiden parissa teette tärkeää työtänne. Järjestöjä tarvitaan muutosten keskellä. Toivotan tuohon työhön kaikille voimia. 

Myös ihan henkilökohtaisessa elämässäni vuosi 2021 alkaa muutoksilla. Helmikuun 15. päivä aloitan toisen työnantajan palveluksessa. 

Haluankin kiittää STEAn osaavaa ja iloa arkeen tuovaa henkilöstöä. On ollut etuoikeus työskennellä kanssanne. STEA on edelläkävijä monessa asiassa henkilöstönsä osaamisen vuoksi, näin myös valtionavustustoiminnan kehittämisessä. Toivon innostusta kaikille tuleviin mahdollisuuksiin, niitä on paljon. Kiitän työkaveruudesta myös STM:n muuta henkilöstöä ja toivon voimia tärkeään ja hyvin haastavaan työhönne. 

Kiitän myös yhteistyöstä avustusasioiden neuvottelukuntaa ja arviointi- ja avustusjaostoa. Uudet, arpajaislaissa määritellyt tehtävät näiden kahden elimen kesken ovat hakeneet konkreettisia muotojaan reilun kolmen vuoden aikana. Uuden neuvottelukunnan ja jaoston aloittaessa toimintaansa keväällä on arvioinnin aika, miten kokonaisuus työskentelytapoineen parhaiten tukee sosiaali- ja terveysjärjestöjen työtä ihmisten parissa.

Ja tietenkin suuret kiitokset hyvästä yhteistyöstä järjestöille toimijoineen ja kaikille muille sidosryhmille ja yhteistyötahoille. Suuria muutoksia on tapahtunut ja niitä on ollut mahtava tehdä kanssanne. Paljon on vielä kuitenkin edessäkin. Tulevista muutoksistakin selvitään tekemällä yhteistyötä toistemme kanssa. 

Yhdessä tekemisessä on voimaa - siitä ei siis saa luopua, sitä pitää päinvastoin yhä lisätä. 

Kiitollisena kaikesta olleesta, ihmisistä ympärilläni, tuesta ja kaikesta oppimastani,

10.2.2021

Kristiina Hannula
Kristiina Hannula Johtaja