Sisältöjulkaisija

null Avustusten muutokset vuodesta 2000 vuoteen 2018

Avustusten muutokset vuodesta 2000 vuoteen 2018

STEAssa tehdään tällä hetkellä uutta strategiaa. Vaikka strategiassa liikutaan usein ylätasolla, on selvää, että strategiset valinnat tulevat vaikuttamaan pitkällä tähtäimellä, eikä kaikki tule jatkumaan ennallaan.

Järjestörahoituksen ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen maine muuttumattomana monoliittina on vahva. Käsittelen tässä kirjoituksessa muutamia muutoksia, jotka ovat tapahtuneet vuosien 2000 ja 2018 välillä sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahapelituotoilla avustetussa toiminnassa. Samalla kyseenalaistan yleisiä ennakkokäsityksiä sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustamisesta.

Avustusten tarkkailuväli on valittu pääosin siksi, että näistä vuosista on helppo saada vertailumateriaalia. Aineistot ovat kaikkien ladattavissa osoitteessa avustukset.stea.fi. Aloittamalla tarkastelu vuodesta 2000 keskitytään nykyaikaan, mikä on tässä tapauksessa perusteltua.  

Avustusta saavien järjestöjen vaihtuvuus

Avustusta saavia järjestöjä tulee joka vuosi lisää. Aina on myös niitä järjestöjä, joiden avustaminen loppuu. Vuosittainen vaihtelu on kohtuullisen pientä, mutta kun asiaa tarkastellaan laajemmin, on vaihtuvuus ollut kohtuullisen suurta.

Grafiikkaa, jossa kuvataan avustuksen saajien tilannetta vuonna 2018, verrattuna vuoteen 2000. Uusia avustuksen saajia on 560, samoja 433. Yhteensä avustuksen saajia on 993 vuonna 2018

Reilusti yli puolet niistä järjestöistä, jotka ovat saaneet avustusta vuonna 2000, ovat vaihtuneet. Toki sadat järjestöt ovat saaneet avustusta koko tarkastelujakson ajan, osa paljon pidempäänkin.

Vaihtuvuutta on monenlaista. Joskus järjestöt lopettavat itse avustettavan toimintansa tai joutuvat lopettamaan koko toimintansa esimerkiksi taloudellisten vaikeuksien takia tai aktiivien vähentyessä. Osan kohtalona on rahoittajan päätös avustamisen lopettamisesta, syystä tai toisesta. Yksi tärkeä syy on muutokset avustusten suuntaamisessa. Esimerkiksi 2000-luvun alussa RAY avusti paljon palveluasumista. Kun palveluasumisen avustaminen loppui, poistui avustusten piiristä paljon järjestöjä. Ikääntyneiden asumis- ja palvelujärjestöille jaettiin koko avustuspotista vuonna 2000 yli 15 %, nykyään noin 2 %.

Suomessa syntyy uusia sosiaali- ja terveysjärjestöjä koko ajan. Luonnollisesti osa näistä järjestöistä saa aikanaan avustusta. Uudet järjestöt haastavat vanhoja järjestöjä monin tavoin, muuttuvuus onkin yksi aktiivisen kansalaisyhteiskunnan peruspilareista. Uusien järjestöjen syntyminen onkin vain ja ainoastaan hyvä asia. Järjestöt ovat myös yhdistyneet toistensa kanssa, näin ovat syntyneet isoista järjestöistä esimerkiksi SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry.

Haettujen ja myönnettyjen avustusten kehitys

Resurssien vähenemistä hyvinvointia edistävästä työstä pidetään Suomessa uhkana. Sosiaali- ja terveysjärjestöille jaettavat avustukset eivät ole kuitenkaan laskeneet (kuntien avustukset ovat ihan eri juttu). Ensimmäisenä eurovuonna 2002 jaettiin avustuksia 234 miljoonaa euroa, joka on nykyrahassa 346,6 miljoonaa. Avustuspotti vuodelle 2019 on 362 miljoonaa euroa.

Yllättävä ja vähän tiedostettu asia on, että haettujen avustusten määrä on laskenut selvästi vuodesta 2000. Nykyään avustusten läpimenoprosentti on paljon suurempi kuin vuosituhannen alussa.

Haettujen ja myönnettyjen avustusten kehitystä kuvaava grafiikka, joka kertoo, että haettujen avustusten määrä on laskenut tällä vuosituhannella, ja myönnettyjen avustusten määrä on pysynyt suurinpiirtein samalla tasolla.

Emme tiedä kaikkia niitä tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet tähän. Yksi suurimmista selittävistä tekijöistä on se, että investointiavustuksia rakentamiseen on vähennetty, jolloin niitä myös haetaan vähemmän. Luonnollisesti rakennushankkeet ovat olleet ja ovat edelleen euromääräisesti isoja avustuskohteita. Alla on paljon kertova kuva investointiavustusten kehityksestä, sekä myönnettyjen avustusten että erityisesti haettujen avustusten määrä on vähentynyt.

Avustusten määräaikaisuus

Toistuva analyysi yhteiskunnasta on, että elämme määräaikaisuuksien ja projektimaisten toimintojen maailmassa, jossa hankkeet seuraavat toisiaan. Näin varmasti on ja tähän pitää kiinnittää huomiota. Yksi iso poikkeus tästä kehityskulusta on RAY/STEA-avustukset. Määräaikaisten avustusten osuus avustuksesta on laskenut koko 2000-luvun ajan tasaisesti. On hyvä huomata, että tämä kehitys ei ole loppunut vaan jatkuu yhä.

Pitkäkestoiset avustukset muodostavat tällä hetkellä noin kolme neljäsosaa kaikesta avustamisesta. Onko tämä hyvä kehitys, on osittain mielipidekysymys. Usein jatkuva avustus nähdään mielekkäämpänä kohderyhmän ja järjestöjen näkökulmasta. Kuitenkin uusille avauksille, joissa voidaan kokeilla toimintoja, pitää mielestäni jättää tila avustuksia myönnettäessä. Se kuinka iso uusien ja määräaikaisten rahoitusten osuuden tulisi vuosittain olla, olisi mahtava aihe, kun keskustellaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusten tulevaisuudesta. Itse ainakin puhuisin siitä mielelläni ja kuulisin muiden ajatuksia aiheesta.

Timo Mulari
Timo Mulari Erityisasiantuntija