Sisältöjulkaisija

null Yleisehdoista yhteistä hyvää

Avustustoiminnan uusi tulevaisuus odottaa

Tammi-helmikuussa saapuva avustuspäätös kertoo entistä selkeämmin, mihin avustusta voi ja ei voi käyttää.

Yleistäminen koetaan usein kielteiseksi, kun sillä muodostetaan liian saman sisältöinen kuva kaikista ryhmän jäsenistä. Ajattelemme yleensä niin, että meitä ihmisiä tulisi kohdella yksilöinä, ei ryhmän edustajina. Väitän kuitenkin, että joissakin tapauksissa yleistäminen on paitsi välttämätöntä, myös tärkeää. Suuri osa tieteestäkin perustuu yleistyksiin, joskus se osuu yksiin ja joskus ei. Talouden kehityssuunnan ennustaminen, joka perustuu ainakin osittain yleistyksiin, on taas hyvä esimerkki viime vuosilta siitä, miten asiat eivät aina ole yksinkertaisia ja yleistettävissä.

Uutta vuoden 2017 avustuspäätöksessä

Ensi vuonna toimintansa aloittava STEA tulee liittämään osaksi avustuspäätöstä avustuslajikohtaiset yleisehdot ja rajoitukset. Tämä on mielestäni erinomainen asia, vaikka avustusten käyttäjänä alat mahdollisesti tuntea pelonsekaisia tunteita. Tieto on kuitenkin paras harhaluulojen poistaja. Tiedon puute luo tyhjiöitä, ja tyhjiöt on helppo täyttää spekulaatioilla.

STEA jakaa avustuksia vuosittain noin 800 järjestölle 1800 kohteeseen. Linjoja ei voi vetää jokaisen järjestön kohdalla erikseen, kun joukko on näin suuri. Toisaalta tämä pakottaa huomioimaan ehtojen ja rajoituksien sisältöä eli mihin niillä pyritään ja miten varmistetaan metsän erottuminen puilta.

STEAssa haluamme jatkaa RAY:llä alkanutta ratkaisukeskeistä toimintaamme. Olemme avustusosastolla miettineet, kuinka palvella järjestöjä parhaalla mahdollisella tavalla, kun tavoitteena on erityisesti virheiden välttäminen avustusten käytössä ja raportoinnissa.

Myös sosiaali- ja terveysministeriö, valtiontalouden tarkastusvirasto ja RAY:n hallituksen järjestöjäsenet ovat asiaa meille tänä vuonna korostaneet. Olemme olleet yhtä mieltä siitä, että avustusten käytön valvontaa ohjaavan sääntelyn ja avustuksen saajan velvollisuuksien tulee olla asiallisesti, selkeästi ja ymmärrettävästi kuvattuja ja kirjattuja.  

Oikeusturvaa järjestöille

Valtionavustuspäätöksen tulisikin olla sellainen, että se ohjaa avustuksensaajaa. Päätöksen-saajan tulee saada oikeussuojaa siihen, ettei valtionavustuksen käytön perusteita voida jälkikäteen muuttaa ainakaan tiukentavasti.

Järjestöjen oikeusturvan parantamiseksi ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi on hyvä, että avustuksen käytön rajoitukset, ehdot sekä mahdolliset velvollisuudet ovat kaikkien luettavissa yhdessä paketissa ja kattavasti.

Järjestöjen näkökulmasta näkisin tämän olevan kumarrus selkeämpään maailmaan.

Avustuslajikohtaiset yleisehdot ja rajoitukset tulevat koskemaan 1.1.2017 ja sen jälkeen myönnettäviä avustuksia. Yleisehtojen ja rajoitusten liittäminen avustuspäätökseen ei muuta jo vakiintuneita avustuksen oikean käytön tulkintoja tai avustuksen saajan velvollisuuksia. Ehdot on koostettu valtionavustuslain, avustusasetuksen sekä vakiintuneiden käytäntöjen pohjalta.

Virkamiehen vastuu

Perustuslain mukaan virkamiehen on kaikessa julkisessa toiminnassa noudatettava tarkoin lakia. Avustuspäätökseen otettujen ehtojen rikkominen antaa hyvin vähän tulkinnanvaraa STEAn tarkastustoimelle. Siksi STEA edellyttää, että avustuspäätös ja sen ehdot luetaan tarkasti. Tällä haluamme korostaa edelleen avustuksen saajan ensisijaista vastuuta avustusten oikeasta käytöstä ja välttää mahdollisia ikäviä seuraamuksia. Mikäli avustuksen käytössä havaitaan jälkikäteen epäselvyyksiä, ei selitykseksi riitä, ettei ohjeistusta ole luettu.

Lopuksi on vielä siteerattava Olaus Petrin 9. tuomarinohjetta 1500-luvulta: "se, mikä ei ole oikeus ja kohtuus, ei voi olla lakikaan". Uskomme, että avustuslajikohtaiset yleisehdot ja rajoitukset täyttävät oikeuden ja kohtuuden näkökulman sekä lisäävät tätä kautta järjestöjen tietoisuutta ja oikeussuojaa, ja ehkä vältämme turhia spekulaatioitakin. Minusta tuntuu vahvasti siltä, että meillä on nyt käsissämme "yleistys", joka palvelee meitä kaikkia!

Kristian Seemer
RAY/STEA
valvontapäällikkö

Avustuslajikohtaiset yleisehdot ja rajoitukset toimitetaan avustusta vuonna 2017 saaville järjestöille sosiaali- ja terveysministeriön avustuspäätöksen yhteydessä tammi-helmikuussa.

Kristian Seemer
Kristian Seemer Valvontapäällikkö