Sisältöjulkaisija

null Avustustoimintaa kehitetään vaiheittain ja yhdessä

Avustustoimintaa kehitetään vaiheittain ja yhdessä

Onnistunut muutos vaatii sen, että tärkeät sidosryhmät ovat alusta alkaen mukana sen suunnittelussa.

Niinpä asioille on annettava aikaa ja yhteisiä keskustelumahdollisuuksia. Välivaiheitten kautta tulemme pääsemään kokonaisuuden kannalta parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.

Uusi STEAn strategia on pohjana kaikessa mitä teemme. Me STEAssa toimimme yhdenmukaisesti, olemme avoimia uusille tekemisen tavoille ja teemme yhteistyötä hyödyntäen kaikkien osaamista.

Miten olemme STEAssa tämän vuoden aikana sitten kehittäneet avustustoimintaa? Käyn läpi muutamia päähuomioita. Samalla toivon järjestöjen jatkavan aktiivista osallistumista yhteiskehittämiseen yhdessä STEAn kanssa. Lämmin kiitos ajastanne!

STEA mukana valtionavustusten yhteiskehittämisessä

STEA on mukana valtionavustusten kehittämis- ja digitalisointihankkeessa, jonka tavoitteena on yhtenäistää valtionavustuksiin liittyviä käytäntöjä. Tämä isompi kokonaisuus vaikuttaa siihen, ettei STEAn ole juuri tällä hetkellä mielekästä erikseen miettiä esimerkiksi yleisavustuksen kriteerien uudelleenmäärittelyä tai uutta raportointimenetelmää yleisavustusten tulosten seurantaan.

Avustusten hakuajat pysyvät vuonna 2020 nykyisinä. Uudet avustukset vuodelle 2021 haetaan ensi keväänä toukokuun loppuun mennessä ja jatkoavustukset haetaan syyskuun loppuun mennessä.

Avustusten yleisehdot päivitetty

Avustusten yleisehtojen tekstejä on selkeytetty. Avustuslajien yleisehtojen sisältöä ja ehtojen järjestystä on yhtenäistetty. Yksityiskohtiin menevää ohjeistusta on karsittu. Yleisehtojen sisältöä on muokattu niin, että esimerkiksi omarahoitusosuuden käsittely, sitä vaadittaessa, on kuvattu omana kohtanaan selkeämmin ja ehtoihin on kirjattu mukaan hyvä hallintotapa. 

Tarkastustoiminnan kehittämisessä STEA etenee suunnitellusti. Tarkastuskohteiden valintakriteerejä tarkennetaan palvelemaan avustustoiminnan kokonaisuutta paremmin.

Yhtenäinen viranomaisviestintä  

Selkeä viranomaisviestintä on STEAlle tärkeää. Tarkastuskertomusten, palautteiden, päätösten, avustusoppaamme ja muiden ohjeittemme tekstejä on selkeytetty. Otamme mielellämme vastaan palautetta viestinnästämme.  

Uusi tapa organisoitua

Tänä syksynä kokeilemme STEAssa pilottiryhmän avulla, miten kaikkien tiimiemme asiantuntijoista koostuva ja tiettyyn toimialaan keskittyvä ryhmätyö parhaimmillaan toimisi. Uuden mallin tavoitteena on, että myös järjestöt löytävät jatkossa oman yhteyshenkilönsä STEAlla entistä helpommin. Kokeilun tuloksista kerromme lisää ensi vuoden alussa.

Järjestöt mukana kehittämisessä

STEAssa on pohdittu, miten avustustoiminnan hakua ja raportointia voitaisiin järkevällä tavalla selkeyttää. Yksi konkreettinen keino olisi esimerkiksi se, että hanke- ja investointiavustusta haettaisiin ja myönnettäisiin pääsääntöisesti koko hankekaudelle kerralla, kuitenkin maksimissaan kolmelle vuodelle. Jos tämä etenee suunnitelmasta toteutukseen, se vaatisi asetusmuutoksen ja yhteistä keskustelua lausuntokierroksineen. 

Hakemiseen ja raportointiin vaikuttaa myös lomakkeiden uudistaminen. Tässä työssä olemme kuulleet ja kuulemme jatkossakin järjestöjä eli teitä lomakkeita täyttäviä. Avustusten hakulomake ja tulosten raportointilomake uudistetaan vastaamaan toisiaan. Myös verkkoasioinnin käytettävyyttä ja saavutettavuutta kehitetään.

Avustusten saajat ovat mukana STEAn kehittämisessä. Kehitämme ideoita ja ratkaisuja yhdessä yhteiskehittämisen menetelmin. Olemme pohtineet yhdessä esimerkiksi, sitä kuinka avustettavan toiminnan tuloksia saadaan vielä paremmin esille. Tämäkin työ jatkuu vielä.

Viestimme kehittämistyön etenemisestä säännöllisesti verkkosivuillamme ja sosiaalisessa mediassa. Tilaamalla uutiskirjeemme varmistat, että saat ajantasaiset tiedot suoraan sähköpostiisi. Tilauksen voit tehdä kätevästi verkkosivuillamme. 

Kristiina Hannula
Kristiina Hannula Johtaja