Sisältöjulkaisija

null Ennakkotietoa toiminnan tulosten raportoinnista jatkossa 

Ennakkotietoa toiminnan tulosten raportoinnista jatkossa 

28.4.2020

STEA-avustuksilla rahoitetun toiminnan tuloksellisuuden raportoinnin ja arvioinnin kehittämistyö käynnistyi STEAssa vuonna 2019 osana STEAn strategiauudistusta. Osana kehittämistyötä on uudistettu myös STEA-avustusten haku- ja raportointilomakkeita. Uudistuksen tavoitteena on saada entistäkin paremmin esille järjestöjen STEA-avustuksilla tekemän toiminnan tuloksia, eli miten avustuksilla rahoitetun toiminnan kohderyhmä on hyötynyt toiminnasta. 

Uudistuksen myötä tuloksellisuusraportointi laajenee koskemaan kaikkea STEA-avustuksilla rahoitettua toimintaa, ja raportoinnista tulee säännöllisempää. Jo tällä hetkellä avustuksen saajat raportoivat avustuksen käytöstä vuosiselvityksellä joka vuosi. Myös toiminnan tuloksista raportoidaan jatkossa vuosittain. 

Raportointi vuoden 2020 toiminnasta

Uuteen vuosittaiseen raportointikäytäntöön oli alun perin tarkoitus siirtyä vuodesta 2022 alkaen, mutta koronapandemian takia aikataulua aikaistetaan. Uuteen tuloksellisuusraportointiin siirrytään vuonna 2021, jolloin kaikki STEA-avustusta saavat järjestöt raportoivat vuoden 2020 toiminnasta.  

Pandemian takia järjestöt ovat vuonna 2020 mukauttaneet toimintaansa muuttuneisiin olosuhteisiin.  On tärkeää kerätä tietoa siitä, miten sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat reagoineet muuttuneeseen tilanteeseen, ja mitä uusia toimintatapoja on otettu käyttöön kohderyhmän tavoittamiseksi ja tilanteen parantamiseksi STEA-avustuksilla. 

Uusi tuloksellisuusraporttipohja valmistuu kesän 2020 aikana. Uusi raportti tulee korvaamaan aiemmin käytössä olleet väliraportit, loppuraportit ja tuloksellisuus- ja vaikutusselvitykset. STEA julkaisee uuden tuloksellisuusraportin mallipohjan verkkosivuillaan elokuussa 2020. Raportointiin liittyviä koulutuksia järjestetään järjestöille syksyn 2020 aikana, jolloin julkaistaan myös tarkemmat käytännön ohjeet vuoden 2020 raportoinnista. 

On tärkeää, että avustusta saavat järjestöt keräävät tietoa vuoden 2020 toiminnastaan kuten jo aiemmin on ohjeistettu. Myös jatkossa riittää, että toimintaa seurataan ja arvioidaan avustusten yleisehdoissa määritellyllä ja STEAn aiemmin julkaisemien ohjeiden mukaisella tavalla. Toiminnassa koronaviruspandemian takia tehdyt muutokset tulee kuvata tulevassa tuloksellisuusraportissa erikseen. 

Tuloksellisuusraportoinnin jatkokehitys

STEAn tavoitteena on, että jatkossa tuloksellisuusraportointiin käytettävä raportointipohja olisi jatkuvasti avustusta saavien järjestöjen käytettävissä verkkoasioinnissa. Tällöin raportin täyttäminen ei rajoittuisi nykyiseen tapaan lyhyeen ajanjaksoon kerran vuodessa. Lisäksi tavoitteena on löytää toiminnan tulosten osoittamiseen yhteisiä mittareita.  

Näitä jatkokehityshankkeita pilotoidaan vuoden 2021 aikana. STEA lähettää kaikille avustusta saaville järjestöille elo-syyskuussa 2020 kyselyn vapaaehtoiseen pilotointiin osallistumisesta. 

Palautteet raporteista ja rahoitetun toiminnan tuloksellisuustiedon julkaisu jatkossa

STEA lähettää keväällä 2020 väliraportin toimittaneille järjestöille palautteet raporteista verkkoasiointiin keskiviikkona 29.4. Tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksen keväällä toimittaneet järjestöt saavat palautteen elokuun lopulla. 

Ensi vuonna STEA koostaa ja julkaisee vuodesta 2020 tehtyjen raporttien pohjalta katsauksen avustetusta toiminnasta ja sen tuloksellisuudesta sekä antaa neuvontaa ja järjestää koulutuksia toiminnan arviointiin liittyvissä kysymyksissä.
 

Lisätietoja 

  • Uuden tuloksellisuusraportin mallipohja, tulevan raportoinnin tarkempi aikataulu sekä lisätiedot raportointikäytännöstä ja syksyn koulutuksista julkaistaan elokuun 2020 lopulla STEAn verkkosivulla www.stea.fi. 
  • STEA, arviointi- ja kehittämispäällikkö Marja Tuomi, sähköposti marja.tuomi(at)stm.fi