Sisältöjulkaisija

null Haku alkaa!

Haku alkaa!

2.2.2018

Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää Veikkaus Oy:n tuotoista harkinnanvaraisia valtionavustuksia oikeuskelpoisille sosiaali- ja terveysalan yhteisöille ja säätiöille.

Avustusta yleishyödylliseen terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävään toimintaan voi hakea Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA) vuonna 2018 seuraavasti:

5.2.–3.4.2018 klo 16.15 - Erillishaku ohjelmatoimintaan ja järjestöjen pienavustuksille 2018  

Vuonna 2018 erillishaulla käynnistetään kolme uutta avustusohjelmaa:

Järjestöjen pienavustus on suunnattu pienille sosiaali- ja terveysalan järjestöille, jotka eivät saa muuta STEA-avustusta ja eivät kuulu mihinkään keskusjärjestöön (tai kuuluvat keskusjärjestöön, joka ei saa STEAn jäsenjärjestöavustusta). Pienavustus voi olla suuruudeltaan 1 000—7 000 euroa. Avustus myönnetään kertaluontoisena vuodelle 2018 eikä sille voi hakea jatkoavustusta.

11.4.–31.5.2018 klo 16.15 - uusien avustusten haku vuodelle 2019

14.8.–1.10.2018 klo 16.15 - käynnissä olevien hankkeiden ja toimintojen jatkoavustusten haku vuodelle 2019

Avustusta haetaan verkossa: asiointi.stea.fi.

Lisätietoja:
STEAn avustuslinjaukset
Avustuslinjausten toimeenpanosuunnitelma 2018-2019
Hakuopas 2018-2019

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen, joka vastaa Veikkaus Oy:n pelituotoista sosiaali- ja terveysjärjestöille myönnettävien avustusten valmistelusta, maksamisesta, käytön valvonnasta sekä vaikutusten arvioinnista.