Sisältöjulkaisija

null Hallituksen talousarvioesitys 2021: STEA-avustusten määrä 362 miljoonaa

Hallituksen talousarvioesitys 2021: STEA-avustusten määrä 362 miljoonaa

16.9.2020

- uusien avustusten haku vuodelle 2021 mahdollistuu keväällä 2021

Suomen hallitus on käsitellyt 14.-16.9.2020 budjettiriihessä vuoden 2021 valtion talousarviota. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödylliseen, terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävään toimintaan suunnattujen STEA-avustusten määräraha nousee noin 362 miljoonaan euroon.  

Veikkauksen rahapelitoiminnan vuoden 2021 tuotto-odotusten ja hallituksen budjettiesityksen erotus kompensoidaan sosiaali- ja terveysjärjestöille osin arpajaisveroa alentamalla (34 miljoonaa euroa) ja osin ns. jakamattomien RAY-tuottojen kokonaisuudesta, joka syntyi rahapeliyhtiöiden yhdistyessä vuonna 2017 (115 miljoonaa euroa). Jakamatonta tuottoa hyödyntämällä mahdollistetaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen tuloksellisen toiminnan jatkuminen ilman merkittäviä avustustason leikkauksia vuonna 2021. Järjestöjen rooli ihmisten hyvinvoinnin ja osallisuuden tukemisessa on tärkeä etenkin Suomen nykyisessä haastavassa taloudellisessa tilanteessa.
 
Uuden talousarvion myötä myös uusien STEA-avustuksilla rahoitettuja hankkeiden tai toimintojen avustushaku vuodelle 2021 voidaan avata keväällä. STEA tiedottaa ylimääräisestä avustushausta tarkemmin myöhemmin syksyllä.

Jatkoavustusten hakuaika vuodelle 2021 päättyy 30.9.2020

STEA kannustaa niitä järjestöjä, jotka valmistelevat vuoden 2021 toimintasuunnitelmiaan ja jatkoavustushakemuksia, pohtimaan samalla tulevaisuutta ja priorisoimaan avustushakua kohderyhmän kannalta oleellisimpiin toimintoihin. Avustusmäärärahat vähenevät todennäköisesti merkittävästi vuodesta 2022 alkaen Veikkauksen tuottojen laskiessa. 

Vuodelle 2021 myönnettävien STEA-avustusten osalta painotetaan järjestöjen 
yhteistyön vahvistamista julkisen ja yksityisen sektorin kanssa, jotta kansalaisten osallistumismahdollisuudet ja järjestöjen mahdollistama toiminta hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja ongelmia kohdanneiden auttamiseksi huomioitaisiin mahdollisimman hyvin uusissa rakenteissa. 

Järjestöjen rooli nähdään tärkeänä myös tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman ja sote-rakenneuudistusta tukevan ohjelman toimeenpanossa. Näissä juuri käynnistyneissä kokonaisuuksissa järjestöjen aktiivisuus ja mukanaolo on alueellisesti erittäin merkittävää.

Lisätietoa
Valtioneuvoston tiedote hallituksen talousarvioneuvotteluista valtioneuvoston verkkosivuilla
STEA-avustusten hakuilmoitus 2021 STEAn verkkosivuilla
Usein kysyttyä jatkoavustusten hausta –sivu STEAn verkkosivuilla