Sisältöjulkaisija

null Hankeavustusten loppuraportointi  

Hankeavustusten loppuraportointi  

21.10.2020

STEA-avustuksilla rahoitetun toiminnan tuloksellisuuden raportointi uudistuu. Uuteen tuloksellisuusraportointiin siirrytään vuonna 2021, jolloin kaikki STEA-avustusta saavat järjestöt raportoivat vuoden 2020 toiminnasta. Uusi tuloksellisuusraportti tulee korvaamaan aiemmin käytössä olleet väliraportit, loppuraportit ja tuloksellisuus- ja vaikutusselvitykset.

Lisätietoa raportointiuudistuksesta on julkaistu STEAn verkkosivuilla

Uudistus vaikuttaa hankeavustusten loppuraportointiin. Päättyvien hankkeiden toiminnasta raportoidaan eri tavoin, riippuen siitä, milloin hanke on päättymässä. Alla tarkemmat ohjeet eri tilanteisiin.

1. Hankkeet, joista on toimitettu väliraportti STEAlle vuonna 2019

STEA on toimittanut hankkeiden loppuraporttitehtävän verkkoasioinnin Tehtävät-osioon vuonna 2019. Loppuraportti tulee täyttää ja lähettää STEAlle verkkoasioinnissa 31.12.2020 mennessä. 


2. Hankkeet, joista on toimitettu väliraportti STEAlle keväällä 2020

Keväällä 2020 väliraportin toimittaneille järjestöille STEA ei lähettänyt loppuraporttitehtävää verkkoasiointiin, koska silloin oli jo tiedossa siirtyminen uuteen raportointikäytäntöön vuonna 2021. Näiden hankkeiden vuoden 2020 tuloksista raportoidaan uudella tuloksellisuusraportilla. Uusi raportti toimitetaan verkkoasiointiin tammikuussa 2021.

3. Hankkeet, joille on joko myönnetty jatkoavustus vuodelle 2020 tai käyttöajan pidennys vuodelle 2021

Jos

  1. hankkeen varsinainen käyttöaika on päättynyt vuonna 2019, mutta hankkeelle on myönnetty jatkoavustusta vuodelle 2020 tai
  2. hankkeelle on haettu ja myönnetty käyttöajan pidennystä vuodelle 2021

ei hankkeen loppuraporttia tule täyttää verkkoasioinnissa vuonna 2020.

STEA poistaa aiemmin toimitetun loppuraporttitehtävän ja lähettää verkkoasiointiin tammikuussa 2021 uuden tuloksellisuusraportin, jolla raportoidaan vuoden 2020 toiminnasta.

Huom! Jos loppuraporttia on jo täytetty verkkoasioinnissa, kannattaa raportin tiedot kopioida raporttipohjalta talteen (esimerkiksi Word-tiedostoon), jotta tietoja voidaan hyödyntää uudessa tuloksellisuusraportissa.

Keväällä 2020 myönnettyjen koronavirustilanteeseen liittyvien hankeavustusten raportointi

Keväällä myönnetyillä ylimääräisillä hankeavustuksilla rahoitettujen hankkeiden toiminnan tuloksista ei raportoida uudella tuloksellisuusraportilla. STEA lähettää näitä avustuksia saaneille toimijoille erilliset ohjeet kyseisten hankkeiden raportoinnista lokakuun loppuun mennessä.

Lisätietoja:

Uuden tuloksellisuusraportin kysymyksiin voi tutustua etukäteen STEAn verkkosivuilla

Tämä ohje ja tuloksellisuusraportin kysymykset julkaistaan ruotsinkielisinä STEAn verkkosivuilla myöhemmin lokakuussa 2020.

STEA julkaisee tuloksellisuusraportin lopullisen mallipohjan, täyttöohjeet ja raportin täyttöön liittyvän ohjevideon tammikuussa 2021.

Hankekohtaisesti lisätietoja raportoinnista antavat STEAn erityisasiantuntijat. Järjestökohtaisten yhteyshenkilöiden tiedot on julkaistu Excel-tiedostona STEAn verkkosivujen Yhteystiedot-osiossa.