Sisältöjulkaisija

null Historian suurin avustussumma sosiaali- ja terveysalan järjestöille

Historian suurin avustussumma sosiaali- ja terveysalan järjestöille

1.12.2017

Ensi vuonna sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödylliseen terveyttä ja hyvinvointia edistävään toimintaan jaettavien avustusten yhteissumma on kaikkien aikojen suurin, 342 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) julkaisi tänään 1.12. sosiaali- ja terveysministeriölle antamansa ehdotuksen vuoden 2018 avustuskohteista. Veikkauksen tuottoja ehdotetaan jaettavaksi sosiaali- ja terveysalan järjestöjen yleishyödylliseen kansalaisjärjestötoimintaan yhteensä 342 miljoonaa euroa 871 järjestölle 1 841 eri kohteeseen.

Avustusta haki 1 152 järjestöä 2 441 hankkeeseen tai toimintoon yhteensä 469 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveysministeriö tekee päätöksen myönnettävistä avustuksista alkuvuodesta 2018.

Ihmisten auttaminen on tärkeintä

Vapaaehtois- ja vertaistukitoiminta sekä erilaiset matalan kynnyksen paikat ovat avustettavien järjestöjen auttamistyön ydintä. Toiminta on monipuolista, mutta yhteistä sille on osallistuneiden ihmisten yksinäisyys ja osattomuus yhteiskunnan ja alueen palveluista tai omasta lähipiiristä. Mitä vaikeampi on tilanne, sitä suurempi on avun tarve ja mitä huono-osaisempi on ihminen, sitä korkeampi on kynnys hakeutua palveluihin.

STEA on avustusehdotuksen valmistelussa painottanut muun muassa toimintaa, joka viedään sinne missä ihmiset jo muutenkin ovat kuten julkisiin tiloihin, ruokajonoihin, kadulle ja sairaaloihin. Esimerkiksi Aseman Lapset ry:n Walkers-bussi menee sinne, missä nuoret ovat. Vapaaehtoiset ja ammattilaiset kohtaavat nuoria ja voivat puuttua alueella havaittuihin huolta herättäviin ilmiöihin. Sairaaloissa on vapaaehtoisia mukana OLKA-toiminnassa, jolla autetaan ihmisiä löytämään vertaistukea jo sairaalassa.

STEA toivoo jatkossa vielä enemmän hakemuksia myös sellaiseen toimintaan, missä apua järjestetään muulloinkin kuin useimpien palvelujen virka-aikaan: illalla, yöllä ja viikonloppuisin.

Avustusta saavien järjestöjen matalan kynnyksen toimintaan osallistui vuodessa 633 000* ihmistä. Vertaistuki- ja harrasteryhmiä järjestettiin vuoden aikana yli 20 000* ja niihin osallistuttiin yli miljoona kertaa. Esimerkiksi Stop Huumeille ry:n Fattaluuta-toiminnassa koulutetaan vertaisia toimimaan neuvonantajina ja tulkkeina ihmisille, jotka tarvitsevat apua esimerkiksi virastoissa asioidessaan.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaan osallistui vuodessa 685 000** aikuista Esimerkiksi Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja SPR:n yhteishankkeessa sukupolvet kohtaavat vapaaehtoisten järjestämässä leikkitoiminnassa. Leikkilähetti-toiminnalla vähennetään lasten ja ikäihmisten yksinäisyyttä.

Lisätietoja:
STEAn koko avustusehdotus vuodelle 2018 on osoitteessa: avustukset.stea.fi
Sivustolta löytyvät tiedot kaikista avustuskohteista ja avustusten jakautumisesta maakuntiin ja kuntiin.

viestintäpäällikkö, Liisa Kairesalo p. 0295 163 412, liisa.kairesalo@stm.fi
tiedottaja, Johanna Kotonen p. 0295 163 118, johanna.kotonen@stm.fi
erityisasiantuntija, Timo Mulari p. 0295 163 142, timo.mulari@stm.fi

Twitter: @STEAtekoja #avustus2018 #STEA

* Tiedot kerätty järjestöjen vuoden 2016 tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksistä, hankkeiden väli- ja loppuraporteista sekä vuosiselvityksistä.
** Terveyden- hyvinvoinnin laitoksen (THL) Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus ATH