Sisältöjulkaisija

null Jatkoavustusten haku vuodelle 2020

Jatkoavustusten haku vuodelle 2020

1.8.2019

Jatkoavustusten hakuaika alkaa torstaina 1.8.2019 ja päättyy maanantaina 30.9.2019 klo 16.15.

STEA-avustuksia myönnetään vuodeksi kerrallaan. Vuodelle 2019 myönnetyn avustuksen avustuspäätöksessä ilmoitettu ohjeellinen avustussuunnitelma ei ole vielä päätös tulevista avustuksista. Jos toimintaa halutaan jatkaa avustuksella, tulee sille hakea jatkoavustusta STEAn verkkoasioinnissa.

STEA toimittaa esitäytetyt jatkoavustushakemukset verkkoasioinnin (asiointi.stea.fi) Avustuksen haku –osioon 1.8.2019.

Mahdolliset avustetun toiminnan sisällön muutokset ja toimintaan aiemmin myönnetyn, mutta käyttämättä jäävän avustuksen määrä tulee kuvata jatkohakemuksessa selkeästi. Hakemuksessa tulee huomioida myös mahdollinen STEAn antama palaute vuosiselvityksistä ja/tai tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksistä tai väliraporteista.

Niin sanottuja yleisiä avustustason korotuksia (tasokorotuksia/indeksikorotuksia) ei vuodelle 2020 tehdä. Jos ohjeellisen avustussuunnitelman avustustasoon haetaan muuttuneen tilanteen vuoksi korotusta, on korotustarve perusteltava hyvin hakemuksessa. Avustusehdotus perustuu aina STEAn avustusharkintaan.

Avustushakemusten sisältöön liittyviin kysymyksiin vastaa STEAssa ensisijaisesti kyseessä olevalle avustuskohteelle nimetty avustusvalmistelija. Avustusvalmistelijoiden yhteystiedot löytyvät avustuskohteen avustuspäätöksestä tai STEAn verkkosivuilta osoitteesta www.stea.fi/stea/yhteystiedot/henkilohakemisto.

Verkkoasioinnin käyttöön, lomakkeiden tekniikkaan tai teknisiin ongelmiin liittyvissä kysymyksissä apua saa asiointituki.stea@stm.fi –sähköpostiosoitteesta.  

Avustuksen hakija vastaa siitä, että hakemus lähetetään STEAlle määräaikaan 30.9. klo 16.15 mennessä. Kun hakuaika on päättynyt, ei avustushakemusta enää voi lähettää, vaikka hakemusta olisikin jo täytetty verkkoasioinnissa. STEA ei käsittele hakemuksia, joita ei ole lähetetty asetettuun määräaikaan mennessä. Jos avustuksen hakijalla on hakemuksen lähetyksessä teknisiä ongelmia, tulee asiasta olla yhteydessä STEAn asiointitukeen ennen hakuajan päättymistä.

Paikka auki –avustukset

Paikka auki –avustusten osalta jatkoavustusta voi hakea vain niille Paikka auki –avustuksille, joihin liittyy oppisopimuskoulutus tai joille jostain muusta syystä on ilmoitettu ohjeellinen avustussuunnitelma vuodelle 2020.

Uusien Paikka auki –avustusten haku on mahdollista seuraavan kerran keväällä 2020.