Sisältöjulkaisija

null Kapulan vaihto

Kapulan vaihto

Kesälomat ovat vähitellen takana ja STEAn ensimmäinen toimintavuosi alkaa kaartaa kohti loppusuoraa.

Vähän mennyttä…

STM:n Suomi 100 -avustusohjelmat käynnistyvät heinä-elokuussa. Päätös ohjelmiin valittavista hankkeista tehtiin STEAn ehdotuksen mukaisesti. Kyseessä oli ensimmäinen STEAn tekemä avustusehdotus ja siltä osin se jää historiaan. Kolmeen uuteen avustusohjelmaan valittiin yhteensä 70 hanketta. Hakemuksia näihin avustusohjelmiin saimme yhteensä 387 kpl.

Toukokuussa saimme valmiiksi järjestöjen hankkeista toimittamien väliraporttien analyysit. Meiltä on toivottu palautetta raporteista ja nyt vastasimme tähän toiveeseen. Ensimmäistä kertaa väliraporttien palautteet toimitettiin sekä kirjallisessa että numeraalisessa muodossa, jokaiselle järjestölle omansa ja kaikille samaan aikaan. Kannattaa lukea Samulin blogikirjoitus aiheesta.

Toukokuussa päättyi myös uusien avustusten haku vuodelle 2018. Hakemuksia toimitettiin meille 888 kappaletta. Uutta avustusta haki peräti 665 järjestöä, joista reilut 300 oli "uusia" - järjestöjä, jotka eivät tänä vuonna saa STEA-avustusta.

tulevaa ja…

Elokuun aikana valmistuvat tuloksellisuus- ja vaikutusselvitysten (TVS) analyysit. Palautteet niistä toimitamme järjestöille välittömästi tämän jälkeen. Vuosiselvitysten analyysit valmistuvat puolestaan syyskuussa. Selvityksistä toimitettavat palautteet kannattaa lukea ajatuksella ja toivon, että järjestöt myös hyödyntävät saamaansa palautetta jatkohakemusten valmistelussa. Me hyödynnämme saamaamme arviointi- ja valvontatietoa systemaattisesti STEAn avustusehdotuksen valmistelussa.

Jatkoavustusten haku vuodelle 2018 avautuu 14.8. Jatkohakemukset tulee toimittaa verkkoasioinnin kautta meille STEAan 30.9.2017 mennessä.

Toivomme hyviä hakemuksia, sillä ensi vuodelle jaettava kokonaispotti tullee olemaan aikaisemmin ilmoitettua suurempi. Varsinaisen avustushaun lisäksi kannattaa pitää mielessä lokakuussa Kokeilun paikka -alustalla toteutettava ideahaku, jonka avulla etsimme uusia vapaaehtoistoiminnan muotoja järjestöjen yleishyödylliseen toimintaan. Kokeilun paikka on avoin kaikille, osallistukaa rohkeasti ideointiin!

kapulan vaihto
 
Minulla on ollut kunnia toimia STEAn väliaikaisena johtajana tämän vuoden toukokuusta elokuun loppuun. Kiitän henkilöstöämme, järjestöjä ja yhteistyökumppaneita yhteistyöstä! STEAn johtajana aloittaa syyskuun alussa Kristiina Hannula ja samalla palaan itse hoitamaan STEAn arviointi- ja kehittämispäällikön tehtäviä.

Toivotamme Kristiinan tervetulleeksi taloon! 

Tuomas Koskela
Tuomas Koskela va. johtaja