Sisältöjulkaisija

null Kummasta suunnasta kierrämme jyrkänteen?

Kummasta suunnasta kierrämme jyrkänteen?

Kartasta hahmottuvat ensin maaston yleispiirteet: onko maasto mäkistä, kivistä ja kallioista, onko alueella paljon vesistöjä?

Lähdemme liikkeelle. Huomio tarkentuu tiettyyn alueeseen. Polut ja tiet helpottavat liikkumista, suot hidastavat. On tehtävä valintoja. Välillä kannattaa kiertää kauempaakin rastille eikä suora tie ei aina ole paras valinta.

Saavumme rastille. Nyt on katsottava tarkkaan ja päätettävä kumman suunnan kautta kierrämme jyrkänteen alla olevalle rastille. Löytyi!

Katseemme hahmottaa uudestaan maaston yleispiirteitä. Mäkinen maasto kuluttaa voimia. Omasta ja toisten jaksamisesta on pidettävä huolta.

Olemme hahmottaneet avustustoiminnan maastoa yhdessä järjestöjen ja sidosryhmien kanssa. Tiedämme, että tulevina vuosina STEA-avustuksia saavan järjestötoiminnan on lisättävä yhdenvertaisuutta ja vähennettävä eriarvoisuutta, lisättävä kohtaamisia ja ihmisten keskinäistä ymmärrystä sekä vahvistettava ihmisten voimavaroja pitää huolta itsestään, toisistaan ja ympäristöstä.

STEA kehittää avustustoimintaansa vaiheittain ja uusi strategia on pohjana kaikessa mitä teemme. Nyt tarkennamme huomiota tiettyihin alueisiin.

Me STEAssa haluamme:

  • toimia yhdenmukaisesti ja ennakoitavasti
  • hyödyntää yhä vahvemmin toimintaympäristötietoa avustusehdotusta tehtäessä
  • määritellä yhä tarkemmin STEA-avustusten suuntaamista                                                                                                                                 

STEAssa on nyt meneillään paljon kehittämistyötä. Katse suunnataan isosta kuvasta rajatumpiin alueisiin:

  • Avustettava toiminta jaetaan selkeämpiin kokonaisuuksiin, joihin määritellään tavoitteet
  • Avustustoiminnan linjauksia tarkennetaan
  • Avustuskäytäntöjä yhtenäistetään osana valtionavustusten uudistamista
  • Avustuslajien myöntämisen kriteerit päivitetään
  • Haku- ja raportointilomakkeet uudistetaan
  • Tarkastus-, ohjaus- ja neuvontakäytäntöjä selkeytetään
  • Huomioidaan toimintaympäristön rakenteiden muutokset 
Sinut on kutsuttu mukaan avustustoiminnan kehittämiseen. Kuulet pian miten pääset keväällä mukaan yhteiseen työhön. Seuraa STEAn viestintäkanavia ja osallistu keskusteluun somessa #yhteisöt2020
Kristiina Hannula
Kristiina Hannula Johtaja