Sisältöjulkaisija

null Me olemme yhdessä

Me olemme yhdessä

Mitä saadaan kun yhdistetään kehittäminen, avoin vuorovaikutus ja toisilta oppiminen?

Kehittämisestä, avoimesta vuorovaikutuksesta ja toisilta oppimisesta syntyy työskentelytapa nimeltään yhteiskehittäminen. Me STEAssa kokeilemme ja kehitämme tapaa olla parhaalla mahdollisella tavalla vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa. 

STEA järjestää touko-kesäkuussa neljällä paikkakunnalla yhteiskehittämistilaisuudet, joissa halutaan keskustella ja saada ideoita, miten STEA kehittyy yhdessä järjestöjen kanssa. Tilaisuuksissa ei käsitellä yksittäisiin avustuksiin liittyviä asioita vaan avustustoimintaa kokonaisuutena. Käsiteltävänä on kaksi isoa ja kiinnostavaa teemaa:

  • Voivatko STEA-avustusta saavat järjestöt tuottaa yhdenmukaista tietoa toiminnastaan yhteisten mittareiden avulla? Millaisia mahdollisuuksia ja haasteita yhteiset mittarit toisivat? Mitä yhteiset mittarit voisivat olla?
  • Voisimmeko jatkossa nimetä teemoja, joiden katsotaan olevan kaikelle avustettavalle toiminnalle tärkeitä? Esimerkiksi kestävä kehitys, saavutettavuus, kaikille avoin toiminta, kokeilukulttuuri jne.? Mitä nämä tärkeiksi katsotut teemat voivat olla, mitä haasteita ja mahdollisuuksia niihin liittyy?

Yhteiskehittäminen alkaa huomenna Tampereella, seuraavalla viikolla tavataan Helsingissä ja kesäkuun puolella Kuopiossa ja Rovaniemellä. Tilaisuuksiin saivat huhtikuussa kutsun kaikki avustusta saavat järjestöt. Tilaisuudet ovat täynnä, mutta Rovaniemen tilaisuuteen 7.6. mahtuu vielä mukaan.

Valitettavasti tilaisuuksiin eivät mahdu mukaan kaikki halukkaat, mutta ei hätää, tilaisuuksien ja keskusteluiden yhteenvetoa pääsevät kaikki kommentoimaan. Yhteenveto tulee STEAn verkkosivuille kesäkuun aikana. Toivomme mahdollisimman monen kommentoivan yhteenvetoa ja osallistuvan mukaan kehittämistyöhön.

STEA järjestää myös hakemuksiin liittyvän osallistavan työpajan juhannusviikolla. Viime vuoden lopulla kerättiin järjestöistä joukko vapaaehtoisia testaajia ja pian nämä vapaaehtoiset pääsevät tositoimiin. Testaajat osallistuvat lomakkeen kehittämiseen, jotta lomakkeesta tulee mahdollisimman hyvä lomaketta täyttävien kannalta. Tämän vaiheen jälkeen lomake tulee vielä käytettävyystestaukseen järjestöryhmälle. Uusi hakemuslomake on tarkoitus julkaista vuoden 2020 keväällä. Hakuaikoihin ei ole tulossa muutoksia vuonna 2020.

STEAssa on meneillään paljon kehittämistyötä. Kerromme työn etenemisestä sitä mukaa kun saamme asioita eteenpäin. Yksi asia minkä tiedämme on se, että yleisavustusten tuloksellisuus- ja vaikutusselvitystä ei ole tulossa ensi vuonna 2020. Yleisavustuksen tuloksellisuuden raportointi on yhteisen kehittämistyön alla. Yleisavustusten tuloksellisuuden raportoinnista vuoden 2020 jälkeen ei ole vielä päätetty.

Lämmin kiitos kaikesta yhteisestä kehittämisestä. Somessa voit seurata terveisiä yhteiskehittämistilaisuuksista hashtagilla #yhteisöt2020.

Kristiina Hannula
Kristiina Hannula johtaja