Sisältöjulkaisija

null Mittarit puntarissa  

Mittarit puntarissa  

STEAn yhteiskehittämistilaisuuksissa elo-syyskuussa käsiteltiin järjestötoiminnan yhteisiä tavoitteita ja niiden mittaamista.

Tilaisuuksia pidettiin neljällä paikkakunnalla: Helsingissä, Jyväskylässä, Joensuussa ja Kokkolassa. Niihin osallistui yhteensä noin 160 järjestötoimijaa.

Tilaisuuksissa pohdimme, mitkä voisivat olla niitä järjestökentälle yhteisiä tavoitteita ja mittareita, joiden avulla voisimme tuoda järjestötoiminnan tuloksellisuutta yhdenmukaisemmin esille - myös STEAn strategiaan peilaten. Yhteisten mittareiden lisäksi järjestöjen käytössä olisi edelleenkin omia mittareita.

Yhteisiä mittareita etsittiin esimerkiksi seuraaviin tavoitteisiin: miten järjestötyön avulla vahvistetaan ihmisten omia voimavaroja, vähennetään yksinäisyyttä tai ylläpidetään toimintakykyä elämänmuutoksissa. Keskusteluissa nousi esille myös tavoitteiden konkretisointi ja jaottelu eri teemoihin.

Entä pitääkö pyörä keksiä kokonaan itse vai voisiko yhteiskäyttöön soveltua joku jo käytössä olevista menetelmistä? Esimerkkejä yhteiskäyttöön mahdollisesti soveltuvista työkaluista löydettiin useita. Esimerkkeinä voisivat toimia vaikkapa Kykyviisari tai Sokra-hankkeen osallisuusmittarit. Myös TEAviisarista ja Paradise24Fin-kyselystä oli hyviä käyttökokemuksia. THL:n TOIMIA-tietokannan käyttökin nousi keskusteluissa esille.

Välillä keskustelu kääntyi tiedon keruun tapoihin ja määrälliseen mittaamiseen. Järjestökentän moninaisuus nousi tilaisuuksissa hyvin esille. Haasteeksi jääkin, miten yhteiset tavoitteet ja mittarit taipuvat järjestöjen keskenään erilaisen toiminnan mittaamiseen.

Mitä seuraavaksi?

Työ jatkuu nyt STEAssa. Esityksemme järjestötoiminnan mahdollisista yhteisistä tavoitteista, tuloksellisuuden arvioinnin keinoista ja niiden pilotoinnista on työn alla. Pidämme teidät ajan tasalla! Ja yhteinen kehittämiseen jatkuu taas, kun sen aika on.

Suuri kiitos kaikille tilaisuuksiin osallistuneille ja kommentteja jälkikäteen lähettäneille!

Elina Varjonen
Elina Varjonen Erityisasiantuntija