Sisältöjulkaisija

null Muutoksenhaku STEAn verkkoasioinnissa

Muutoksenhaku STEAn verkkoasioinnissa

27.11.2019

STEAn verkkoasioinnin (asiointi.stea.fi) muutoksenhaku-osio uudistuu joulukuussa. 

Jatkossa avustuspäätöksen vähäisiä muutoksia suunniteltaessa tulee ensin ottaa yhteyttä STEAn avustusvalmistelijaan. Avustusvalmistelija arvioi onko muutos luonteeltaan sellainen, että sen takia tarvitsee täyttää muutoshakemus. Esimerkiksi talousarviossa tapahtuvien muutosten osalta järjestön tulee olla etukäteen yhteydessä STEAan, mikäli haluttujen muutosten yhteismäärä on yli 10 % tai 20 000 euroa voimassa olevan talousarvion kokonaiskuluista.

Myös avustuksen siirtoa toiselle toimijalle suunniteltaessa tulee jatkossa ottaa ensin yhteys STEAn avustusvalmistelijaan. 

Jos muutoshakemuksen tekeminen arvioidaan STEAssa tarpeelliseksi, toimittaa STEA muutoksen hakua varten tarvittavan verkkolomakkeen avustuksen saajalle verkkoasiointiin (Tehtävät-osioon). 

Uudistuksen tavoitteena on vähentää avustusta saavien järjestöjen työmäärää. Nyt muutoshakemuksia on toimitettu myös sellaisista muutoksista, joista hakemusta ei olisi tarvinnut täyttää.

Lue lisää muutoksenhausta verkkosivuilta.