Sisältöjulkaisija

null Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt koronavirustilanteeseen liittyvistä ylimääräisistä STEA-avustuksista vuodelle 2020

Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt koronavirustilanteeseen liittyvistä ylimääräisistä STEA-avustuksista vuodelle 2020

28.5.2020

Ylimääräistä avustusta myönnettiin 106 järjestölle 109 avustuskohteeseen yhteensä viisi miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote avustuspäätöksestä on julkaistu ministeriön verkkosivuilla.

Avustuksia myönnettiin kahteen hankekokonaisuuteen:

1.    Psykososiaalisen tuen ja kansalaisneuvonnan digitaalisten palveluiden laajentaminen ja volyymin kasvattaminen

-    Avustuksia myönnettiin yhteensä 3,43 miljoonaa euroa 77 avustuskohteelle. Avustuskohteista 56 toimii valtakunnallisesti.  
-    Avustusta myönnettiin digitaalisten tukipalvelujen laajentamiseen eri sairaus- ja potilasryhmille, eri ikä- ja kieliryhmille sekä erilaisista haasteista kuten päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiville. Lisäksi avustuksilla mahdollistetaan järjestöjen digitaalisen toiminnan kehittäminen. 

Lisätietoja myönnetyistä avustuksista on sivulla avustukset.stea.fi

2.    Haastavassa elämäntilanteessa ja syrjäytymisriskissä olevien henkilöiden ja perheiden arjen auttaminen ja psykososiaalinen tuki 

-    Avustuksia myönnettiin yhteensä 1,57 miljoonaa euroa 32 avustuskohteelle 
-    Avustusta myönnettiin erityisesti paikkakunnille, joissa koronavirustartuntojen määrä on ollut muuta maata yleisempää. Avustuksilla rahoitetun toiminnan kohderyhmiä ovat mm. ikäihmiset, päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivät ja heidän läheisensä, paperittomat ja maahanmuuttajat, työttömät ja yrittäjät. 

Lisätietoja myönnetyistä avustuksista on sivulla avustukset.stea.fi

STEA tiedotti koronavirustilanteeseen liittyvästä ylimääräisestä avustusten hausta 1.4.2020 ja avustusten haku alkoi 6.4.2020. Avustuksia haki 6.4.-22.4. välisenä aikana 382 järjestöä yhteensä 411 avustuskohteeseen. Yhteensä avustusta haettiin yli 25 miljoonaa euroa. 
 
-    Auttamisen halu on järjestöissä suuri, toteaa STEAn johtaja Kristiina Hannula. Oli ilahduttavaa huomata, että näin monella toimijalla oli nopealla aikataululla valmius aloittaa ja laajentaa toimintaansa vaikeuksissa olevien auttamiseksi. 

Avustuksilla rahoitettu toiminta käynnistyy järjestöissä heti avustuspäätöksen jälkeen. 

Avustuksen saajien tulee täyttää verkkoasioinnissa avustuksen maksupyyntö, jonka perusteella STEA maksaa avustukset. Jos esitetty avustus poikkeaa määrältään olennaisesti haetusta avustuksesta, STEA pyytää verkkoasioinnin kautta avustuksen saajalta tarkennetun talousarvion ja toimintasuunnitelman. Avustus voidaan maksaa vasta, kun STEA on hyväksynyt tarkennukset. 

Lisätietoja: 
STEA, valmistelupäällikkö Hilppa Tervonen, hilppa.tervonen@stm.fi