Sisältöjulkaisija

null STEA-avustukset ja painotukset vuodelle 2020

STEA-avustukset ja painotukset vuodelle 2020

12.3.2019

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen. STEA vastaa osaltaan siitä, että Veikkauksen tuottoja käytetään tulokselliseen kansalaisjärjestöjen toimintaan.

STEA hallinnoi sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödylliseen, terveyttä ja hyvinvointia edistävään toimintaan kohdistuvia avustuksia. Sosiaali- ja terveysministeriö tekee päätöksen jaettavista avustuksista tammi-helmikuussa.

STEAn päämääränä on, että Suomessa tehdään maailman parasta kansalaisjärjestötoimintaa, joka edistää kestävää hyvinvointia. STEAn toimintaa ohjaavat valtionavustuslaki, strategia ja vuosittaiset painotukset.

Avustetun toiminnan strategisina tavoitteina ovat:

 • vähentää eriarvoisuutta ja lisätä yhdenvertaisuutta sekä osallisuutta elämäntilanne ja tausta huomioiden
 • vahvistaa yhteisöllisyyttä ja suvaitsevaisuutta sekä lisätä erilaisten ihmisten kohtaamista ja keskinäistä ymmärrystä
 • vahvistaa ihmisten voimavaroja ja auttaa pitämään huolta itsestä, toisista ja ympäristöstä.

Avustusten haku vuodelle 2020

Vuodelle 2020 myönnettävien avustusten haku on porrastettu:

 • uusien avustusten hakuaika on 3.4.–31.5.2019 klo 16.15
 • jatkoavustusten hakuaika on 1.8.–30.9.2019 klo 16.15

Avustusta haetaan verkossa: http://asiointi.stea.fi.

Vuoden 2020 avustusten painotukset

Vuonna 2020 myönnettävien STEA-avustusten määräraha on noin 380 miljoonaa euroa.

Vuoden 2020 avustusehdotuksessa painotetaan erityisesti:

 • hyvinvointia ja terveyttä edistävän sekä ongelmia kohdanneita auttavan järjestölähtöisen työn edellytysten vahvistamista ja roolin selkiinnyttämistä muuttuvissa rakenteissa, esim. järjestölähtöisen toiminnan kuten vertaistuki-, ohjaus- ja neuvontatoiminnan nivoutuminen muuttuviin palvelukokonaisuuksiin
 • vaikeasti työllistyvien nuorten ja osatyökykyisten työllistymisen edistämistä (Paikka auki -avustusohjelma)

Avustuskokonaisuudet

STEA-avustukset jaetaan kuuteen avustuskokonaisuuteen:

 1. Järjestöjen toimintaedellytysten ja perusrahoituksen turvaaminen

Avustuskokonaisuus sisältää järjestöjen ohjaavia ja vaikuttamiseen liittyviä toimintoja kuten järjestötoiminnan hallinto, tilat, viestintä, edunvalvonta, kehittämis-, tutkimus- ja koulutustoiminta sekä jäsenjärjestötoiminta  

 1. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

Avustuskokonaisuus sisältää terveyttä, toimintakykyä ja ihmisten itsenäistä elämänhallintaa edistävää toimintaa. Toimintaa suunniteltaessa on tärkeä ottaa huomioon ihmiset, joiden on vaikea saada tukea toimintakykynsä vajeisiin tai jotka eivät osaa itse ohjautua avun piiriin.

 1. Erityisryhmien asumisen tukeminen

Avustuskokonaisuus sisältää erityisryhmien asumismahdollisuuksien ja -valmiuksien parantamista sekä asunnottomuuden poistamista. Erityisryhmät määritellään Investointioppaassa.

 1. Yhteisöllisyyden ja osallistumismahdollisuuksien edistäminen

Avustuskokonaisuus sisältää ihmisten kohtaamisen ja osallisuuden mahdollistamista sekä sosiaalisten taitojen vahvistamista.

 1. Työelämäosallisuuden vahvistaminen

Avustuskokonaisuuteen kuuluu Paikka auki II -osatyökykyisten ja nuorten työllistymisen avustusohjelma, jonka tavoitteena on edistää työelämävalmiuksia ja työllistymistä.

 1. Kriisiauttaminen ja arjen turvallisuuden edistäminen

Avustuskokonaisuus sisältää toimintaa, jolla autetaan ihmisiä erilaisissa kriisitilanteissa ja ehkäistään arjen turvallisuutta uhkaavia ongelmia. Avustuskokonaisuuteen sisältyy myös vapaaehtoinen pelastuspalvelu ja siihen liittyvä vapaaehtoisten koulutus.

Tutustu myös:

STEAn strategia

Opas STEA-avustusten hakemiseen, käyttöön ja raportointiin

Haku on auki -uutiskirje verkossa

Avustusten käsittely

Usein kysyttyjä kysymyksiä Paikka auki -avustuksista