Sisältöjulkaisija

null STEA-avustusten haku vuodelle 2018 alkaa 18.4.

STEA-avustusten haku vuodelle 2018 alkaa 18.4.

12.4.2017
Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää Veikkaus Oy:n tuotosta harkinnanvaraisia valtionavustuksia oikeuskelpoisille sosiaali- ja terveysalan yhteisöille ja säätiöille.

Avustusta yleishyödylliseen terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävään toimintaan vuodelle 2018 voi hakea Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA) seuraavasti:
 
  • 18.4.–31.5.2017  uudet avustukset
  • 14.8.–30.9.2017  käynnissä olevien hankkeiden ja toimintojen jatkoavustukset

Haku on avoinna STEAn verkkoasioinnissa asiointi.stea.fi.

Avustuksia suunnataan STEAn avustuslinjausten mukaisille tavoitealueille:
• järjestöjen toimintaedellytysten ja perusrahoituksen turvaamiseen,
• terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen,
• yhteisöllisyyden ja osallistumismahdollisuuksien edistämiseen,
• erityisryhmien asumisen tukemiseen,
• kriisiauttamiseen ja arjen turvallisuuden edistämiseen,
• työelämäosallisuuden vahvistamiseen.

STEA edellyttää avustetulta toiminnalta tavoitteellisuutta, joka perustuu todettuun tarpeeseen. Avustusharkinnassa huomioon otettavia seikkoja ovat mm. toiminnan kohderyhmän osallistaminen suunnitteluun, toiminnan vastaaminen yhteiskunnan ja yksilön muuttuviin tarpeisiin, läpinäkyvyys ja avustusvarojen taloudellinen käyttö. Lisäksi huomioidaan toiminnan erottuminen kuntien lakisääteisistä toiminnoista ja palveluista sekä hakijan yhteistyö kuntien, maakuntien ja muiden toimijoiden kanssa.

STEA-avustukset on jaoteltu toiminta-avustuksiin (yleisavustus ja kohdennettu toiminta-avustus), investointiavustuksiin ja hankeavustuksiin.

Yleisavustuksia (Ay) myönnetään järjestöjen vakiintuneesta, sääntöjen mukaisesta toiminnasta aiheutuviin menoihin. Avustusharkinnassa otetaan huomioon yleisavustuksen tarve, tarkoituksenmukaisuus, järjestön muu rahoitus sekä taloudenhoidon ja hallinnon järjestäminen.

Kohdennettuja toiminta-avustuksia (Ak) myönnetään järjestön toiminnan kokonaisuudesta erotetun toiminnon nettomenoihin.

Investointiavustuksia (B) myönnetään pääsääntöisesti erityisryhmien tukiasuntojen hankintoihin sekä esimerkiksi laajoihin verkkohankkeisiin tai järjestöjen yhteisiin ICT-hankkeisiin.

Hankeavustuksia (C) myönnetään uusien toimintojen kehittämiseen ja käynnistämiseen sekä muihin määräaikaista rahoitusta tarvitseviin hankkeisiin.

STEAn avustuslinjaukset ja muut avustuksen hakemiseen liittyvät ohjeet löydät STEAn verkkosivujen aineistopankista.

STEAn avustusvalmistelijat neuvovat ja auttavat avustusten hakuun liittyvissä kysymyksissä. Hakuajan 18.4.-31.5. vastaamme hakuun liittyviin kysymyksiin arkisin klo 9-11 ja 12-15 välisenä aikana myös päivystävässä puhelinnumerossa 050 310 5692. 

päivitetty 8.8.2017 – Avustushakemuksen voi toimittaa verkkoasioinnissa 31.5. aikana.