Sisältöjulkaisija

null STEA-avustusten määrä vuonna 2018

STEA-avustusten määrä vuonna 2018

10.8.2017

Valtiovarainministeriö julkaisi 10.8.2017 ehdotuksensa vuoden 2018 valtion talousarviosta. Talousarvioehdotuksessa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) sosiaali- ja terveysjärjestöille terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen myönnettävien valtionavustusten (STEA-avustusten) määrä on 358 miljoonaa euroa.

Talousarvioehdotuksen avustussumma poikkeaa STEAn tammikuussa julkaisemassa avustustoiminnan linjausten toimeenpanosuunnitelmassa mainitusta vuoden 2018 avustussummasta.

Talousarvioehdotuksen mukainen 358 miljoonan euron avustussumma jaetaan vuonna 2018 STEA-avustuksina sosiaali- ja terveysalan järjestöille seuraavasti:

  • STM:n vuonna 2017 Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi käynnistämää kolmea uutta avustusohjelmaa rahoitetaan vuonna 2018 noin 11 miljoonalla eurolla. Ohjelmia rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) pelituotoista, jotka jäivät jakamatta ennen kuin RAY, Veikkaus Oy ja Fintoto yhdistyivät yhdeksi yhtiöksi vuoden vaihteessa.
  • Vuonna 2018 mahdollisesti toteuttavaan ylimääräiseen avustushakuun ja sen myötä mahdollisesti käynnistyviin uusiin avustusohjelmiin varataan RAY:n pelituotoista jakamatta jääneitä varoja noin 16 miljoonaa euroa.
  • Ohjeellisen avustussuunnitelman vuodelle 2018 saaneiden avustuskohteiden varaukset vuodelle 2018 ovat yhteensä noin 260 miljoonaa euroa. Sitomatonta rahaa on siten käytettävissä noin 71 miljoonaa euroa. Tähän summaan sisältyvät toukokuussa STEAlta haetut uudet hankkeet ja toiminnot, mahdolliset avustustason korotukset ja ne jatkoavustukset, joilla ei tällä hetkellä ole ohjeellista avustussuunnitelmaa, mutta joiden avustamiselle STEA arvioi edelleen olevan perusteet.

Valtivarainministeriön talousarvioehdotus käsitellään hallituksen budjettiriihessä elokuun lopulla, jonka jälkeen talousarvio siirtyy eduskunnan käsittelyyn. Eduskunta hyväksyy lopullisen talousarvion joulukuussa.

http://budjetti.vm.fi/