Sisältöjulkaisija

null STEA haastaa järjestöt avoimeen ideointiin

STEA haastaa järjestöt avoimeen ideointiin

3.5.2017
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) avaa lokakuussa ideahaun, jonka tavoitteena on kannustaa sosiaali- ja terveysalan järjestöjä kehittämään uusia vapaaehtoistoiminnan muotoja hyödyntäviä hankkeita yleishyödyllisen kansalaisjärjestötoiminnan edistämiseksi.

Ideahaku toteutetaan kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen tänään julkaisemalla Kokeilun paikka -alustalla, joka mahdollistaa ideoiden avoimen jakamisen, arvioinnin ja kehittämisen muiden aiheesta kiinnostuneiden kanssa.

STEA-avustuksilla rahoitetaan vuosittain erilaisia järjestöjen kehittämis-, käynnistämis- ja kokeiluhankkeita noin 70 miljoonalla eurolla. Avustuksia voivat hakea yleishyödylliset sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhteisöt, mutta hankkeiden ideointiin, kehittämiseen ja toteuttamiseen voivat osallistua myös muut kuin järjestöissä toimivat.

”Uskomme, että Kokeilun paikka tuo myös järjestöille uudenlaisia mahdollisuuksia yhteistyöhön ja ajatustenvaihtoon eri alojen osaajien kanssa”, sanoo STEAn arviointi- ja kehittämispäällikkö Elina Varjonen.

”On hienoa, että erilaisten ihmisten ja organisaatioiden yhteiselle vuorovaikutukselle on nyt oma tilansa. Haluamme osaltamme kannustaa järjestöjä paitsi kokeilemaan omien ideoidensa toimivuutta alustalla, myös tuomaan omia näkemyksiään esille muiden toimijoiden kokeilujen yhteydessä”, Varjonen lisää. 

Tänään virallisesti julkaistu Kokeilun paikka (http://kokeilunpaikka.fi) on valtioneuvoston kanslian ja suomalaisen kokeilijayhteisön yhdessä kehittämä alusta. Se on syntynyt Kokeileva Suomi -kärkihankkeessa, joka luo edellytyksiä kokeilukulttuurin kukoistukselle yhteiskunnan eri tasoilla.

Tarkempia tietoja STEAn syksyn ideahausta vapaaehtoistoiminnan muotojen kehittämiseksi julkaistaan verkkosivulla www.stea.fi elokuussa.

Lisätietoja:
Kokeilun paikka -alusta: erityisasiantuntija Annukka Berg, annukka.berg(at)vnk.fi, p. 050 308 6441
STEAn ideahaku:
erityisasiantuntija Sini Seemer, sini.seemer(at)stm.fi

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen, joka vastaa Veikkaus Oy:n pelituotoista sosiaali- ja terveysjärjestöille myönnettävien avustusten valmistelusta, maksamisesta, käytön valvonnasta sekä vaikutusten arvioinnista.  

päivitetty 20.11.2017 – Päivitetty lisätietojen antajian yhteystiedot.