Sisältöjulkaisija

null STEA julkaisee syksyllä yleisavustusten TVS-raportteihin perustuvan yleisavustuskatsauksen

STEA julkaisee syksyllä yleisavustusten TVS-raportteihin perustuvan yleisavustuskatsauksen

19.6.2018

Yleisavustusta saavat järjestöt raportoivat maaliskuussa 2018 STEAlle avustetun toiminnan tuloksista ja vaikutuksista. Ensimmäistä kertaa toimitettuja tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksiä vastaanotettiin määräaikaan mennessä 171 kappaletta.

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitysten sekä niihin liittyvän järjestöiltä saadun palautteen käsittely on käynnistynyt STEAssa. STEA laatii selvitysten pohjalta yleisavustuskatsauksen, jossa tarkastellaan:

  • avustettujen toimintojen sisältöä
  • tuloksellisuus- ja vaikutusselvitysten laatua
  • millaisia käytäntöjä eri järjestöillä on toiminnan tuloksellisuuden arviointiin ja raportointiin
  • avustuksen käytön vastaavuutta yleisavustuksen ehtoihin ja
  • yleisavustetun toiminnan tulosten ja vaikutusten raportoinnin kehittämistarpeita.

Yleisavustuskatsaus valmistuu syksyllä 2018. Katsaus julkaistaan STEAn verkkosivuilla, ja sen julkaisusta tiedotetaan erikseen kaikkia yleisavustusta saavia järjestöjä.

Yleisavustuksesta tehdystä tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksestä ei toimiteta järjestökohtaista palautetta verkkoasiointiin.

Lisätietoja
STEA, arviointi- ja kehittämispäällikkö, Marja Tuomi, etunimi.sukunimi@stm.fi, p. 0295 163474

päivitetty 9.11.2018 – STEAn katsaus yleisavustuksista on julkaistu aineistopankin Muut julkaisut -osiossa. https://www.stea.fi/-/stean-katsaus-yleisavustuksista