Sisältöjulkaisija

null STEAn avustusehdotus julkaistu: sosiaali- ja terveysjärjestöille 11.2 miljoonaa euroa lisää avustuksia

STEAn avustusehdotus julkaistu: sosiaali- ja terveysjärjestöille 11.2 miljoonaa euroa lisää avustuksia

17.5.2018

– avustusten piiriin yli 100 uutta järjestöä

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on julkaissut avustusehdotuksensa kesällä 2018 sosiaali- ja terveysjärjestöille myönnettävien valtionavustusten jaosta. Avustusehdotus julkaistiin sivulla avustukset.stea.fi.

Sosiaali- ja terveysministeriö avasi helmikuussa sosiaali- ja terveysjärjestöille valtionavustusten erillishaun kolmeen uuteen avustusohjelmaan. Kesällä 2018 käynnistyvät ohjelmat ovat:

Ohjelmatoimintaan ehdotetaan myönnettävän avustuksia vuonna 2018 yhteensä noin 10.7 miljoonaa euroa.

Yli sata pienavustusta

Tänä vuonna ensimmäistä kertaa kokeiluluonteisesti myönnettäviä pienavustuksia haki helmi-maaliskuun erillishaun aikana 236 järjestöä.

Pienavustus on erityisesti pienille järjestötoimijoille suunnattu, muutaman tuhannen euron suuruinen kertaluontoinen avustus, jonka avulla edistetään yhteisöllisyyttä ja aktiivista kansalaistoimintaa.

- Pienavustuksilla kokeilemme, tavoittavatko järjestöt niiden avulla uusia ihmisiä ja mahdollistetaanko niillä täysin uutta kansalaistoimintaa, kertoo STEAn valmistelupäällikkö Elina Varjonen. Pienavustusten haku sai liikkeelle lukuisia järjestöjä, jotka eivät ole aiemmin saaneet meiltä avustusta. Avustusmuodon jatkosta päätetään, kun olemme saaneet kokemuksia sen toimivuudesta.

STEA ehdottaa pienavustusta myönnettäväksi 105 järjestölle. Ehdotetut avustussummat vaihtelevat 1000-7000 euron välillä. Yhteensä pienavustuksia jaettaisiin tänä vuonna 576 tuhatta euroa. Pienavustusta haettiin mm. erilaisten koulutusten ja tapahtumien järjestämiseen, retkiin ja virkistystoimintaan, viestintään, ryhmä- ja kohtaamispaikkatoimintaan ja hankintoihin. Avustusta hakivat innokkaimmin maahanmuuttajajärjestöt.
Koko avustusehdotus myönnettävistä pienavustuksista: avustukset.stea.fi

STEAn avustusehdotus on toimitettu sosiaali- ja terveysministeriön käsiteltäväksi. Ministeriön yhteydessä toimiva arviointi- ja avustusjaosto ottaa kantaa avustusehdotukseen, jonka jälkeen sosiaali- ja terveysministeriö päättää myönnettävistä avustuksista kesällä 2018.

Ohjelmatoiminta ja pienavustukset rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen tuotoista, jotka jäivät jakamatta Raha-automaattiyhdistyksen, Veikkauksen ja Fintoton yhdistyessä vuoden 2016 lopussa.

Lisätietoja:
valmistelupäällikkö Elina Varjonen, STEA, elina.varjonen@stm.fi, p. 0295163223
avustusehdotus verkossa: avustukset.stea.fi

Kuvassa STEAn avustusehdotuksen pienavustusten jakautuminen järjestöjen toimipaikan sijainnin perusteella.