Sisältöjulkaisija

null STEAn uusi strategia on julkaistu

STEAn uusi strategia on julkaistu

10.1.2019

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on julkaissut uuden strategiansa Facebookissa livelähetyksessä.

STEA haluaa, että Suomessa tehdään maailman parasta kestävän hyvinvoinnin kansalaisjärjestötoimintaa, ja että tämän päivän teot hyvinvoinnin eteen kantavat myös tuleville sukupolville.

- Tiedostamme, että tulevina vuosina STEAn tukeman järjestötoiminnan on lisättävä yhdenvertaisuutta, vähennettävä eriarvoisuutta ja vahvistettava yhteisöllisyyttä sekä ihmisten osallisuutta, kohtaamista ja keskinäistä ymmärrystä. Järjestötyön tulee myös lisätä ihmisten voimavaroja pitää huolta itsestään, toisistaan ja ympäristöstä. STEA toimii järjestöjen tukena näissä pyrkimyksissä, kertoo STEAn johtaja Kristiina Hannula.

Juuri nyt maailmassa ja rakenteissa, joissa järjestöt toimivat, tapahtuu monenlaisia muutoksia. 

Kulttuurinen moninaisuus ja erilaiset elämäntilanteet ovat arkipäivää. Ilmastonmuutos koskettaa koko yhteiskuntaa. Väestöennusteiden mukaan nuoret ikäluokat tulevat pienenemään ja suomalainen väestörakenne tulee muuttumaan. Digitalisaatio ravisuttelee totuttuja toimintatapojamme, mutta se voi parhaassa tapauksessa vapauttaa resursseja aitoihin kohtaamisiin.

STEA kehittää avustustoimintaansa vaiheittain. Mahdolliset muutokset toteutetaan siten, että järjestöillä on aikaa varautua niihin. STEA haluaa toimia yhdenmukaisesti ja ennakoitavasti, hyödyntää enemmän toimintaympäristötietoa sekä määritellä vielä tarkemmin STEA-avustusten suuntaamista.

- Seuraavassa strategiatyön vaiheessa lähdemme pohtimaan mm. konkreettisempia painotuksia avustustoiminnalle. STEAn ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen käsissä on valtavasti tietoa siitä, kuinka tuloksellista järjestötoimintaa tehdään. STEA aikookin ratkaista, miten kaikki tämä kokemuksen tuoma tieto saadaan palvelemaan meitä kaikkia, kertoo Hannula.

STEA vastaa osaltaan siitä, että Veikkauksen pelituottoja käytetään tulokselliseen kansalaisjärjestötoimintaan. Veikkauksen toimintaan on tulossa muutoksia, mikä todennäköisesti vaikuttaa myös järjestöihin.

STEA keskusteli vuoden 2018 aikana yli 150 järjestöedustajan kanssa, miten järjestöt ja STEA yhdessä voivat vastata yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin. Strategian uudistamisessa on hyödynnetty myös erilaisia selvityksiä, kuten tulevaisuustutkija Ilkka Halavan selvitystä järjestöjen tulevaisuudesta jälkiteollisessa yhteiskunnassa sekä Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemaa selvitystä valtionavustuksista julkisen sektorin rajapinnassa.

Lisätietoja
STEA, johtaja Kristiina Hannula, kristiina.hannula@stm.fi, p. 0295 163 777
www.stea.fi/strategia