Sisältöjulkaisija

null STEAn verkkoasiointia kehitetään

STEAn verkkoasiointia kehitetään

1.10.2019

Jatkoavustuksia elo-syyskuussa hakeneet järjestöt voivat saada loka-marraskuussa sähköpostiinsa ilmoituksen verkkoasiointiin saapuneesta selvityspyynnöstä.

Selvityspyynnöt löytyvät verkkoasioinnista omasta osiostaan:

Selvityspyyntö sisältää jatkohakemukseen liittyviä kysymyksiä. Selvityspyyntöön tulee vastata pyynnössä mainittuun määräaikaan mennessä, jotta vastaus ehtii vaikuttaa hakemuksen käsittelyyn.

Jos vastausta ei lähetetä STEAlle määräaikaan mennessä, avustushakemus käsitellään ilman pyydettyjä lisätietoja.

STEA voi toimittaa selvityspyynnön jatkossa joko niin, että pyyntö näkyy

a) kaikille järjestössä verkkoasiointia käyttäville tai

b) vain järjestön nimenkirjoittajalle.

Jos selvityspyyntö toimitetaan vain nimenkirjoittajalle, eivät verkkoasioinnin peruskäyttäjät saa ilmoitusta saapuneesta selvityspyynnöstä, eivätkä selvityspyynnöt näy peruskäyttäjien verkkoasioinnin näkymässä.