Sisältöjulkaisija

null STM:n Suomi 100 -avustusohjelmien avustushaku alkaa 20.2.

STM:n Suomi 100 -avustusohjelmien avustushaku alkaa 20.2.

6.2.2017

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) käynnistää kolme uutta avustusohjelmaa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) avaa ohjelmia varten ylimääräisen avustushaun 20.2.-31.3.2017. Avustusta haetaan verkossa asiointi.stea.fi.

Avustusohjelmien rahoitusta voivat hakea STEA-avustuskelpoiset sosiaali- ja terveysalan järjestöt sekä säätiöt. Kuhunkin ohjelmaan valitaan hakemusten perusteella noin 20 hanketta sekä yksi koordinaatiohanke. Hankkeiden valinnassa noudatetaan STEAn yleisiä hakemusten arviointikriteerejä ja lisäksi arvioidaan hakemuksessa kuvattuja toiminnan tavoitteita suhteessa ohjelman tavoitteisiin.

Ohjelmat ovat:

1.Kaikille eväät elämään -avustusohjelma eriarvoisuuden vähentämiseksi

Avustusohjelman kohderyhmänä ovat syrjäytymisvaarassa tai haasteellisissa elämäntilanteissa elävät perheet. Toiminnan keskiössä on koko perheyhteisö, ja tavoitteena on arjen tukeminen kohderyhmän tarpeista käsin. Ohjelmalla edistetään lasten, nuorten ja lapsiperheiden yhtäläisiä mahdollisuuksia ja vähennetään eriarvoisuutta. Lisäksi ohjelmalla torjutaan aktiivisesti ylisukupolvisen syrjäytymisen uhkaa.

2.    Toimintakyky kuntoon - avustusohjelma työikäisten toimintakyvyn parantamiseksi

Avustusohjelman kohderyhmänä ovat työikäiset, joiden toimintakyky on heikentynyt tai on vaarassa heikentyä sairauden, vamman tai vaikeiden elämänkokemusten seurauksena tai epäterveellisten elintapojen takia.  Tavoitteena on vahvistaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja parantaa ihmisten kykyä toimia arjessa, työssä ja vapaa-ajalla.  

3.    Järjestö 2.0: mukana muutoksessa - avustusohjelma yhdenvertaisuuteen digitalisoituvassa toimintaympäristössä

Ohjelmalla on kaksi päätavoitetta:
1.vahvistaa järjestöjen roolin ja toimijaverkostojen muodostumista sote- ja maakuntauudistuksessa sekä maakuntien ja kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön tukena. Tavoitteena on käynnistää jokaisessa maakunnassa hanke, joka voi toimia tukena sote-ja maakuntauudistuksen muutosvaiheessa. Niiden tehtävänä on koordinoida maakunnassa toimivien järjestöjen muutostyötä, edistää järjestöjen keskinäistä yhteistyötä, muutosvalmiutta ja verkottumista kuntien ja maakuntien kanssa.

tai

2.tukea kansalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua ja toimia osana nykypäivän tietoyhteiskuntaa. Ohjelmassa on tarkoitus kokeilla, kehittää ja hyödyntää keinoja, joiden avulla voidaan lisätä heikoimmassa asemassa olevien valmiuksia sähköiseen asiointiin ja osallisuuteen.

Koordinaatiohanke kullekin avustusohjelmalle
Kullekin avustusohjelmalle haetaan noin 20 käynnistämis-, kehittämis- tai levittämishankkeen lisäksi yhtä koordinaatiohanketta, jonka tehtävänä on luoda edellytyksiä ohjelman verkottumiselle ja vuorovaikutukselle, tukea yksittäisiä hankkeita neuvonnan, ohjauksen ja koulutuksen keinoin sekä viestiä ohjelman toiminnasta, tuloksista ja vaikutuksista eri sidosryhmille.

STEA tekee ohjelmiin valittavista hankkeista STM:lle avustusehdotuksen toukokuussa. Hankkeiden toiminta käynnistyy heti STM:n avustuspäätöksen jälkeen kesällä 2017.

Tutustu tarkempaan kuvaukseen ohjelmasisällöistä

Katso video STEAn Haku päällä -koulutuspäivän avustusohjelmat-osiosta.

Lue lisää avustuksen hakuehdoista:
STEA avustuslinjaukset 2017-2019
Avustuslinjausten toimeenpanosuunnitelma 2017-2018
Hakuopas 2017-2018

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Elina Varjonen, STEA, p. 02951 63223
erityisasiantuntija Timo Mulari, STEA, p. 02951 63142