Sisältöjulkaisija

null Suomi 100 -avustusohjelmiin 387 avustushakemusta

Suomi 100 -avustusohjelmiin 387 avustushakemusta

3.4.2017

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) Suomi 100 -avustusohjelmahaku päättyi perjantaina 31.3.

Sosiaali-ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) vastaanotti määräaikaan mennessä 387 hankehakemusta. Ohjelmahakuun osallistui 335 sosiaali- ja terveysalan järjestöä. Hakemukset jakautuivat tasaisesti kolmeen eri avustusohjelmaan:

1.Kaikille eväät elämään -avustusohjelma eriarvoisuuden vähentämiseksi
- Avustusohjelman kohderyhmänä ovat syrjäytymisvaarassa tai haasteellisissa elämäntilanteissa elävät perheet. Ohjelmalla edistetään lasten, nuorten ja lapsiperheiden yhtäläisiä mahdollisuuksia ja vähennetään eriarvoisuutta. Lisäksi ohjelmalla torjutaan aktiivisesti ylisukupolvisen syrjäytymisen uhkaa.

2.    Toimintakyky kuntoon - avustusohjelma työikäisten toimintakyvyn parantamiseksi
- Avustusohjelman kohderyhmänä ovat työikäiset, joiden toimintakyky on heikentynyt tai on vaarassa heikentyä sairauden, vamman tai vaikeiden elämänkokemusten seurauksena tai epäterveellisten elintapojen takia.  Tavoitteena on vahvistaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja parantaa ihmisten kykyä toimia arjessa, työssä ja vapaa-ajalla.

3.    Järjestö 2.0: mukana muutoksessa - avustusohjelma yhdenvertaisuuteen digitalisoituvassa toimintaympäristössä
Ohjelmalla on kaksi päätavoitetta:
a) vahvistaa järjestöjen roolin ja toimijaverkostojen muodostumista sote- ja maakuntauudistuksessa sekä maakuntien ja kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön tukena, tai
b) tukea kansalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua ja toimia osana nykypäivän tietoyhteiskuntaa.

STEA valmistelee hakemusten pohjalta STM:lle avustusehdotuksen toukokuussa. Tavoitteena on, että ohjelmien työ voi käynnistyä jo kesällä 2017.  

Avustusohjelmat toimivat vuosina 2017–2020. STM kohdentaa juhlavuoden avustusohjelmiin yhteensä noin 36–40 miljoonaa euroa. Avustusohjelmat rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) pelituotoista, jotka jäivät jakamatta ennen kuin RAY, Veikkaus Oy ja Fintoto yhdistyivät yhdeksi yhtiöksi vuoden vaihteessa.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Elina Varjonen, STEA, etunimi.sukunimi@stm.fi, p. 0295 163 223