Sisältöjulkaisija

null Suosittu avustusohjelma Paikka auki jatkuu

Suosittu Paikka auki -avustusohjelma jatkuu

Työtä ja tekijöitä yhdistävän avustusohjelman kakkoskauteen on nyt haku päällä. Paikka auki II on uusi avustusohjelma, mihin siivitti edellisen ohjelmakauden hyvät tulokset

Paikka auki II -avustusohjelman tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle vaikeasti työllistyvälle henkilölle määräaikainen työsuhde sosiaali- ja terveysalan järjestössä sekä edistää heidän työelämävalmiuksia sekä jatkotyöllistymismahdollisuuksia. Ohjelmassa on kaksi kohderyhmää: työelämän ulkopuolella olevat alle 30-vuotiaat nuoret aikuiset sekä osatyökykyiset ihmiset (ilman ikärajausta).

Avustusohjelmasta ja siihen mukaan hakemisesta löydät lisätietoa STEAn verkkosivuilta: http://www.stea.fi/avustusten-haku/avustusohjelmat

Mitä tiedetään edellisen ohjelmakauden tuloksista? 

Paikka auki -avustusohjelman ensimmäinen osa oli vuosien 2014–2017 konkreettinen nuorten työllistämistoimi. Avustusohjelma auttoi vaikeasti työllistyviä ja työelämän ulkopuolella olevia nuoria aikuisia löytämään työpaikan sosiaali- ja terveysalanjärjestöstä ja vahvisti nuorten työelämävalmiuksia tukemalla työllistymiseen tarvittavia taitoja.

Edellisestä avustusohjelmasta saatiin valtavasti hyvää palautetta järjestöistä ja siitä tuli hakemusten määrän perusteella suosittu avustusmuoto. Arviolta ohjelmassa on palkattu yli 800 nuorta neljän vuoden aikana.

Nuorten palkkaus järjestöihin on ollut pääasiassa hyvä kokemus. Toki palkkauksessa ollut haasteitakin – aina työntekijän ja työnantajan tavoitteet eivät ole kohdanneet. Osa työsuhteista on purettu, usein kuitenkin yhteisymmärryksessä. Ylivoimaisesti suurin osa työsuhteiden lopettamisista on tapahtunut myönteisistä syistä: on lähdetty opiskelemaan, armeijaan, toiseen työhön tai jotain muuta, on siis eletty nuoren aikuisen elämää.

Nyt on hyvä käydä läpi mitä tietoa olemme tähän mennessä saaneet avustusohjelmasta. Tiedon kerääminen tulee jatkumaan ensi kesään asti.

Kyselyihin on vastannut noin puolet palkatuista, mikä on hyvä ottaa huomioon arvioidessa kyselyn tuloksia.


Nuoria on palkattu enemmän, koska osa palkatuista on vaihtunut kesken palkkauskauden. Arviolta ohjelmassa on palkattu yli 800 nuorta neljän vuoden aikana.

 

 

Lähtökohtaisesti kaikki palkattavat tulivat mukaan työelämän ulkopuolella. Osa oli työsuhteessa osa-aikaisena muutaman tunnin kuukaudessa.

Vain harva palkattu nuori oli ollut aktiivisesti mukana sen järjestön toiminnassa, johon heidät palkattiin.

Järjestö koettiin työpaikkana, jota voi suositella.

Työsuhteesta uskottiin olevan hyötyä seuraavaa työpaikkaa hakiessa. Alustavat tulokset jälkikyselystä osoittavat, että uutta työpaikkaa haettaessa ohjelmasta saatu työkokemus oli vastaajille merkittävä.

Todella pieni vähemmistö palkatuista uskoi, että hänen tekemällään työllä ei ole merkitystä järjestölle. Tämä kertoo hyvää työtehtävistä, joita järjestöissä on ollut.

Timo Mulari
Timo Mulari Avustusvalmistelija