Sisältöjulkaisija

null Tilintarkastajan raportin (AUP-raportin) euroraja saattaa nousta jo vuoden 2019 vuosiselvitysraportointiin

Tilintarkastajan raportin (AUP-raportin) euroraja saattaa nousta jo vuoden 2019 vuosiselvitysraportointiin

28.2.2020

STEA-avustusasetuksen (1552/2016) osittaismuutos etenee. Tavoitteena on, että uudistettu asetus astuisi voimaan jo 1.4.2020.

Ensimmäinen avustuksen saajille konkreettisesti näkyvä muutos olisi se, että keväällä täytettävän vuosiselvityksen lisäksi STEAlle lähetettävän tilintarkastajan raportin toimittaminen koskisi vain niitä avustuskohteita, joissa avustuksia on käytetty tilikauden aikana vähintään 200 000 euroa. (Nyt raja on 100 000 euroa). Asetusmuutos tulisi siis tältä osin koskemaan jo takautuvasti vuoden 2019 avustusten käytön raportointia.

Jos asetusmuutos hyväksytään, koskisi tilintarkastajan raportin toimitusvelvollisuus tänä vuonna vain noin 25 prosenttia avustuskohteista, kun vielä viime vuonna määrä oli 65 prosenttia.

STEA tiedottaa asetusmuutoksen etenemisestä heti kun lisätietoa on saatavilla. Uusia tilintarkastajan raportteja ei kuitenkaan kannata juuri nyt tilata sellaisille avustuskohteille, jotka jäävät uuden eurorajan alle.

STEA toimittaa 1.6.2020 palautettavat vuosiselvityslomakkeet avustuksen saajille verkkoasiointiin maaliskuussa, heti kun tieto asetusmuutoksen tilanteesta on vahvistunut.


Lisätietoja:
STEA, valvontapäällikkö Kristian Seemer, karl-kristian.seemer@stm.fi
Tiedote 13.12.2019


Mikä on tilintarkastajan raportti:

Asetuksen mukaisesti STEA-avustuksen saajan on avustuksen käyttövuotta seuraavan toukokuun loppuun mennessä tehtävä kultakin kalenterivuodelta selvitys avustuksen käytöstä.

Jos avustuksia on käytetty yksittäiseen avustuskohteeseen tilikauden aikana vähintään 100 000 euroa (asetusmuutoksen jälkeen 200 000 euroa), avustuksen saajan on lisäksi toimitettava tilintarkastajan raportti avustusten käytöstä tilikauden aikana.

Tilintarkastajan raportissa on selvitettävä:

1) investointi-, hanke- ja toimintokohtaisen kirjanpidon järjestäminen;

2) työajankäytön hallinnan järjestäminen;

3) vuosiselvityksessä esitettyjen investointien, hankkeiden ja toimintojen tuottojen ja kulujen vastaavuus avustuksen saajan kirjanpitoon;

4) investoinneille, hankkeille ja toiminnoille kirjattujen palkkakulujen vastaavuus työsopi-muksiin sekä eläke- ja henkilösivukulujen osuus palkkakuluista;

5) investoinneille, hankkeille ja toiminnoille kirjattujen muiden kuin palkka- ja toimitilakulu-jen suoriteperusteista syntyminen avustuksen käyttöaikana sekä kulujen hyväksyntä;

6) investoinneille, hankkeille ja toiminnoille kohdennettujen yleiskulujen asianmukaisuus; ja

7) julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattaminen investoinneissa, hankkeissa ja toiminnoissa.