Sisältöjulkaisija

null Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitysten palaute järjestöille elokuussa

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitysten palaute järjestöille elokuussa

17.6.2020

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksiä toimitettiin STEAlle tänä keväänä 269 avustuskohteesta. Selvitys pyydettiin pääasiassa niiltä toimijoilta, joilla on kohdennettu toiminta-avustus, jonka toiminnasta ei ole aiemmin raportoitu.

Vuoden 2020 STEAn tuloksellisuus- ja vaikutusselvitysten arviointi on tehty aikaisemmasta poikkeavalla tavalla. Arvioinnissa on keskitytty tarkastelemaan painotetusti toiminnalla aikaansaatuja todennettuja tuloksia ja erityisesti kohderyhmän toiminnasta saamaa hyötyä.

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksestä elokuussa 2020 järjestöille toimitettavassa palautteessa järjestöt saavat STEAn arvion toiminnan tuloksellisuudesta, mutta aiemmasta poiketen palaute ei sisällä tietoa raportin pisteytyksestä tai toiminnan kehittämisehdotuksia. Jatkoavustuksien hakuun liittyviä ohjeita on julkaistu kaikille jatkoavustusta hakeville STEAn hakuilmoituksessa ja päivitetyssä avustusoppaassa.

Lisätietoja tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksestä
STEA, arviointipäällikkö Marja Tuomi, marja.tuomi@stm.fi