Sisältöjulkaisija

null Tuloksellisuusraportit toimitettu verkkoasiointiin

Tuloksellisuusraportit toimitettu verkkoasiointiin

12.1.2021

Yleisavustuksen, kohdennetun toiminta-avustuksen ja hankeavustuksen toiminnasta tulee tehdä vuosittain tuloksellisuusraportti. Tuloksellisuusraportti tehdään avustuksen saajan jokaisesta avustuskohteesta erikseen. 

STEA toimittaa 14.1.2021 tuloksellisuusraporttitehtävät verkkoasiointiin niille avustuksen saajille, joita raportointi koskee. Tuloksellisuusraportti tulee täyttää ja lähettää STEAlle verkkoasioinnissa 5.3.2021 klo 16.15 mennessä. 

Tuloksellisuusraporttiin ei voi lisätä liitteitä. Tuloksellisuusraporttiin ei myöskään tule lisätä linkkejä verkkosivuille tai ulkopuolisiin verkkopalveluihin. 

Tuloksellisuusraportit ovat lähtökohtaisesti julkisia asiakirjoja, joten raportissa ei tule kertoa tarpeettomia arkaluontoisia henkilötietoja esimerkiksi avustuskohteen työntekijöistä.

Tuloksellisuusraportissa kuvattujen tietojen tulee olla todennettavissa ja niiden tulee perustua seurantatietoon. Raportissa tulee kertoa perustuvatko esitetyt seurantatiedot kerättyyn tietoon, otokseen vai arvioon. Tuloksellisuusraportissa tulee raportoida vain kyseessä olevan avustuskohteen avustuksella tehtyä toimintaa ja tuloksia, ei järjestön koko toimintaa. 

Tuloksellisuusraportin täyttöön voi tutustua STEAn YouTube-kanavalla julkaistun ohjevideon avulla.  

Ohjeita yleisavustusten ja jäsenjärjestöavustusten käytöstä raportoiville

Yleisavustusten tuloksellisuusraportti täytetään kohderyhmien ja tulosten osalta vain siitä toiminnasta, joka kohdistuu järjestön ulkopuolisiin toimintoihin. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi edunvalvonta, ulkoinen viestintä ja kohderyhmille tai jäsen-, paikallis- tai alueyhdistyksille kohdennetut neuvonta- ja ohjauspalvelut. Järjestön sisäisiä toimintoja ovat puolestaan esimerkiksi taloushallinto, sisäinen viestintä ja henkilöstön kehittäminen. Sisäisten toimintojen osalta raportoidaan toiminnan sisältö, mutta ei kohderyhmätietoja tai tuloksia.

Raportoitaessa jäsenjärjestöavustuksista tulee kaikkien jäsenjärjestöjen tiedot raportoida koko-naisuutena ja esimerkiksi osallistujaluvut yhteenlaskettuina, eli tietoja ei raportoida erikseen jokaisesta jäsenjärjestöstä. Tuloksellisuusraportissa tulee kertoa jäsenjärjestöjen toiminnasta vain siltä osin, kun toimintaa on tehty kyseessä olevilla jäsenjärjestöavustuksilla.

Lisätietoja

•    Ohjeita ja tuloksellisuusraportointiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia STEAn verkkosivuilla
•    Raportin täyttöön opastava ohjevideo STEAn YouTube-kanavalla

•    Verkkoasioinnin tekniseen käyttöön liittyvissä kysymyksissä palvelemme ensisijaisesti sähköpostitse: asiointituki.stea@stm.fi
•    Raportointiin ja raportin täyttöön liittyviä kysymyksiä voi lähettää STEAlle sähköpostitse, osoite: stea@stm.fi

•    Raporttien täyttöön liittyviä puhelintiedusteluja varten avataan päivystysnumero, p. 050 350 5528, joka palvelee

  • 18.1.-20.1. klo 12-13
  • 23.-25.2. klo 13-15
  • 2.-4.3. klo 13-15.