Sisältöjulkaisija

null TVS-raportit toimitettu verkkoasiointiin

TVS-raportit toimitettu verkkoasiointiin

14.12.2018

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys-lomakkeet on nyt toimitettu verkkoasiointiin (asiointi.stea.fi) kaikille niille, joita raportointivelvollisuus vuonna 2019 koskee. Lomake tulee palauttaa STEAlle verkkoasioinnin kautta 1.4.2019 klo 16.15 mennessä. Lomake on lähetetty niille järjestöille, joiden kyseisen avustuskohteen toiminnan tuloksista ei saatu edellisessä selvityksessä riittävästi tietoa, tai joista STEA tarvitsee lisätietoa tulevien vuosien avustusharkinnan tueksi.

Jos lomaketta ei ole jostakin Ak-kohteesta tullut verkkoasiointiin, tarkoittaa se sitä, että raporttia ei tarvitse kyseisestä kohteesta vuoden 2019 keväällä täyttää. TVS-raportointivelvoite koskee vuonna 2019 noin 300 avustuskohdetta.